Wersja tekstowa podziękowań Starosty Płockiego dla

advertisement
Płock, dnia 17.12.2015r.
Podziękowanie dla Darczyńców
W imieniu obdarowanych Rodzin Zastępczych funkcjonujących na terenie
powiatu płockiego składam z serca płynące podziękowania za wspaniałą
inicjatywę jaką było przygotowanie paczek świątecznych dla wychowanków
Rodzin Zastępczych. Dziękuję w szczególności Pani Natalii Brodeckiej
i Pani Monice Sikorskiej oraz Bankowi Żywności w Płocku za 75 pięknych
paczek wypełnionych żywnością oraz wymarzonymi zabawkami.
Otwarte serca Darczyńców i chęć czynienia dobra są nieocenione
w niesieniu pomocy naszym Podopiecznym z Rodzin Zastępczych.
Dziękuję za ogromną radość Rodzin Zastępczych, a szczególnie radość dzieci,
jaką sprawiły im przekazane upominki. Zorganizowanie takiej atrakcji nie
byłoby możliwe bez Państwa pomocy, a uśmiech dzieci to najwyższa zapłata
za Państwa życzliwość.
Jestem wdzięczny wszystkim naszym Darczyńcom za wszelką pomoc,
troskliwe serce i za okazaną przychylność. Podjęta przez Państwa inicjatywa
upewniła mnie w przekonaniu, że można liczyć na osoby o wielkim sercu, które
chętnie angażują się w pomoc innym.
Życzę Państwu powodzenia w pracy i pomyślności w życiu osobistym.
Z wyrazami uznania,
Mariusz Bieniek
Starosta Płocki
Download