Wyniki audytu EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

advertisement
Wyniki audytu EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ
Audyt efektywności ekologicznej Mysłowice 2014
1
Wykonano audyty energetyczno-ekologiczne trzech
budynków Szpitala nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia:
Pawilonu Głównego Chirurgii Szpitala,
Pawilonu Chorób Wewnętrznych (Interny),
Budynek Administracji,
Wszystkie trzy obiekty znajdują się przy ul. Bytomskiej 41
w Mysłowicach
Budynki te mimo różnic w wyglądzie mają podobne cechy
konstrukcyjne: murowane z litej cegły ściany i
częściowo wymienioną stolarkę okienną.
Pod względem energetycznym mają podobne rozwiązania
systemu ogrzewania z sieci c.o. i c.w.u.
Posiadają głównie wentylację naturalną grawitacyjną.
Audyt efektywności ekologicznej Mysłowice 2014
2
Najważniejsze elementy audytu:
1. Ocena stanu istniejącego (stan techniczny i
charakterystyka energetyczna) w tym:
►Przegrody zewnętrzne budynku.
►System ogrzewczy.
►Systemu przygotowania ciepłej wody
użytkowej (c.w.u.).
►Systemu oświetlenia.
►Systemu wentylacji.
Audyt efektywności ekologicznej Mysłowice 2014
3
Najważniejsze elementy audytu cd.:
2.1. Wskazanie rodzajów ulepszeń i
przedsięwzięć poprawiających efektywność
energetyczną i wskaźniki ekologiczne:
Ocieplenie nieprzezroczystych przegród
zewnętrznych budynków (ściany zewnętrzne
od wewnątrz: Ytong Multipor ok. 6 cm, stropy
i dachy: wełna mineralna ok. 13-16 cm ).
Audyt efektywności ekologicznej Mysłowice 2014
4
Najważniejsze elementy audytu cd.:
2.2. Wskazanie rodzajów ulepszeń i
przedsięwzięć poprawiających efektywność
energetyczną i wskaźniki ekologiczne:
►Wymiana ok. 140 szt. okien zastosowanie
ram PCV z wkładami trójszybowymi.
Audyt efektywności ekologicznej Mysłowice 2014
5
Najważniejsze elementy audytu cd.:
2.3. Wskazanie rodzajów ulepszeń i
przedsięwzięć poprawiających efektywność
energetyczną i wskaźniki ekologiczne:
►Kompleksowa wymiana instalacji grzejnej
c.o.
Audyt efektywności ekologicznej Mysłowice 2014
6
Najważniejsze elementy audytu cd.:
2.4. Wskazanie rodzajów ulepszeń i
przedsięwzięć poprawiających efektywność
energetyczną i wskaźniki ekologiczne:
►Modernizacja systemu przygotowanie
ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) –
zastosowanie baterii wodooszczędnych i
pomp ciepła (budynek Administracji).
►Wymiana instalacji cieplej wody
użytkowej.
Audyt efektywności ekologicznej Mysłowice 2014
7
Najważniejsze elementy audytu cd.:
2.4. Wskazanie rodzajów ulepszeń i
przedsięwzięć poprawiających efektywność
energetyczną i wskaźniki ekologiczne:
►Modernizacja systemu przygotowanie
ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) – instalacja
kolektorów słonecznych termicznych wraz z
wymianą zasobników na ciepłą wodę
użytkową 2 x 3000 l i instalacji c.w.u.
(Pawilon Chirurgii i Interny).
Audyt efektywności ekologicznej Mysłowice 2014
Najważniejsze elementy audytu cd.:
2.5. Wskazanie rodzajów ulepszeń i przedsięwzięć
poprawiających efektywność energetyczną i
wskaźniki ekologiczne:
• Modernizacja systemu oświetlenia. Główne cele:
• Doprowadzenie natężenia światła do wymaganego w
aktualnych Warunkach Technicznych.
• Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę
opraw oświetleniowych o niskiej sprawności (żarowe i
świetlówkowe ze statecznikami magnetycznymi) na oprawy
LED, zastosowanie czujników PIR i zmierzchowych.
Audyt efektywności ekologicznej Mysłowice 2014
9
Najważniejsze elementy audytu cd.:
2.6. Wskazanie rodzajów ulepszeń i przedsięwzięć
poprawiających efektywność energetyczną i
wskaźniki ekologiczne:
• Instalacja systemu wentylacji mechaniczno nawiewnowywiewnej z odzyskiem ciepła (Pawilon Chorób
Wewnętrznych)
Audyt efektywności ekologicznej Mysłowice 2014
Najważniejsze elementy audytu cd.:
2.7. Wskazanie rodzajów ulepszeń i
przedsięwzięć poprawiających efektywność
energetyczną i wskaźniki ekologiczne:
Zastosowanie systemu zarządzania energią
poprzez ogniwa PV (fotowoltaiczne),pracą pomp
ciepła, podgrzewem wody, oświetleniem, sterowanie
pracą węzła cieplnego z regulatorem pogodowym,
monitorowanie zużycia mediów i energii.
Audyt efektywności ekologicznej Mysłowice 2014
11
Koszty realizacji przedsięwzięcia
Suma całkowitch kosztów realizacji projektu budynków
Administracji, Pawilonu Chirurgii i Pawilonu Chorób
Wewnętrznych
4 300 000 zł
w tym:
- koszty kwalifikowane (tzw. koszty wynikające z modrenizacji
budynków i ich elementów wykazanych w audycie energetycznym)
3 658 569 zł
- promocja i nadzór inwestorski wysokości 4,5 % kosztów
kwalifikowanych
164 635 zł
- informacja, zarządzanie i koszty pośrednie
476 796 zł
Audyt efektywności ekologicznej Mysłowice 2014
12
Koszty eksploatacyjne przed modernizacją i
po modernizacji
Suma całkowitch rocznych kosztów eksploatacyjnych przed
modernizacją budynków Administracji, Pawilonu Chirurgii i
Pawilonu Chorób Wewnętrznych
801 604 zł
Suma całkowitch rocznych kosztów eksploatacyjnych po
modernizacji budynków Administracji, Pawilonu Chirurgii i
Pawilonu Chorób Wewnętrznych
431 488 zł
Różnica całkowitch rocznych kosztów eksploatacyjnych budynków
Administracji, Pawilonu Chirurgii i Pawilonu Chorób
Wewnętrznych kwalifikowanych
370 116 zł
Audyt efektywności ekologicznej Mysłowice 2014
13
Zwrot poniesionych nakłdów w określonym
przedziale czasowym
Prosty czas zwrotu poniesionych nakładów
(SPBT) po dotacji 80 % wynosi:
2,3 lat
Audyt efektywności ekologicznej Mysłowice 2014
14
DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ!
Audyt efektywności ekologicznej Mysłowice 2014
15
Download