Kopenhaga - Doświadczenia ponad granicami

advertisement
Szkoła Kofoeda
GRUPA I




- Agata Kowalewska,
- Maria Formella,
- Małgorzata Ustrzyńska,
- Adam Cenian.
GRUPA II




- Agnieszka Kochanek,
- Aleksandra Pakólska,
- Dorota Lepak,
- Piotr Harhaj.
Szkoła Kofoeda:
 Instytucja założona w 1928 roku przez Hansa Ch. Kofoeda,
 działa w oparciu o zasadę „pomoc do samopomocy”,
 zajmuje się szeregiem problemów społecznych: bezrobocie,
bezdomność, alkoholizm, narkomania, trudności w
dostosowaniu się do zmieniających warunków społecznych,
problemy psychiczne, problemy emigrantów.
Szkoła Kofoeda ma 4 filie w różnych częściach Danii
Szkoła posiada 550 miejsc dla studentów w Kopenhadze oraz
750 miejsc dla studentów w całej Danii
w ciągu roku przewija się 4000 studentów
zatrudnia 150 pracowników w Kopenhadze, 175 w całej Danii
 roczny budżet szkoły to 11 mln euro
(Źródła finansowania: 75% Ministerstwo Spraw Socjalnych i
Komuna Kopenhaska i 25% inne np. własna produkcja, fundacja
szkoły)
Szkoła Kofoeda miejscem nauki:
 Uzupełnienie braków w wykształceniu,
 Rozwój osobowości,
 Nabycie nowych umiejętności.
Warsztaty:
 informatyczny,
 telewizyjny,
 zajęcia z rytmiki,
 biblioteka,
 nauka języków,
 przedmioty z zakresu nauk społecznych.
Szkoła Kofoeda miejscem pracy:
Kursy warsztatowe (przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
Warsztaty:
 stolarski,
 mechaniki samochodowej,
 stołówka,
 szklarski,
 szwalniczy,
 ceramiczny,
 poligraficzny,
 fryzjerski,
 kulinarny,
 sortowania śmieci,
 i inne.
Dolar Kofoeda
 wewnętrzna moneta szkolna,
wprowadzona w 1982 roku ,
środek płatniczy głównie na terenie szkoły,
za zarobione pieniądze student może zakupić ciepły posiłek
w stołówce szkoły oraz usługi na terenie szkoły np. wziąć prysznic,
skorzystać z pralni
Piwnica Kofoeda:
 miejsce gdzie zbierają się osoby bezdomne, głównie Polacy;
 otwarta 2 godziny dziennie;
 możliwość wypicia ciepłej herbaty, wykąpania się
i zmiany odzieży;
 poradnictwo i praca w terenie.
Caroline Marie’s House
 mieszkania chronione dla 20 osób,
 wiek 16 -25 lat,
 max 5 lat pobytu,
 osoby chore psychicznie
 mieszkańcy kierowani są przez pracownika socjalnego,
szpital, rodziców,
 cel: reintegracja ze społeczeństwem,
 20 osób personelu + personel wspomagający.
Część wspólna w Caroline Marie’s House
Pokój dla gości
Jadalnia
Przed Caroline Marie’s House
Support and Contact Centre:
 otwarte przez wszystkie dni w roku,
 skierowane dla osób samotnych, wycofanych z życia
społecznego w szczególności osób chorujących psychicznie
i upośledzonych umysłowo,
 miejsce, gdzie można po prostu spędzić czas wolny.
Wnioski:
 klient (użytkownik) podmiotem systemu,
 praca w oparciu o kontrakt socjalny,
 rehabilitacja zawodowa i rehabilitacja społeczna,
 zminimalizowana dokumentacja,
 wolność wyboru.
Download