wysocepatogenna grypa ptaków u zwierząt na świecie

advertisement
KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DOTYCZĄCY AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ
GRYPY PTAKÓW NA ŚWIECIE
z dnia 11 sierpnia 2009 r.
(Źródło: WHO, ECDC, CDC, OIE)
A. WIRUS GRYPY PTAKÓW
WYSOCEPATOGENNA GRYPA PTAKÓW U ZWIERZĄT NA ŚWIECIE
Naturalnym gospodarzem wirusów grypy ptaków jest drób i dzikie ptactwo. Ich
patogenność jest bardzo zróżnicowana – na podstawie zdolności do wywołania
choroby dzieli się je zasadniczo na 2 grupy.
Wysoce zjadliwe wirusy (highly pathogenic avian influenza – HPAI) powodują
grypę ptaków o ciężkim przebiegu, która jest ostrą chorobą ogólnoustrojową ze
śmiertelnością dochodzącą do 100% u ptaków grzebiących (najbardziej wrażliwe są
indyki, kury i inne gatunki drobiu grzebiącego). Do tej grupy należą niektóre podtypy
H5 (np. H5N1) i H7 (nie wszystkie wirusy tych podtypów są jednak wysoce zjadliwe).
Wirusy HPAI mogą się namnażać w całym organizmie gospodarza i uszkadzać
narządy ważne dla życia, co jest zwykle przyczyną śmierci.
Drugą grupę tworzą liczne wirusy charakteryzujące się małą zjadliwością (low
pathogenic avian influenza – LPAI) i należą one do wszystkich podtypów, w tym
również H5 i H7. Wywołują zwykle łagodną postać grypy ptaków z objawami ze
strony układu oddechowego i pokarmowego.
Ryzyko zakażenia ludzi wirusem grypy ptaków określa się jako minimalne.
Główną drogą zakażenia jest transmisja wirusa z drobiu na człowieka, w niemal
wszystkich przypadkach podczas bliskiego, bezpośredniego kontaktu z żywymi,
zakażonymi zwierzętami, bądź z powierzchniami skażonymi ich odchodami. Ryzyko
niesie kontakt z odchodami i wydzielinami drobiu (inhalacja) oraz surowym mięsem,
pozyskanym poza nadzorem weterynaryjnym (ubój, patroszenie i porcjowanie mięsa,
zwłaszcza w domowych warunkach); nie wykluczona jest rola pośrednich gatunków
(np. świń). Dotychczas nie odnotowano zakażenia wirusem grypy ptaków, drogą
pokarmową.
(wg „Grypa ptasia – czy pandemia jest realnym zagrożeniem?” A. Gładysz, K. Fleischer, A.Wieliczko, E. Marszałkowska-Krześ)
B. GRYPA PTAKÓW (H5N1) U LUDZI

EGIPT
- 11 sierpnia 2009 r. Ministerstwo Zdrowia Egiptu zgłosiło 2 nowe przypadki
zakażenia wirusem grypy ptaków H5N1. Do zakażenia doszło u 8-letniej
dziewczynki i 18-miesięcznego chłopca. Dzieci obecnie przebywają w szpitalu, a
ich stan jest stabilny. Dochodzenie wykazało, że mieli oni kontakt z chorym i
martwym drobiem.
- 1 lipca 2009 r. Ministerstwo Zdrowia w Egipcie poinformowało o trzech kolejnych
potwierdzonych przypadkach zakażenia wirusem grypy ptaków H5N1. Do
zakażenia doszło u dwóch 1-rocznych chłopców i 4-letniej dziewczynki, którzy po
otrzymaniu stosowanego leczenia wyzdrowieli. Dochodzenie epidemiologiczne
wykazało, iż dzieci te miały kontakt z chorym i/lub martwym drobiem.
- 2 czerwca 2009 r. Ministerstwo Zdrowia w Egipcie poinformowało o kolejnym
potwierdzonym przypadku zakażenia wirusem grypy ptaków H5N1. Do zakażenia
doszło u 4-letniej dziewczynki, a jej stan pozostaje stabilny. Dochodzenie
epidemiologiczne wykazało, iż miała ona kontakt z chorym i martwym drobiem.
- 1 czerwca 2009 r. Ministerstwo Zdrowia Egiptu poinformowało o nowym
potwierdzonym przypadku zakażenia wirusem grypy ptaków H5N1. Do zakażenia
doszło u 14-miesiecznej dziewczynki, która obecnie przebywa w szpitalu, a jej stan
jest stabilny. Dochodzenie epidemiologiczne wykazało, że miała ona kontakt z
chorym i martwym drobiem.
- 28 maja 2009 r. Ministerstwo Zdrowia Egiptu poinformowało o dwóch nowych
przypadkach zakażenia wirusem grypy ptaków H5N1. Do zakażenia doszło u
4-letniej dziewczynki i 4-letniego chłopca, którzy obecnie przebywają w szpitalu, a
ich stan jest stabilny. Dochodzenie epidemiologiczne wykazało, że mieli oni kontakt
z chorym i martwym drobiem.
- 22 maja 2009 r. – w okresie od 13 do 20 maja br. Ministerstwo Zdrowia Egiptu
zarejestrowało 5 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem grypy
ptaków H5N1. Do zakażenia doszło u chłopców w wieku 3-4 lata oraz 4 letniej
dziewczynki. Wszyscy chłopcy przebywają obecnie w szpitalu, a ich stan jest
stabilny. Dziewczynka na skutek zakażenia zmarła 18 maja br.
Dochodzenie epidemiologiczne wykazało, że wszystkie zakażone osoby miały
kontakt z chorym i martwym drobiem.
- 23 kwietnia 2009 r. Ministerstwo Zdrowia Egiptu poinformowało o kolejnym
przypadku zakażenia człowieka wirusem H5N1. Do zakażenia doszło u 4-letniego
chłopca, który obecnie w stanie stabilnym przebywa w szpitalu. Dochodzenie
epidemiologiczne wykazało, że miał on kontakt z chorym i martwym drobiem.
Skumulowana liczba potwierdzonych przypadków grypy ptaków (H5N1) u ludzi,
które zgłoszone zostały do WHO (stan na 11 sierpnia 2009 r.)
Kraj
2003
LP LZ
Azerbejdżan
0
0
Bangladesz
0
0
Chiny
1
1
Dżibuti
0
0
Egipt
0
0
Indonezja
0
0
Irak
0
0
Kambodża
0
0
Laos
0
0
Myanmar
0
0
Nigeria
0
0
Pakistan
0
0
Tajlandia
0
0
Turcja
0
0
Wietnam
3
3
Razem
4
4
wg WHO ( www.who.int )
2004
LP LZ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 12
0
0
29 20
46 32
2005
LP LZ
0
0
0
0
8
5
0
0
0
0
20 13
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2
0
0
61 19
98 43
2006
LP LZ
8
5
0
0
13
8
1
0
18 10
55 45
3
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
12
4
0
0
115 79
2007
LP LZ
0
0
0
0
5
3
0
0
25
9
42 37
0
0
1
1
2
2
1
0
1
1
3
1
0
0
0
0
8
5
88 59
Wyjaśnienie:
1. LP – liczba przypadków
2. LZ – liczba zgonów
3. Liczba przypadków zawiera liczbę zgonów
4. WHO podaje przypadki wyłącznie potwierdzone laboratoryjnie
2008
LP LZ
0
0
1
0
4
4
0
0
8
4
24 20
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
5
44 33
2009
LP LZ
0
0
0
0
7
4
0
0
32
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
43 12
Razem
LP LZ
8
5
1
0
38
25
1
0
83
27
141 115
3
2
8
7
2
2
1
0
1
1
3
1
25
17
12
4
111
56
438 262
Download