Ogród Botaniczny Uniwersytetu im

advertisement
Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
serdecznie zaprasza na
Urodziny Botanika - 13-14 września 2014 r., godz. 900 – 1800
Dnia 13.09
900 – 1700
Wystawa Grzybów – opracowanie mgr inż. Grażyna Naser przy współpracy z Wojewódzką Stacją
Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu, Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów
Użytku Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM oraz Wielkopolskiego Towarzystwa
Mykologicznego (Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny OB)
900 – 1900
Wystawa fotograficzna autorstwa Iwony Stoińskiej-Kairskiej „Tango, dinozaury i kamienny
las, czyli Argentyna - kraj o wielu twarzach” (Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny)
1000 Wykład otwarty Konrad Marczewski - "Ptasie rekordy - mini wykład dla najmłodszych"
- Poznańska Grupa OTOP (Aula Pawilonu Ekspozycyjno-Dydaktycznego)
1000 – 1700 Zajęcia artystyczno- edukacyjne (Dział Biologii UAM)
1000 Wycieczka po Ogrodzie - Oprowadza Jolanta Jańczyk-Węglarska i Karol Węglarski (2
grupy). Zbiórka: wejście główne do Ogrodu Botanicznego
900 – 1700 Kiermasz roślin oraz wyrobów artystycznych i spożywczych (przy Pawilonie
Ekspozycyjno-Dydaktycznym OB)
900 – 1700 Kiermasz roślin gruntowych i szklarniowych Ogrodu Botanicznego (tunele na terenie
gospodarczym)
Dnia 14.09
1000 – 1700 Zajęcia artystyczno - edukacyjne (Dział Biologii UAM)
1100 – 1500 Gra terenowa z okazji Roku Kolberga - Prowadzenie Fundacja RAMUS ARTIS
(Plac zabaw dla dzieci)
1000 i 1200 Wycieczka po kolekcji szklarniowej – Oprowadza Ewa Kazimierczak-Grygiel (grupy
po 10 osób). Zbiórka: przy Stacji Meteorologicznej
1500 Wernisaż wystawy fotograficznej i wykład autorstwa Iwony Stoińskiej-Kairskiej „Tango,
dinozaury i kamienny las, czyli Argentyna - kraj o wielu twarzach” (Pawilon EkspozycyjnoDydaktyczny)
1700 Wykład otwarty - Łukasz Smoluch „Oskar Kolberg, zbieracz folkloru bez mikrofonu” Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu (Aula Pawilonu Ekspozycyjno-Dydaktycznego)
900 – 1700 Kiermasz roślin oraz wyrobów artystycznych i spożywczych (przy Pawilonie
Ekspozycyjno-Dydaktycznym OB)
900 – 1700 Kiermasz roślin gruntowych i szklarniowych Ogrodu Botanicznego (tunele na terenie
gospodarczym)
Więcej informacji na stronie www.ogrod.amu.edu.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w programie
Download