centrum aktywnego seniora przy poleskim ośrodku sztuki

advertisement
Centra Aktywnego Seniora – Informacja prasowa
Centra Aktywnego Seniora zostały powołane w 2012 r. w ramach realizacji przez Urząd Miasta Łodzi
Programu „Aktywizacja 60+”. Centra służą wszechstronnej aktywizacji oraz integracji społecznej osób po 60 roku
życia, w miejscu ich zamieszkania. CAS zlokalizowane są na terenie pięciu dzielnic m. Łodzi.
Centra Aktywnego Seniora to wieloelementowy, interdyscyplinarny projekt o charakterze społecznoedukacyjnym, którego istotą jest kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania
wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do
realiów obecnego świata.
Nowością w działalności Centrów Aktywnego Seniora jest podzielenie oferty na cztery bloki tematyczne,
występujące we wszystkich Centrach. Ujednolicamy ofertę ponieważ chcemy aby każdy senior wiedział czego
może spodziewać po odwiedzinach w CAS. Jednocześnie pozostawiamy inicjatywy wyróżniające się dla danego
Centrum tj. np. dla Polesia - Ogólnopolski Festiwal Ruchu Artystycznego Seniorów „Piernikalia”, dla Bałut –
Studio Maestro +, dla Śródmieścia - „Wieczory w Fabryce snów…”, dla Widzewa – warsztaty teatralne, dla Górnej
- Międzypokoleniowy Klub Rękodzieła Artystycznego.
Cztery bloki tematyczne wraz z proponowanymi zajęciami:
I)
AKADEMIA III WIEKU
Lektoraty językowe - język angielski, włoski, niemiecki; treningi pamięci; zajęcia warsztatowo edukacyjne doskonalące umiejętności w zakresie grafiki, rysunku i malarstwa; warsztaty umiejętności
rękodzielniczych; warsztaty z gerontologiem; warsztaty psychologiczne; spotkania z lekarzami,
dietetykami, stylistami; Akademia Prawa – cykl spotkań z prawnikami, warsztaty taneczne,
Międzydzielnicowy Klub Dyskusyjny Akademii Seniora; warsztaty filmowe dla seniorów; warsztaty
muzyczne dla seniorów oraz prelekcje: o literaturze, o teatrze, o filmie, o historii Łodzi i regionu.
II) AKTYWNY SENIOR
Gimnastyka rekreacyjna dla seniorów; Kursy Rekreacji Ruchowej - Nordick Walking, joga, tai chi, pilates;
Senioriada - Spartakiada - zawody sportowe dla seniorów, joga, muzykoterapia aktywna, plenerowe
spotkania integracyjne, wycieczki po Łodzi i regionie.
III) NOWE TECHNOLOGIE
Warsztaty komputerowe, warsztaty „Seniorzy w sieci”, warsztaty fotograficzne, akademia robotyki,
powstaną koła komputerowe oraz kawiarenki internetowe.
IV) KULTURA
Klub Dobrej Książki - Dyskusyjny Klub Książki , „Śpiewnik Domowy” - Warsztaty wokalne, “Spotkanie z
piosenką„ - koncerty muzyki poważnej jak i popularnej, występy zespołów, wystawy, projekcje filmowe i
spektakle teatralne, spotkania autorskie, “Humor i piosenka”- występy zespołów kabaretowych, Spotkania
Amatorskich Artystycznych Zespołów Seniorów
Lokalizacja Centrów Aktywności Seniora:
1. Bałuty - Bałucki Ośrodek Kultury „RONDO” (ul. B. Limanowskiego 166)
Zważywszy na fakt, że wszystkie Bałuckie Ośrodki Kultury posiadają szeroką ofertę skierowaną do
seniorów, BOK „Na Żubardzkiej” oraz BOK „Lutnia” zostały włączone do działań w ramach Centrów
Aktywnego Seniora przy Bałuckim Ośrodku Kultury. BOK Rondo będzie koordynatorem działań na
Bałutach.
2. Górna - Ośrodek Kultury "Górna" (ul. Siedlecka 1)
3. Polesie - Ośrodek Kultury "Karolew" (ul. Bratysławska 6a)
4. Widzew - Dom Kultury "502" (ul. Gorkiego 16)
5. Śródmieście - Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56
Projekt Centrów Aktywnego Seniora objęty jest dotacją celową, co pozwala na:

rozszerzenie oferty programowej,

bardziej efektywne i atrakcyjne konstruowanie oferty edukacyjnej i kulturalnej,

zmniejszenie kosztów realizacji działań, dzięki czemu zminimalizowana zostaje odpłatność za zajęcia.
Poniżej prezentujemy ofertę poszczególnych Centrów Aktywnego Seniora.
CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA PRZY POLESKIM OŚRODKU SZTUKI
BLOK
NAZWA ZAJĘĆ
TEMATYCZNY
TERMIN / MIEJSCE
1) Cykl spotkań z lekarzami

wtorki, godz. 16
2) Treningi pamięci i warsztaty psychologiczne

pierwsze wtorki
Po cyklu szkoleniowym uczestnicy zdobędą umiejętności:
miesiąca, godz.15
wykorzystywania reguł zapamiętywania na potrzeby
zwiększenia - skuteczności swoich zdolności pamięciowych,
koncentracji uwagi i aktywizacji procesów poznawczych,
zapamiętywania listy słów, zdarzeń, przedmiotów w
kolejności, zapamiętywania dużych ilości tekstu, materiału,
historii
3) Warsztaty rękodzielnicze

czwartki, godz.17

pierwsze poniedziałki
Praktyczna nauka technik plastycznych takich jak:
decoupag’e, sutasz, scrap-booking, malowanie na szkle,
malarstwo japońskie sumi-e, wykonywanie biżuterii
4) Terapia osób po udarach
Osoby po udarach mają kłopoty z porozumiewaniem się.
AKADEMIA
TRZECIEGO
WIEKU
miesiąca, godz.14
Usprawnienie mowy jest szczególnie ważne, gdyż osoby
dotknięte tym problemem przeżywają dyskomfort z powodu
niemożności swobodnego mówienia.
5) Lektorat języka angielskiego dla seniorów

zapisy

pierwsze piątki
Program zajęć przewiduje naukę języka angielskiego od
podstaw
6) Akademia Prawa
Spotkania mają pomóc Seniorom znaleźć rozwiązanie ich
miesiąca
problemów natury prawnej
7) Warsztaty taneczne

2 razy w tyg., wtorki i
piątki godz. 10.15
8) Cykl wykładów ekologicznych

wtorki, godz. 16
9) Cykl warsztatów ekologicznych

czwartki, godz. 10

poniedziałki, godz. 11
Spotkania z dietetykami, ale również znanymi osobami, które
swoją postawą dają przykład, że w wieku dojrzałym można
zdrowo się odżywiać.
10) Spotkania ze Stowarzyszeniem Osób z Chorobą
Parkinsona i Ich Rodzin „Słonik”
Stowarzyszenie prowadzi działalność wspierającą osoby z
chorobą Parkinsona.
1) Gimnastyka dla Pań

Zajęcia łączące różne formy pracy nad ciałem
2) Muzykoterapia aktywna
2 razy w tyg.: wtorki i
czwartki godz. 18.30

czwartki, godz.9.30
Cotygodniowe zajęcia wg metody mobilnej rekreacji muzycznej
dla wszechstronnego rozwoju.
 poniedziałki,
3) Tai chi
godz.18.30, w ogrodzie
Poleskiego Ośrodka
Sztuki
AKTYWNY
4) Joga
 poniedziałki godz.19.30
5) Nordic Walking
 zapisy
Dynamiczne, pełne rozmachu chodzenie z kijkami pozwala
SENIOR
zdobywać kondycję oraz rozwijać poszczególne grupy mięśni,
które normalnie są zaniedbywane. Prostota, łatwość i
bezpieczeństwo marszu umożliwiają uczestnictwo w niej osób z
różnego przedziału wiekowego i różnej kondycji fizycznej.
6) Wieczorki taneczne
 co drugi piątek,
godz.17
7) Plenerowe spotkania integracyjne
 zapisy
Ogniska, spacery oraz tańce na powietrzu
8) Wycieczki, spacery po mieście z Przewodnikiem PTTK
 zapisy
Wycieczki odkrywające uroki naszego miasta.
1) „Spotkanie z gwiazdą”

Zapisy

Zapisy

18,19,20 X 2013

13 XII 2013
Cykl spotkań podczas których Seniorzy mają okazję do
spotkania ze znanymi i lubianymi artystami teatru, filmu.
2) Biesiada z piosenką
Każdorazowo ustalana jest tematyka imprezy, podczas której,
uczestnicy wykonują różne pieśni wraz z akompaniamentem
pianina.
KULTURA
3) V Festiwal Ruchu Artystycznego Seniorów „Piernikalia”
Celem festiwalu jest popularyzacja dorobku zespołów
artystycznych i solistów, a przede wszystkim stworzenie im
możliwości konfrontacji twórczości artystycznej. Forma
prezentacji jest dowolna, np.: chór, skecze, piosenki
kabaretowe, spektakle, monodramy, recytacje. Zwycięzców w
kategoriach „solista” i „zespół” wyłania publiczność drogą
głosowania. Nagrodą jest przyznawany tytuł „Wesołego
Piernika”.
4)
„Wigilia z Sąsiadem”
Wspólne spożywanie symbolicznych potraw, życzenia i
program artystyczny przygotowany przez grupę teatralną
„Kwadransik” oraz chór „Karolinki”, integrują i umacniają więzi,
a osobom samotnym pozwalają na chwilę zapomnieć o
codzienności.
5) Kiermasz rękodzieła

7 XII 2013

czwartki, godz. 16.00

29 X 2013 godz. 16

pierwsza środa
Celem kiermaszu jest zaprezentowanie twórczości
rękodzielniczej amatorskiego ruchu seniorów.
6) Klubowe herbatki, czyli cotygodniowe spotkania integracyjnoedukacyjne
7) Bierzemy na warsztacik
Zajęcia aktywizujące seniorów do twórczego działania i
realizacji własnych pomysłów.
8) Klub Mola Książkowego
Zajęcia dla miłośników książek. Cykl spotkań organizowanych
miesiąca, godz.12
we współpracy z pobliską Biblioteką Rejonową.
9) Dzień Ziemniaka

25 X 2013, godz.16

8 XI 2013, godz. 17

20 XII 2013, godz.17

spotkania w czwartki o
Festyn integrujący środowisko seniorów.
10) Koncerty:
Zaduszki jazzowe
Koncert przypominający najpiękniejsze utwory zmarłego
Czesława Niemena. Wspomnieniu o tym wybitnym muzyku
będzie towarzyszyć prelekcja.
Kolędowe
Koncert najpiękniejszych kolęd i pastorałek, wspólne śpiewanie
z Seniorami
ZESPOŁY SENIORÓW DZIAŁAJĄCE W POLESKIM OŚRODKU
SZTUKI FILIA „KAROLEW”:
Chór Seniora „Karolinki”
Chór tworzony przez członków Klubu Seniora. Zespół
godz. 13.30
przygotowuje repertuar okazjonalny: kolędy, pieśni patriotyczne
itp.
Grupa Teatralna „Kwadransik”

Teatr amatorski tworzony przez członków Klubu Seniora.
spotkania we wtorki i
czwartki o godz.12
Celem jej jest m.in. zachęcenie seniorów do czynnego udziału
w życiu kulturalnym placówki oraz do prezentowania swoich
dokonań na scenie.
Klub Seniora

spotkania w piątki,
Przebywanie w gronie znajomych i przyjaciół daje poczucie
godz. 17
przynależności do określonej grupy i sprawia, że pobyt w Klubie
jest atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu.
Cele Klubu Seniora to: tworzenie warunków do realizacji
osobistych zainteresowań seniorów, szerszy dostęp do imprez
kulturalnych odbywających się w Łodzi okolicach,
organizowanie czasu wolnego i życia towarzyskiego seniorom.
1) Warsztaty komputerowe dla Seniorów

Nauka obsługi komputera.
raz w tygodniu w
grupie 4 osobowej, od
poniedziałku do
piątku, od godz. 12.
2) Kawiarenka internetowa
NOWE
TECHNOLOGIE

poniedziałki, godz.11

raz w miesiącu -
Stanowisko komputerowe dla osób po kursie nauki obsługi
komputera, ale również innych seniorów chcących skorzystać z
dostępu do komputera.
3) Warsztaty fotograficzne
pierwsza sobota
miesiąca, o godz. 10
4) Warsztaty „Seniorzy w sieci”

raz w miesiącu, od
Obsługa i założenia konta internetowego, obsługa kart
października do
bankomatowych.
grudnia
5) Konkurs fotograficzny dla Seniorów

grudzień 2013
CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA PRZY BAŁUCKIM OŚRODKU KULTURY
BLOK
NAZWA ZAJĘĆ
TEMATYCZNY
1) Lektorat języka angielskiego
TERMIN / MIEJSCE

wtorki, czwartki gr.
początkowa,
godz.11.30.- 13.00 /
BOK Rondo
gr. śr. zaawansowana
13.30-15.30 / BOK
Rondo
2) Lektorat języka włoskiego

wtorki, godz. 12.0013.30 / BOK Rondo
3) Lektorat języka niemieckiego

środy, godz. 12.0013.30 / BOK Rondo
4) Lektorat języka angielskiego gr. średnio zaawansowana

środy, godz. 12.00 /
BOK Na Żubardzkiej
5) Treningi pamięci

zapisy / BOK Rondo

zapisy / BOK Na
Treningi obejmą zagadnienia: koncentracji uwagi, pobudzenia
AKADEMIA
TRZECIEGO
WIEKU
kreatywności i twórczego myślenia, radzenia sobie ze
stresem, techniki relaksacyjne.
6) Studio Maestro+
Zajęcia warsztatowo- edukacyjne doskonalące umiejętności
Żubardzkiej
w zakresie grafiki, rysunku i malarstwa.
7) Warsztaty Decoupage

zajęcia 1x w m-cu,
poniedziałek
godz.15.00 / BOK
Lutnia
8) Warsztaty umiejętności rękodzielniczych

1x w m-cu poniedziałek
godz.15.00 / BOK
Lutnia
9) Akademia prawa

1x w miesiącu,
Cykl spotkań, wykładów, których celem jest popularyzowanie i
czwartki godz. 16.00 /
upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa. Spotkania
BOK Rondo
adresowane są do osób, które interesują się prawem oraz do
tych którzy maja trudności w rozumieniu przepisów i załatwianiu
spraw urzędowych.

1x w m-cu, piątek
10)
Warsztaty Kulinarne - Podróże ze Smakiem
godz.14.00 / BOK
Lutnia

11)
Grupa malarska Impresja
1) Gimnastyka relaksacyjna - usprawniająca ruchowo
wtorki godz. 10.00 /
BOK Lutnia

2x w tyg. poniedziałki, czwartki
godz. 17.00 - 18.00 /
BOK Rondo
2) Gimnastyka ogólnorozwojowa

1x w tyg., środy
godz.13.00 / BOK
Lutnia
3) Gimnastyka usprawniająca i relaksująca

1x w tyg. czwartki
godz.15.00 / BOK Na
AKTYWNY
SENIOR
Żubardzkiej
4) Kurs Rekreacji Ruchowej - Nordick Walking

1x w tyg., czwartki,
godz. 11.00 / BOK
Lutnia
5) Senioriada – Spartakiada

zapisy / BOK Lutnia

zapisy / BOK Lutnia
7) Koło Turystyczne Piechur

zapisy / BOK Lutnia
8) Wieczorki Taneczne

2 i 4 sobota miesiąca /
Zawody sportowe dla seniorów z okazji Międzynarodowego
Dnia Seniora
6) Turystyka Regionalna – autokarowe wycieczka
krajoznawcza po Ziemi Łódzkiej
BOK Rondo
1) Spotkania Amatorskich Artystycznych Zespołów

zapisy / BOK Rondo

1x w tyg., środy godz.
Seniorów
2) Klub Dobrej Książki - Dyskusyjny Klub Książki
16.00 / BOK Rondo
KULTURA
3) Śpiewnik Domowy

1 x w tyg., czwartki
Warsztaty wokalne, dające możliwość nauki śpiewania,
godz.16.00 / BOK
poznania i przypomnienia popularnych piosenek.
Rondo
4) Jesienna Rewia Talentów - Mikrofon dla Seniora

zapisy / BOK Lutnia
5) Konkurs Literacko - Plastyczny Bajka dla Wnuczka

zapisy / BOK Lutnia
6) Klub Podróżników i Odkrywców

1 i 3 piątek miesiąca,
Przegląd Twórczości Artystycznej Środowisk Seniorskich
godz.18.00 / BOK
Rondo
7) Klub Seniora „Przy Kominku”

wtorki godz. 14.00 –
18.00 / BOK Lutnia
8) Klub Literacki „Limeryk”

środy godz. 17.00 /
BOK Lutnia
9) Chór Canto

środy godz. 10.00 /
BOK Lutnia
10) Warsztaty Gospel

czwartki, godz. 14.00 /
BOK Lutnia
1) Letnia Akademia Robotyki

zapisy / BOK Rondo
2) Warsztaty komputerowe „Laptop bez tajemnic”

2x w tyg., wtorki,
NOWE
czwartki godz. 10.00 /
TECHNOLOGIE
BOK Rondo
3) Warsztaty fotograficzne
Praktyczna nauka obsługi i wykonywania zdjęć za pomocą
cyfrowych aparatów fotograficznych, kamer video, telefonów.

piątki godz.11.00 /
BOK Rondo
CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA PRZY OŚRODKU KULTURY „GÓRNA”
BLOK
NAZWA ZAJĘĆ
TEMATYCZNY
1) “Wiedza dla Seniora” spotkania i warsztaty z
TERMIN / MIEJSCE

gerontologiem
2) “Warsztaty psychologiczne”
zapisy / O.K. Górna
Strefa Kultury Otwartej

zapisy / O.K. Górna
Strefa Kultury Otwartej
AKADEMIA
3) “Spotkania z prawnikiem”

TRZECIEGO
WIEKU
zapisy / O.K. Górna
Strefa Kultury Otwartej
4) Warsztaty filmowe

zapisy / O.K. Górna
5) Spotkania z podróżnikiem

zapisy / O.K. Górna
Strefa Kultury Otwartej
6) Studium Urody i Wizażu

zapisy / O.K. Górna
Strefa Kultury Otwartej
7) Moda dla kobiet w każdym wieku

zapisy / O.K. Górna
1) Wycieczka autokarowa Szkło-Dekor - Piotrków

18 X 2013 / O.K.
Górna
Trybunalski
2) Wycieczka autokarowa Termy Uniejów

9 X 2013 / O.K. Górna
3) Muzykoterapia aktywna dla seniorów (połączona z

zapisy / O.K. Górna

zapisy / 1x 2tyg. /
ćwiczeniami ruchowymi)
4) Klub Wędrujących Seniorów “Obieżyświat” + Nordic
AKTYWNY
SENIOR
Walking
5) Inny styl życia: Warsztaty, treningi propagujące aktywność
Strefa Kultury Otwartej

fizyczną i aktywizujące mentalnie (profilaktyka i terapia
zapisy / O.K. Górna Strefa Kultury Otwartej
ruchem, nauka relaksu): np. Hatha Joga, Tai Chi,
Kinezjologia Edukacyjna Dla Dorosłych, Gimnastyka dla
seniorów
6) Rodzinny Turniej Parami w Szachy Szybkie

zapisy / 1x tydz. / O.K.
Górna
7) Brydżowe Mistrzostwa Łodzi Seniorów 50+

zapisy/ 1x 2tyg. /
Strefa Kultury Otwartej
1) „Klasycznie, jazzowo… – muzycznie”

zapisy / O.K. Górna
Strefa Kultury Otwartej
KULTURA
2) “Spotkanie z piosenką „ – koncerty

zapisy / O.K. Górna
3) Taneczny Zespół Artystyczny Seniora

zapisy / Strefa Kultury
Otwartej
4) Seniorzy dzieciom - czytanie wierszy i bajek, mn zabawy
edukacyjne

zapisy / O.K. Górna
5)
„Melodie naszej młodości”

zapisy / O.K. Górna Przedszkola Miejskie
6) Wystawa prac Klubu Rękodzieła Artystycznego

zapisy / O.K. Górna
7) Scena Prezentacji, Spektakle, wieczory kabaretowe,

zapisy / Strefa Kultury
koncerty
8) Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów z Domów
Otwartej

O.K. Górna

zapisy / O.K. Górna
10) Międzypokoleniowy Klub Rękodzieła Artystycznego

zapisy / O.K. Górna
11) „Raz na ludowo” – pokaz zespołów ludowych

zapisy / O.K. Górna
1) Koło komputerowe Seniora

2x tydz. / zapisy / O.K.
Dziennego Pobytu w Łodzi
9)
NOWE
TECHNOLOGIE
„Radość tańca”, wieczory taneczne dla Seniorów
Górna
2) Warsztaty komputerowe Seniora

1x tydz. / zapisy / O.K.
Górna
CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA PRZY DOMU KULTURY „502”
BLOK
NAZWA ZAJĘĆ
TEMATYCZNY
TERMIN / MIEJSCE
1) Kursy języka angielskiego

zapisy
2) Spotkania z psychologiem, stylistką, dietetykiem,

zapisy
3) Spotkania autorskie i prelekcje

zapisy
4) Prelekcje z dziejów miasta i regionu

zapisy
5) Prelekcje z historii literatury

zapisy
6) Prelekcje z historii teatru

zapisy
AKADEMIA
7) Prelekcje z historii filmu

zapisy
TRZECIEGO
8) Wycieczki po Łodzi

zapisy
9) Projekt „Poznaj moją historię”

zapisy
1) Gimnastyka 60+

zapisy
2) Gimnastyka z elementami jogi

zapisy
3) Kurs tańca

zapisy
1) Akademia seniora

zapisy

zapisy
3) Warsztaty plastyczne

zapisy
4) Koncerty muzyki poważnej i popularnej oraz występy

zapisy
florystką- warsztaty florystyki
WEKU
Głównym założeniem projektu jest integracja
międzypokoleniowa. Młodzież i seniorzy wspólnie poznawać
będą historię wielokulturowej Łodzi; młodzież przeprowadzi
wywiady ze świadkami historii, a seniorzy uczestniczyć będą
w warsztatach i plenerach fotograficznych. Efektem pracy
obu grup będzie wydawnictwo „Poznaj moją historię” i
wystawa fotograficzna.
AKTYWNY
SENIOR
W ramach projektu Akademii Seniora odbywać się będą
spotkania integracyjne i łączące pokolenia – wspólna praca
seniorów i młodzieży nad spektaklem teatralnym.
2) Projekcje filmowe połączone z wprowadzeniem do filmu
i dyskusją
KULTURA
artystów zawodowych i amatorów
Od wielu lat Dom Kultury „502” współpracuje z Domami
Dziennego Pobytu (DDP ul. Piotrkowska 203/205,DDP ul.
Smetany 4, DDP ul. Zbocze 2A,DDP ul. Ćwiklińskiej 18, DDP
ul. Fabryczna 19 , DDP ul. Grota-Roweckiego 30, DDP ul.
Narutowicza 37, DDP ul. Bednarska 15) współpraca ta
będzie kontynuowana, dla pensjonariuszy DDP organizować
będziemy koncerty (raz w miesiącu), warsztaty filmowe,
florystyki oraz wycieczki (Las Łagiewnicki, Ogród
Botaniczny).
W 2012 roku DK 502 współpruje z Klubami Seniora (KS Rady
Osiedla Stary Widzew, KS Sp. Mieszkaniowej im. B.
Chrobrego, KS przy Klubie Alternatywa, KS „Babiniec” Klub
Kubuś). Seniorzy z KS uczestniczą w stałych i okazjonalnych
zajęciach w Domu Kultury”502” oraz w projektach przez nas
realizowanych.
NOWE
TECHNOLOGIE
1) Kursy komputerowe

zapisy
2) Warsztaty fotograficzne

zapisy
CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA PRZY AKADEMICKIM OŚRODKU INICJATYW
ARTYSTYCZNYCH
BLOK
NAZWA ZAJĘĆ
TEMATYCZNY
1) Wykłady tematyczne
TERMIN / MIEJSCE

Środy, godz. 18.00
2) Nie tylko Tuwim – literatura łódzka i polska – nie tylko dla 
Środy, godz. 18.00
Wykłady z literatury prowadzone będą literaturze od XX –
lecia międzywojennego do czasów współczesnych – główny
nacisk położony będzie na literaturę z łódzkim rodowodem.
Wykłady z architektury – poprowadzą je architekci łódzcy i
kładą nacisk na architekturę Łodzi.
AKADEMIA
TRZECIEGO
WIEKU
koneserów

Środy, godz. 18.00

Środy, godz. 18.00

Środy, godz. 18.00
3) ABC Prawa – Senior świadomy praw i obowiązków
Wszystko co powinien wiedzieć senior, żeby mógł korzystać
ze swoich praw.
4) Nano technologie, lasery, komputery
Lasery, nanotechnologia, najnowsze nowinki techniczne w
ujęciu popularnym.
5) ABC zdrowia seniora
Co wiedzieć trzeba o cukrzycy, nadciśnieniu, zmianach
wynikających ze starzenia, ale i masaż siatsu, zioła w naszej
diecie, zdrowe odżywianie.
1) Pilates
 Poniedziałki – I grupa
12.30-13.30 / II grupa
13.30-14.30 / III grupa
14.30- 15.30
 Piątki - I grupa 12.30-
2) Zajęcia ruchowo – taneczne
13.30 / II grupa 13.30-
AKTYWNY
14.30 / III grupa 14.30-
SENIOR
15.30
3) Nordic walking – spacery po łódzkich parkach
 Sobota (2 razy w
miesiącu), godz.
12.00- 15.00
KULTURA
4) Ogniska integracyjne
 zapisy
5) Wycieczki
 zapisy
1) Wieczory w Fabryce snów

wtorki, godz. 18.00
Wtorkowe popołudnia przeznaczamy na integrację i
spotkania, przy muzyce (raz w miesiącu kameralny koncert),
spotkania kończą się wspólnym śpiewem z towarzyszeniem
gitary.
2) Warsztaty teatralne i scenografii teatralnej

wtorki, godz. 18.00 –
20.00
3) Ceramika artystyczna

Wtorki / czwartki,
godz. 14.00 – 16.00
4) Koncerty i spektakle teatralne

zapisy
5) Warsztaty teatralne

zapisy

zapisy

zapisy
W związku z realizacją projektu w ramach konkursu „Seniorzy
w akcji” od września do grudnia 2013r. będą odbywać się
warsztaty teatralne i warsztaty scenograficzne.
1) Warsztaty komputerowe
NOWE
TECHNOLOGIE
Warsztaty fotograficzne poprowadzi fotoreporter PAP
Grzegorz Michałowski, będą one poszerzone o fotografię
reportażową i zasady fotografowania w przestrzeni
publicznej.
2) Warsztaty fotograficzne i reportażowe
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards