Wzór oświadczenie o odstapieniu od umowy

advertisement
…....................................................
miejscowość, dnia
…...................................................................
imię i nazwisko Klienta
…...................................................................
adres Klienta
…...................................................................
nr telefonu
…...................................................................
e-mail
…...................................................................
nr zamówienia
PROMOTOM
ul. Erazma Ciołka 35 lok.52
01-445 Warszawa
[email protected]
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, odstępuję od
zawartej w dniu.........................umowy sprzedaży. Zwrotowi ulegają otrzymane w/w dniu produkty:
1) ….................................................................................................
2) ….................................................................................................
3) ….................................................................................................ne do przelewu (wypełnia Klient)
Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
wskaże inne rozwiązanie.
Uwaga! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.
…………..……………………
podpis Klienta
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards