projekt eksploatacja wegla - Projekty - Daria-awaria

advertisement
projekt eksploatacja wegla.doc
(2027 KB) Pobierz
UPROSZCZONY PROJEKT UDOSTĘPNIENIA, ROZCIĘCIA I EKSPLOATACJI ZŁOŻA POKŁADOWEGO
Spis treści
1.
Mapa spągu pokładu, głębinowy wykres zasobów oraz przekrój pionowy przez złoże
2.
Charakterystyka warunków górniczo-geologicznych
2.1. Miejsce zalegania złoża
2.2. Kategoria ochrony powierzchni
2.3. Głębokość zalegania złoża jego grubość i kąt nachylenia
2.4. Rodzaj skał stropowych i spągowych w otoczeniu pokładu węgla wraz z profilem
2.5. Klasyfikacja skał stropowych wg GiG
2.6. Występujące zagrożenia naturalne
2.7. Zaburzenia tektoniczne i sedymentacyjne
3.
Sposób udostępnienia i rozcięcia złoża do eksploatacji
3.1. Określenie kategorii powierzchni
Z uwagi na lokalizację rozpatrywanej parceli eksploatacyjnej względem powierzchni terenu rejon
eksploatacji został zaliczony do…………………………………….
Tabela 1. Kategorie ochrony powierzchni
Uproszczony podział terenów i obiektów wg kategorii ochrony powierzchni
Kategoria
ochrony
powierzchni
Dopuszczalne deformacje
Emax
Tmax
Rmin
[mm/m]
[mm/m]
[km]
I
1,5
2,5
20
II
3,0
5,0
12
III
6,0
10,0
6
IV
9,0
15,0
4
V
>9,0
>15,0
<4
Rodzaje obiektów
Zabytkowe obiekty, ważne urządzenia przemysłowe, główne
gazociągi, zbiorniki wodne.
Obiekty przemysłowe, piece hutnicze, szyby, duże miasta, główne
szlaki, stacje kolejowe, mosty.
Główne drogi, mniej ważne budynki, rurociągi, kanalizacja,
wysokie kominy.
Stadiony sportowe, pojedyncze budynki mieszkalne, inne mało
ważne budynki, obiekty.
Występują poważne uszkodzenia oraz zniszczenia obiektów i
terenów (łąki, lasy)
Sprawdzenie maksymalnych wartości deformacji powierzchni (Emax [mm/m], Tmax [mm/m], Rmin km)
dla rozpatrywanej parceli eksploatacyjnej.
gdzie:
εmax – największe odkształcenia poziome
Wmax – największe obniżenie terenu
Tmax – największe nachylenie terenu
Rmin – promień krzywizny zbocza niecki obniżeniowej
a – współczynnik eksploatacji (dla zawału skał stropowych a = 1 ÷ 0,8, dla podsadzki hydraulicznej a =
0,35)
g – miąższość pokładu
tgβ – kąt zasięgu wpływów głównych (550 – 750)
H – średnia głębokość eksploatacji ( w waszym przypadku średnia głębokość eksploatowanego piętra lub
poziomu eksploatacyjnego)
Umax – maksymalne przemieszczenia poziome
Odliczenie deformacji powierzchni dla zawału skał stropowych
Po przeprowadzenie obliczeń i porównaniu z dopuszczalnymi wartościami odkształceń dla
………………………………………………… (tab. 1) przyjmuje się, system eksploatacji z zawałem stropu/podsadzką
hydrauliczną (gdy wartości obliczone są mniejsze od wartości dopuszczalnych wybieramy zawał skał
stropowych, w przypadku gdy wartości obliczeniowe są większe przyjmujemy podsadzkę hydrauliczną.
Obliczenie deformacji powierzchni dla podsadzki hydraulicznej
3.2. Określenie stateczności stropu zawałowego
Klasyfikację skał stropowych dla Polskich warunków górniczo-geologicznych zamieszczono w tab. 2.
Tabela 2.Klasyfikacja skał
Rodzaje skał
A1
A
B
Bardzo kruche łupki gęsto uławicone
Łupki ilaste uławicone, względnie
bardzo mało zwięzły węgiel
Łupki ilaste średnio uławicone,
względnie zwięzły węgiel
Wytrzymałość laboratoryjna na ściskanie Rc
[MN/m2]
skały
węgiel
5 – 12
Zwięzłość f
skały
0,4 – 0,7
węgiel
13 – 24
15 – 24
0,8 – 1,2
0,6 – 1,0
25 – 39
śr. 32
25 – 35
śr. 30
1,3 – 2,0
1,1 – 1,4
Łupki piaszczyste lub piaskowce
średnio uławicone, względnie zwięzły
węgiel
C
40 – 45
śr. 58
36 – 43
śr. 40
...
Plik z chomika:
Daria-awaria
Inne pliki z tego folderu:



górnictwo-H.pdf (1300 KB)
TEmAT-cały.pdf (2359 KB)
 Gotowy Projekt-UPROSZCZONY PROJEKT SYSTEMU EKSPLOATACJI
ZŁOŻA.doc (1853 KB)
 projekt eksploatacja wegla.doc (2027 KB)
Projekt-UPROSZCZONY PROJEKT SYSTEMU EKSPLOATACJI ZŁOŻA.doc (135
KB)
Inne foldery tego chomika:

0.Spis Treści + Strona Tytułowa
 1. Wstep
 2.Charakterystyka
 3.Dobór systemu eksploatacji
 4.Wyrobiska przygotowawcze
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards