Tytuł referatu - biofizyka.p.lodz.pl

advertisement
Podstawy biogospodarki
Wykład 4
Prowadzący: Krzysztof Makowski
Kierunek Wyróżniony przez PKA
INZYNIERIAMATERIALOWAPL
„Mother Earth has a strange ability to
produce life everywhere”
Fridtjof Nansen
Enzymy, biopolimery i cząstki bioaktywne na
przykładzie ekstremofili
Stromatolity w Parku Narodowym Glacier w USA pochodzące z prekambru
https://web.facebook.com/Harvard/videos/10153674766881607/
Rozmiary drobnoustrojów
INZYNIERIAMATERIALOWAPL
Świat drobnoustrojów
WIRUSY
BAKTERIE
GRZYBY STRZĘPKOWE
DROŻDŻE
INZYNIERIAMATERIALOWAPL
Ziemia – planeta drobnoustrojów ?
biomasa lądowych
i wodnych zwierząt
biomasa drobnoustrojów
(525 razy większa)
INZYNIERIAMATERIALOWAPL
Bioróżnorodność
750 tys.
250 tys.
200 tys.
41 tys.
Przypuszcza się, że na Ziemi bytuje
106-107 gat. drobnoustrojów,
znamy zatem
1-10% tych gatunków
Bioróżnorodność
Mikroby ciepłolubne
(termofile i
hipertermofile)
Podmorskie
wyloty
hydrotermalne
Źródła
siarczanowe
Mikroby
zasadolubne
(alkalofile)
Słone jeziora
Mikroby
kwasolubne
(acidofile)
Lód morski
Słone jeziora
Mikroby sololubne
(halofile)
Mikroby zimnolubne
Mikroby ciepłolubne (termofile i
hipertermofile)
Podział drobnoustrojów według temperatur kardynalnych
Tmin
Topt
Tmax
Mezofile
<20
20-30
37-40
Termofile
45
50-60
< 70
65-75
<80
80-95
121
Ekstremalne
termofile
>55
Hipertermofile
>70
Ziemia – planeta zimna
T<5ºC
80% całkowitej powierzchni Ziemi i ponad 90% objętości mórz i
oceanów
INZYNIERIAMATERIALOWAPL
Jezioro Vostok – odpowiednik księżyca Europy
INZYNIERIAMATERIALOWAPL
Ekstremofile
HIPERTERMOFILE (Topt >80°C);
Pyrolobus fumarii (Topt = 113ºC)
PSYCHROFILE (Tmin-0°C i poniżej);
Psychromonas ingrahamii (Tmin= -15ºC)
Ekstremofile
ACIDOFILE (pH 0,52,0),
Picrophilus torridus pHopt=0,7
ALKALOFILE (pH 10 ÷12),
Bacillus firmus pHopt=10,5
Ekstremofile
HALOFILE (stężenie soli > 2,5 M), Haloarcula
marismorti (1,7-5,1 M NaCl)
PIEZOFILE (ciśnienie do 140 MPa),
Photobacterium sp.
Ekstremofile
Deinococcus radiodurans
5000 G - 100% przeżywalności;
15 000 G - 37% przeżywalności
(dawka letalna dla człowieka – 10,
dla E.coli – 60 G ).
Deinococcus geothermalis
Topt=55ºC, rozwija się przy ciągłej
ekspozycji na promieniowanie
w dawce 60 G /h
Ekstremofile
KSEROFILE (aktywność wody poniżej 0,8),
Halobacterium sp.
METALOFILE (wysokie stężenia metali ciężkich),
Ralstonia i Rhodococcus
Ekstremofile
ENDOLITY I HIPOLITY
(kolonizują pęknięcia i części denne skał),
Methanobacterium subterranean
MIKROAEROFILE
(stężenie tlenu < 21% O2, zwykle 2-10%)
EUTEKTOFILE (?)
Potencjalne produkty pochodzące z ekstremofili
PSYCHROFILE
•Enzymy, np. B-galaktozydaza, lipaza CalB
•Ochronne egzopolisacharydy,
•Biosurfaktanty
•Barwniki – molekularne filtry UV
•Białka nukleacyjne (SNOMAX™)
•Czynniki krioprotekcyjne - ekstremolity -trehaloza, cholina, betainy
•Wielonienasycone kwasy tłuszczowe
THE BIOECONOMY TO 2030: DESIGNING A POLICY AGENDA – ISBN-978-92-64-03853-0 © OECD 2009
INZYNIERIAMATERIALOWAPL
Potencjalne produkty pochodzące z ekstremofili
TERMOFILE
•Enzymy, np. polimerazaTaq, celulazy
HALOFILE
•Spirulina spp. suplenet diety
•Dunaliella salina najlepsze naturalne źródło karotenoidów
•Halobacterium – fermentacja sosów rybnych
•Osmoprotektanty – ektoina - Ronacare
ALKALOFILE:
•Enzymy do proszków do prania - proteinazy, lipazy
•Enzymy do badań molekularnych – alkaliczna fosfataza Shewanella
sp. SIB1 (Abnova Corp.)
THE BIOECONOMY TO 2030: DESIGNING A POLICY AGENDA – ISBN-978-92-64-03853-0 © OECD 2009
INZYNIERIAMATERIALOWAPL
Komercyjne wykorzystanie enzymów ekstremofilnych
na przykładzie B-galaktozydazy
Penicillum
Bacteroides
thetaiotaomicron
E. coli
Arthrobacter
INZYNIERIAMATERIALOWAPL
Potencjalne zastosowanie B-galaktozydaz:
HYDROLIZA laktozy (ochrona środowiska, przemysł spożywczy)dostępne preparaty komercyjne, np. enzym z K. lactis
SYNTEZA (procesy nieskomercjalizowane):
• Galaktooligosacharydów (przemysł spożywczy)
• Alkilowych (arylowych) pochodnych galaktopiranozy (biosurfaktanty)
• Galaktopiranozydów aminoalkoholi (bloki budulcowe)
• Galaktopiranozydów aminokwasów (bloki budulcowe)
• Modyfikowanych antybiotyków, (szersze spektrum działania
przeciwbakteryjnego, lepsza rozpuszczalność w wodzie)
INZYNIERIAMATERIALOWAPL
Laktoza- cukier niepożądany ?
• Słabo rozpuszczalna w wodzie- łatwość krystalizacji w produktach
spożywczych prowadząca do zmian sensorycznych (odczucie ziarnistości
produktu)
• Niska słodycz- powstałe wyniku hydrolizy glukoza i galaktoza są słodsze
od laktozy
• Zjawisko nietolerancji laktozy:
a. pierwotna u niemowląt,
b. pierwotna u dorosłych,
c. wtórna
22
INZYNIERIAMATERIALOWAPL
Dlaczego β-galaktozydazy zimnolubne ?
• Możliwość prowadzenia reakcji w niskich temperaturach
(oszczędność energii, minimalizowanie ryzyka zakażenia
mikrobiologicznego)
• Brak produktów reakcji Maillarda obecnych w przypadku
użycia β-galaktozydaz termofilnych
• Hydroliza laktozy stanowiącej składnik serwatki- produktu
ubocznego przemysłu mleczarskiego
• Reakcje syntezy w środowiskach zawierających rozpuszczalniki
organiczne
23
INZYNIERIAMATERIALOWAPL
Synteza alkilowych (arylowych) pochodnych
galaktopiranozy
Synteza chemiczna:
4 etapy
HO
O
HO
HO
AcO
(MeCO)2O
OH
O
katalizator
OH
AcO
OAc
AcO
AcO
HBr
O
AcO
OAc
Br
OAc
AcO
AcO
MeOH/HgO
O
AcO
AcO
OMe
HO
MeO /MeOH
O
OAc
HO
Synteza enzymatyczna:
HO
MeOH
O
HO
OH
OH
1 etap !!!
HO
OH
HO
galaktoza lub glukoza
OMe
HO
O
HO
HO
OMe
OH
H2O lub cukier
24
INZYNIERIAMATERIALOWAPL
INZYNIERIAMATERIALOWAPL
Dziękuję za uwagę
INZYNIERIAMATERIALOWAPL
Download