PracaInfoPL - Ambasada RP w Kopenhadze

advertisement
Informacja zawiera kilka podstawowych wskazówek dla pracowników przyjeżdżających do Danii
oraz linki do oficjalnych duńskich stron internetowych, gdzie można znaleźć aktualne informacje.
Informacja jest skierowana zwłaszcza do polskich pracowników duńskich firm pracujących na
terenie Danii. Niektóre uregulowania różnią się od tych, które dotyczą pracowników kierowanych
do pracy przez polskiego pracodawcę. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia
ubezpieczenia społecznego, pozwolenia na pobyt i podatków.
Informacja została opracowana w polsko-duńskiej kancelarii prawnej Peter Nielsen & Partners w
Warszawie www.pnplaw.pl . Ambasada uprzejmie dziękuje Panu Peter Tærø Nielsenowi,
Konsulowi Honorowemu RP w Kolding i Pani Annemette Jull Jørgensen, prawnikowi w biurze w
Warszawie za opracowanie tej informacji.
Praca w Danii

Dla poszukujących pracy w Danii:
www.jobnet.dk
www.job-guide.dk

Przed wyjazdem do Danii:
Należy zabrać ze sobą dokumenty osobiste
Ważny paszport/dowód osobisty
Akt urodzenia lub świadectwo chrztu
Akt małżeństwa (jeśli jest to wymagane)
Akty urodzenia dzieci lub świadectwa chrztu (jeśli jest to wymagane)
Ubezpieczenie społeczne
Należy zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, jak również formularz
UE jeśli taki posiadamy. O odpowiedni formularz trzeba dowiedzieć się w NFZ
(www.nfz.gov.pl).
Umowa o pracę
Umowy o pracę powinny być sporządzone na piśmie oraz powinny opisywać wszystkie
najistotniejsze warunki zatrudnienia. Należy sprawdzić warunki zatrudnienia opisane w
umowie o pracę, abyśmy wiedzieli jakie warunki zostały nam zaoferowane. Nie wahajmy się
pytać o wszystko o czym chcemy wiedzieć, a czego nam nie powiedziano lub co nie jest dla
nas zrozumiałe.
Pozwolenie na pobyt/pracę
Przed rozpoczęciem pracy w Danii obywatele polscy muszą posiadać zarówno pozwolenie na
pobyt jak również pozwolenie na pracę. Oba dokumenty można uzyskać jedynie wtedy gdy
warunki wynagrodzenia i zatrudnienia odpowiadają duńskim standardom oraz gdy umowa o
pracę obejmuje 30-37 godzin pracy tygodniowo. Pozwolenie na pobyt i na pracę zwykle
obejmują okres 1 roku. Więcej informacji na www.us.dk, gdzie jest również sekcja w języku
polskim.
Zmiana miejsca pobytu
Należy poinformować władze kraju, z którego się wyprowadzamy, o zmianie miejsca pobytu.
Zamieszkanie
Pracodawcy często pomagają w znalezieniu mieszkania, jednak w niektórych przypadkach
tylko na kilka pierwszych tygodni. W przeciwnym razie, przed przyjazdem do Danii trzeba
zapewnić sobie miejsce zamieszkania.
Ubezpieczenie
Pracujący w Danii ma prawo do takiego samego ubezpieczenia zdrowotnego jak obywatel
duński. Jeżeli chce mieć prywatne ubezpieczenie zdrowotne/podróży, musi zakupić polisę
przed wyjazdem. Należy upewnić się u swojego obecnego ubezpieczyciela, czy
dotychczasowe ubezpieczenie mienia, OC oraz komunikacyjne będą aktualne podczas
pobytu i pracy w Danii.
Potwierdzenie kwalifikacji
Należy postarać się o potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych jeżeli wymaga tego
nasz zawód.

Po przyjeździe do Danii
Karta podatkowa
Pracując w Danii trzeba wystąpić o kartę podatkową, którą można uzyskać w lokalnym
urzędzie podatkowym. Pracownik zagraniczny musi stawić się w urzędzie podatkowym
osobiście. Dalsze informacje można uzyskać pod numer telefonu + 45 72 22 18 18.
Rejestracja w rejestrze krajowym/numer personalny/ubezpieczenie zdrowotne
Jeżeli przeprowadzamy się do Danii musimy się zarejestrować w lokalnym rejestrze gminnym
(ewidencji ludności), w gminie do której się przeprowadzamy. Potrzebne będą nam do tego
dokumenty, między innymi zaświadczenie o pobycie lub pozwolenie na pobyt wydane przez
„Udlændingestyrelsen”.
Po zarejestrowaniu się w rejestrze gminnym (ewidencji ludności) otrzymamy numer
personalny oraz kartę medyczną uprawniającą do publicznej opieki zdrowotnej.
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
Pamiętajmy, że ubezpieczenie na wypadek bezrobocia jest w Danii dobrowolne. Jeśli chcemy
je mieć, sami musimy o nie zadbać.
Nauka języka duńskiego.
Po otrzymaniu numeru personalnego można skontaktować się z gminą w celu zapisania się
na lekcje języka duńskiego.
Samochód
Należy sprawdzić, czy istnieje potrzeba rejestrowania naszego samochodu w Danii.
Przeważnie można sprowadzić swój samochód do Danii jeżeli przebywa się w tym kraju
krócej niż rok, a pobyt jest tymczasowy. Więcej informacji uzyskamy w miejscowym
„Motorkontor” lub na www.politi.dk
Pasek z informacja o wynagrodzeniu za dany miesiąc
Osoba zatrudniona w Danii ma prawo do otrzymywania pisemnej informacji o każdym
wynagrodzeniu (tzw. „pasek”). Pasek otrzymuje się bez względu na to czy pracodawca
należy do organizacji związków pracodawców czy nie. Pasek jest istotnym dokumentem,
ponieważ zawiera informację o wynagrodzeniu, podatkach i składkach na ubezpieczenie jakie
zostały zapłacone przez pracodawcę.

Podczas pracy w Danii
Wypadki przy pracy
Każdy pracodawca ma obowiązek ubezpieczyć swoich pracowników od wypadków przy
pracy. Z ubezpieczenia pracodawcy pokrywane są odszkodowania oraz koszty postępowania
w sprawie pracownika.
Krajowa komisja ds. wypadków przy pracy decyduje o tym, czy wypadek lub choroba
kwalifikuje się do rozpoznania jako wypadek przy pracy. Komisja decyduje również o
wysokości odszkodowania. Więcej informacji w języku angielskim można uzyskać na stronie
internetowej www.ask.dk.
Środowisko pracy
Warunki pracy reguluje w szczególności Ustawa o Warunkach Pracy. Ustawa ta zapewnia
bezpieczeństwo w miejscu pracy zarówno pod względem zdrowia i higieny pracy oraz to, że
warunki pracy są systematycznie udoskonalane równolegle z technologicznym i socjalnym
rozwojem społeczeństwa.
Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w miejscu
pracy. Jednocześnie pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów
obowiązujących w miejscu pracy. Oznacza to, że pracownik musi używać wyposażenia
ochronnego udostępnionego przez pracodawcę. Więcej wskazówek w języku polskim
dotyczących warunków pracy można znaleźć na stronie internetowej www.at.dk.
Wynagrodzenie i duńskie związki zawodowe
W Danii nie ma uregulowań dotyczących minimalnego wynagrodzenia jakie otrzymuje się za
wykonanie danej pracy. Wynagrodzenie oraz warunki pracy określają umowy zbiorowe
negocjowane przez związki zawodowe i organizacje pracodawców. Z tego powodu wielu
pracowników należy do związków zawodowych. Przynależność do związków zawodowych w
Danii jest dobrowolna, ale jest to częsta praktyka w zakładach pracy. Więcej informacji w
języku polskim dotyczących duńskiego rynku pracy można uzyskać na stronie internetowej
www.bm.dk.
Download