Skarby naszej wsi - Szkoła Podstawowa w Dargomyślu

advertisement
SKARBY NASZEJ WSI
DARGOMYŚL
WYKONANE W RAMACH PROJEKTU
,, Z MAŁEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT”
PRZEZ UCZNIÓW KLAS I-III
POŁOŻENIE
Dargomyśl (niem. do 1945 Darrmietzel – wieś w
Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie
myśliborskim, w gminie Dębno Wieś położona jest w odległości 4 km na płd.zach. od Dębna, 16 km od Kostrzyna, 47 km od Gorzowa.
HISTORIA WSI Wieś ma charakter ulicowy.
Niemiecka nazwa wsi – Darrmietzel – pochodzić może od:
Nazw rzek Darre (Sienica) i Mietzel (Myśla),
Od łacińskiego słowa "dare" – "dać, darować" i Mietzel – Myśla, co oznaczałoby
darowiznę nad Myślą,
Od nazwy osobowej Dargomysł, następnie zgermanizowanej jako Dargumizl, później
Darrmietzel.
Dargomyśl
widziany z lotu
ptaka
DARGOMYŚL, wieś gm. Dębno,
Równina Gorzowska,
w dolinie Myśli przy ujściu rz. Sienicy,
•
Historia: Przed 1230 r. nadano templariuszom 1000 łanów ziemi nad graniczną rzeką
Myślą, którzy założyli osadę, 1385 r. pierwsza wzmianka o kościele, 1312 r.
przekazanie dóbr templariuszy w posiadanie Joannitów,
•
1402-1454 r. pod panowaniem Krzyżaków, 1433 r. spalenie Dargomyśla przez
husytów,
•
15.06.1540 r. układ z joannitami: komturia w Chwarszczanach (w tym Dargomyśl)
przeszła w ręce margrabiego Jana z Kostrzyna, który utworzył z niej domenę
książecą, ,
•
24.08.1758 r. część wojsk pruskich zaatakowała wojska rosyjskie tu stacjonujące
przed bitwą sarbinowską, wieś i kościół spalone w czasie bitwy pod Sarbinowem,
ocalał młyn i jego zabudowania,
•
Zabytki: kościół pierwotny koniec XIII w., ok. 1260 r., salowy, prostokątny, bez chóru i
wieży zach 1898 r. dobudowano z cegły górną część wieży, zakończoną strzelistą
wieżyczką drewnianą. Istniały 4 dzwony z XIV, XV i XVI w. zachował się najstarszy z
przełomu XIII/XIV w. o średnicy 1,02 m., napis na dzwonie:
„O+REX+GLORIE+VENIT+CUM+PACE”(„O królu chwały przyjdź z pokojem”).
•
20,500 km od ujścia rzeki Myśli do Odry
Kościół pw. Matki Boskiej Wspomożenia
Wiernych w Dargomyślu
TAK KIEDYŚ
WYGLĄDAŁ
Król Fryderyk II wizytuje pole ziemniaków, obraz Roberta Warthmüllera,
w głębi kościół w Dargomyślu
Kościół
• Kościół fil. pw. MB
Wspomożenia
Wiernych,
pośw.30.05.1946 r
•
HISTORIA Zbudowany ok. 1260 z fundacji chwarszczańskich templariuszy,
z kostki granitowej, orientowany, salowy, bez chóru i wieży zachodniej, z
zakrystią od strony północnej.
Po raz pierwszy jako parafialny wymieniony w 1385 r., kiedy to biskup
kamieński Filip zatwierdził fundację nowego ołtarza w kościele parafialnym
w Gorzowie, dokonaną przez plebana z Dargomyśla, Mathiasa Schulte z
własnych dochodów (Gorzów był jego rodzinnym miastem). W 1433 r.
kościół uległ częściowemu zniszczeniu podczas przemarszu wojsk
husyckich. Po 1540 r. przejęła go gmina protestancka. Rozbudowany w
1748 r. o zachodnią część nawową (usunięto wówczas portal główny w
ścianie zachodniej) i wieżę, uległ zniszczeniom w 1758 r. podczas bitwy pod
Sarbinowem oraz w 1805 r. w wyniku działań wojsk francuskich; następnie
odnowiony. Forma dominującej nad zabudową kamiennej wieży kościoła
znana jest z płótna gorzowskiego malarza Roberta Warthmüllera (1886),
który uwiecznił Dargomyśl w scenie przedstawiającej wizytę cesarza
Fryderyka II Wielkiego. Po pożarze wieży 5 kwietnia 1897 r. została ona
częściowo rozebrana. W 1898 r. dobudowano górną część wieży z cegły,
którą zakończono drewnianą strzelistą wieżyczką, dobudowano również
drewniany chór oraz założono nowy drewniany sufit. Istniejące jeszcze trzy
dzwony z XV i XVI w. w czasie II wojny światowej zabrali hitlerowcy. Wokół
kościoła znajdował się do 1945 r. cmentarz grzebalny, ślady jego istnienia
są widoczne na murze okalającym cmentarz kościelny. Poświęcony 30
maja 1946 r., od 1957 r. jest kościołem filialnym parafii św. Stanisława
Biskupa Męczennika w Cychrach.
Obecny wygląd kościoła
Budynki szkoły i kościoła po wojnie
Dzieci pod czułą
opieką niań
Budynek na
przeciwko
sklepu
Pomnik
Tak kiedyś wyglądał
Ulica
główna
Restauracja
zajazd
Szkoła dawniej i dziś
Wygląd przed
remontem
Szkoła teraz
Młyn w Dargomyślu zbudowany
około 1914 r.
Nad Myślą-mała elektrownia wodna
• W skład zespołu młyna wchodzą: budynek produkcyjny i
magazynowy, łącznik, siłownia oraz komora turbiny.
Młyn i magazyn to budynki 4-kondygnacyjne,
podpiwniczone, ceglane (nietynkowane), nakryte
płaskimi dachami.
• Po pożarze młyna budynek został odbudowany na cele
mieszkalne, magazyn natomiast pełni funkcje składowe.
W dawnej turbinowni działa elektrownia wodna. Przy
moście na rzece Myśli zachowały się urządzenia
hydrotechniczne (zasuwy jazów) oraz upust jałowy i
roboczy.
Rzeka Myśla
Rzeka Myśla płynie przez Pojezierze Myśliborskie, Równinę Gorzowską i
uchodzi do Odry w kotlinie Freienwalde. Powiat Myśliborski sąsiaduje
bezpośrednio z graniczącą rzeką Odrą
Zajęcia sportowe
Jezioro Duszatyń
do którego prowadzi ścieżka
rowerowa.
Jezioro Duszatyń – leży przy południowej granicy miasta, do którego
prowadzi ścieżka rowerowa. Znajduje się tu wydzielone miejsce do
biwakowania i urokliwa plaża. Nad jeziorem wznosi się zabytkowa
leśniczówka z 1920 r., a wokół jeziora prowadzi dydaktyczna ścieżka
przyrodnicza „Nasze drzewa”.
Dziękuję za uwagę !!!
Prezentację wykonały dzieci klas
I-III biorące udział w projekcie pt.
„Skarby naszej wsi”
pod opieką Lucyny Lewandowskiej.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards