Baza danych OLISnet - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

advertisement
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Baza danych OLISnet
Zapraszamy polskie jednostki naukowe i uczelnie do korzystania z zasobów bazy danych
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OLISnet. OLISnet zapewnia zarejestrowanym użytkownikom
dostęp m.in. do zbioru oficjalnych dokumentów OECD, informacji o spotkaniach, publikacji, danych
statystycznych i kontaktowych, elektronicznych grup dyskusyjnych oraz pozwala na personalizację ustawień
serwisu internetowego OECD.
OLISnet jest bazą przeznaczoną dla instytucji rządowych. Istnieje możliwość, by dostęp do niej, obok ministerstw
i urzędów centralnych, uzyskały także m.in. uczelnie wyższe i instytucje badawcze. Każdy podmiot
zainteresowany dostępem do OLISnet powinien wyznaczyć dwie osoby do bezpośrednich kontaktów w sprawach
OECD ze Stałym Przedstawicielstwem przy Organizacji Współpracy i Rozwoju: administratora sieci
komputerowej, odpowiedzialnego za sprawy techniczne oraz kontakt merytoryczny - osobę odpowiedzialną za
sprawy związane z przyznawaniem praw dostępów do zasobów OECD.
Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do sieci OLISnet muszą wypełnić formularz rejestracyjny na stronie
OECD. Kolejnym krokiem po wypełnieniu formularza, jest przesłanie potwierdzenia prawa do ubiegania się o
dostęp do OLISnet do Stałego Przedstawicielstwa przy OECD, które podejmuje decyzję o przyznaniu konta.
Więcej informacji o bazie OLISnet na stronie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
OLISnet warunki techniczne
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download