Zakażenia związane z opieką zdrowotną (HAI)

advertisement
W jaki sposób mogę zapobiegać
zakażeniom HAI?
Oto wskazówki, które opracowano w
oparciu o Wytyczne Rządu Szkockiego w
Zakresie Zapobiegania Zakażeniom.
• Pomyśl o bezpieczeństwie swoich krewnych
lub przyjaciół zanim odwiedzisz kogoś w
szpitalu lub domu opieki. Nie przychodź na
wizytę, jeżeli dolega Ci przeziębienie lub jeśli
źle się czujesz.
•
•
•
•
•
Jeśli cierpisz na wymioty lub biegunkę,
wstrzymaj się z wizytą przez 48 godzin od
ustąpienia objawów.
Umyj i osusz ręce przed
odwiedzinami w szpitalu lub
domu opieki, zwłaszcza po
wizycie w toalecie. Jeżeli
przy drzwiach oddziału lub
koło łóżka dostępny jest żel
z alkoholem do czyszczenia
rąk, użyj go przed i po odwiedzinach.
Poproś pracowników o poradę zanim
przyniesiesz jedzenie lub napoje dla osoby,
którą odwiedzasz w szpitalu lub domu opieki.
Jeżeli odwiedzasz kogoś w szpitalu lub w
domu opieki, nie
siadaj na łóżku i
nie przyprowadzaj
zbyt wielu gości
naraz. Nigdy nie
dotykaj pościeli,
kroplówek lub
innego sprzętu
wokół łóżka. Nie
korzystaj z toalety
dla pacjentów.
Jeżeli niepokoją cię lub wzbudzają
wątpliwości praktyki w zakresie higieny
bądź opieki w siedzibie NHS lub w domu
opieki, porozmawiaj z pielęgniarką,
pielęgniarką dyżurną lub odpowiednim
pracownikiem opieki.
Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na
temat zakażeń HAI (związanych z opieką
zdrowotną)?
Więcej informacji może udzielić:
• miejscowy Zespół ds. Ochrony
Zdrowia NHS ;
•
•
miejscowy Zespół ds. Kontroli Zakażeń
działający przy szpitalu, gdzie
odwiedzasz przyjaciela lub krewnego;
lub
Ochrona Zdrowia w Szkocji na stronie
internetowej http://www.hps.scot.nhs.uk.
Jeżeli potrzebujesz dodatkowych
informacji, poproś o pomoc
pracowników oddziału lub domu opieki
Dane kontaktowe:
Jeżeli potrzebujesz
dodatkowych informacji,
poproś o pomoc pracowników
dd ł l b d
k
Ulotka jest dostępna w różnych językach,
powiększoną czcionką i w formacie
Braille’a (tylko w j. angielskim). Aby
uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod
numer 0141 300 1100.
© Ochrona Zdrowia w Szkocji luty 2013 Wersja 2
Zakażenia związane z
opieką zdrowotną (HAI)
Informacje dla pacjentów
Czym jest zakażenie związane z opieką
zdrowotną (HAI)?
Jakie są najpopularniejsze rodzaje
zakażeń HAI?
To zakażenie, które może
dotknąć osób
korzystających z opieki
zdrowotnej. Pacjenci mogą
zarazić się głównie w
szpitalach, ale także w
domach opieki,
przychodniach, ośrodkach
zdrowia, a nawet w domu,
jeśli korzystają tam z opieki
zdrowotnej.
Najpopularniejsze zakażenia tego rodzaju w
szpitalach to zakażenia układu moczowego,
nadkażenia ran pooperacyjnych, zakażenia
skórne, wymioty i biegunka.
Ile osób cierpi na zakażenia HAI?
Około 5 osób na 100 osób przebywających w
szpitalach w całym kraju w pewnym momencie
będzie chorować na zakażenie HAI. W
większości przypadków tego rodzaju infekcje nie
będą miały długotrwałych skutków. Nie wiadomo
ile osób w domach opieki, bądź własnych domach
choruje na zakażenia tego typu.
Dlaczego pacjenci chorują na
zakażenia związane z opieką
zdrowotną podczas korzystania z
niej?
Istnieje wiele przyczyn zakażenia HAI. Choroba
bądź leczenie może osłabić naturalny system
obronny (system odpornościowy). Większość
osób podczas leczenia nie zachoruje na tego
rodzaju zakażenie, ale całkowite wyeliminowanie
zagrożenia w trakcie korzystania z opieki
zdrowotnej jest niemożliwe. Dzieje się tak,
ponieważ każda choroba lub stan, zabieg a
czasem lek, może osłabić naturalne mechanizmy
obronne zapobiegające zakażeniom.
Jakie zarazki powodują takie
zakażenia?
Większość jest wywoływana przez bakterie,
które na co dzień żyją w naszych organizmach
i zwykle nie są szkodliwe, np. bakterie
gronkowca złocistego, które nieszkodliwie
egzystują w jamie nosowej większości osób.
Najbardziej znane zakażenia związane z opieką
zdrowotną powoduje MRSA, C.diff oraz
norowirus
• Skrót MRSA oznacza
gronkowca
złocistego odpornego
na metycylinę.
Bakteria ta może
wywołać zakażenie,
jeżeli dostanie się do
rany, obiegu krwi lub
płuc.
• C. diff to skrót od
Clostridium difficile,
bakterii, która u
niektórych osób w
naturalny sposób
zasiedla jelito. U
części osób może
ona wywołać biegunkę i gorączkę
(zwykle na skutek zażywania pewnych
typów antybiotyków).
• Norowirus to wirus, który wywołuje
wymioty i biegunkę. Objawy te mogą
utrzymywać się przez kilka dni i zwykle
nie wywołują długoterminowych
skutków. Wirus ten często jest
odpowiedzialny za epidemie zakażenia
w szpitalach i domach opieki.
Co się stanie, jeżeli zachoruję na HAI?
To zależy od rodzaju zakażenia i ogólnego
stanu zdrowia. Zespół opieki zdrowotnej i
społecznej, który się tobą opiekuje,
porozmawia o niezbędnej opiece i leczeniu.
Możesz:
• otrzymać jednoosobowy pokój, aby
zapobiec zarażeniu innych osób;
• wymagać podania dodatkowych
leków, np. antybiotyków; oraz
•
otrzymać poradę, co możesz zrobić, aby
zapobiec rozprzestrzenianiu zakażenia.
Co robi Rząd Szkocki, aby zapobiec
zakażeniom HAI?
Zapobieganie i kontrola zakażeń HAI stanowi
priorytet dla Rządu Szkockiego. Podejmujemy
wszelkie wysiłki, aby zapobiec
rozprzestrzenianiu się tego typu zakażeń w
NHS i domach opieki. Działania obejmują:
• szkolenia pracowników w zakresie
zapobiegania i kontroli zakażeń, na przykład
poprzez regularne mycie rąk;
• uzyskiwanie pomocy i porad od specjalisty w
zakresie kontroli zakażeń bądź pracowników ds.
ochrony zdrowia na terenie Szkocji;
• upewnienie się, że NHS i domy opieki
spełniają normy rządowe w zakresie
zakażeń związanych z opieką zdrowotną;
• udzielanie informacji w jaki sposób
zapobiegać i kontrolować zakażenia HAI w
szpitalach, domach opieki oraz wśród osób
prywatnych;
• monitorowanie częstotliwości występowania
zakażeń HAI w Szkocji, a także
• monitorowanie powstających zakażeń, które
stanowią zagrożenie zdrowia w Szkocji.
Download