Mikrobiologia

advertisement
IIIr. KIERUNEK LEKARSKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
(jednolite studia magisterskie)
SEMESTR LETNI 2015/2016
„Mikrobiologia” - WYKŁADY ( 38 godz. )
Prof. dr hab. n. med. Janina Łucja Grzegorczyk
Lp.
1
2
3
Data
ŚRODA
24.02.2016
PIĄTEK
26.02.2016
ŚRODA
02.03.2016
4
ŚRODA
09.03.2016
5
PIĄTEK
11.03.2016
6
7
ŚRODA
16.03.2016
ŚRODA
23.03.2016
Godziny
16:30-18:00
13:30-15:00
16:30-18:00
16:30-18:00
13:30-15:00
16:30-18:00
16:30-18:00
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
Miejsce
prowadzonych
zajęć
Tematyka
Wstęp do mikrobiologii.
Rys historyczny i złożoność współczesnej mikrobiologii.
CDUM
Aula 1000 Pojęcie infekcjologii. Podział drobnoustrojów.
Znaczenie mikrobiologii i diagnostyki mikrobiologicznej
we współczesnej medycynie. Broń biologiczna.
Podstawy mikrobiologii cz. I
CDUM
Klasyfikacja, budowa i rozmnażanie bakterii. Wzrost i śmierć komórki
Aula 1.27 bakteryjnej. Powstawanie i rola biofilmu – spojrzenie mikrobiologa i lekarza.
Metabolizm bakterii.
Podstawy mikrobiologii cz. II
CDUM
Translokacja bakterii. Mechanizmy transferu genów między bakteriami. Metody
Aula Zach. identyfikacji bakterii z uwzględnieniem zastosowania cytometrii przepływowej w
bakteriologii; diagnostyka molekularna.
Rola mikrobiota w rozwoju odpowiedzi immunologicznej u człowieka.
CDUM
Mikrobiom człowieka w zdrowiu i w chorobie.
Osoba prowadząca
Prof. dr hab. n. med.
Janina Łucja Grzegorczyk
Prof. dr hab. n. med.
Janina Łucja Grzegorczyk
Prof. dr hab. n. med.
Janina Łucja Grzegorczyk
Prof. dr hab. n. med.
Janina Łucja Grzegorczyk
Aula 1000
Komensale i pasożytnicza flora mikrobiologiczna człowieka.
Drobnoustroje kolonizujące skórę. Drobnoustroje kolonizujące drogi oddechowe.
Aula 1000 Drobnoustroje kolonizujące przewód pokarmowy. Drobnoustroje kolonizujące
układ moczowo-płciowy. Mechanizmy patogenezy bakteryjnej.
Bakterie Gram(+) jako patogeny ludzkie.
Ziarenkowce – rodzaj Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus,
CDUM
Peptococcus, Peptostreptococcus.
Aula 1000 Pałeczki – rodzaj Actinomyces, Corynebacterium, Mycobacterium, Nocardia.
Laseczki tlenowe – rodzaj Bacillus. Laseczki beztlenowe – rodzaj Clostridium.
Pałeczki – rodzaj Listeria, Lactobacillus, Erysipelothrix, Gardnerella.
Bakterie Gram(-) jako patogeny ludzkie.
Ziarenkowce – rodzaj Neisseria. Krętki – rodzaj Leptospira, Borrelia,
CDUM
Aula 1000 Treponema. Pałeczki jelitowe – rodzina Enterobacteriaceae; rodzaj- Vibrio,
Pseudomonas. Pałeczki beztlenowe – rodzaj Bacterioides, Fusobacterium,
Prevotella, Porphyromonas. Riketsje, Chlamydie, Mykoplazmy.
CDUM
Prof. dr hab. n. med.
Janina Łucja Grzegorczyk
Prof. dr hab. n. med.
Janina Łucja Grzegorczyk
Prof. dr hab. n. med.
Janina Łucja Grzegorczyk
IIIr. KIERUNEK LEKARSKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
(jednolite studia magisterskie)
SEMESTR LETNI 2015/2016
„Mikrobiologia” - WYKŁADY ( 38 godz. )
Prof. dr hab. n. med. Janina Łucja Grzegorczyk
8
ŚRODA
30.03.2016
16:30-18:00
2
9
PIĄTEK
01.04.2016
13:30-15:00
2
10
ŚRODA
06.04.2016
16:30-18:00
2
11
ŚRODA
13.04.2016
16:30-18:00
2
12
PIĄTEK
15.04.2016
13:30-15:00
2
13
ŚRODA
20.04.2016
16:30-18:00
2
14
ŚRODA
27.04.2016
15
PIĄTEK
29.04.2016
13:30-15:00
2
16
ŚRODA
04.05.2016
16:30-18:00
2
16:30-18:00
2
CDUM
Patogeny alarmowe.
Przepisy prawne.
Prof. dr hab. n. med.
Janina Łucja Grzegorczyk
Aula Zach.
CDUM
Aula 1.27
CDUM
Prof. dr hab. n. med.
Naturalne peptydy drobnoustrojowe (PAD) i antybiotyki.
Występowanie w przyrodzie, klasyfikacja, struktura, mechanizmy działania. Janina Łucja Grzegorczyk
Powstawanie i mechanizmy oporności na PAD i antybiotyki.
Mechanizmy warunkujące oporność biofilmów bakteryjnych
na czynniki antymikrobiologiczne.
Zoonozy - niedoceniony problem kliniczny.
Aula Zach.
Wirusy jako patogeny człowieka cz. I
Wirusy DNA: o genomie w postaci jednoniciowego DNA, o genomie
Aula Zach. dwuniciowego DNA
Hepadnawirusy: WZWB i WZWD
Wirusy jako patogeny człowieka cz. II
CDUM
Wirusy RNA: o genomie w postaci jednoniciowego RNA o dodatniej i ujemnej
Aula 1.27 polarności, o genomie w postaci dwuniciowego RNA. Patogeny mniejsze od
wirusów- wiroidy, priony.
Ludzki wirus upośledzenia odporności – HIV.
CDUM
Aula 1000 Budowa, drogi zakażenia, chorobotwórczość. Zespół AIDS – epidemiologia,
patogeneza, przebieg kliniczny, diagnostyka.
HPV – koń trojański XXI wieku
CDUM
CDUM
Prof. dr hab. n. med.
Janina Łucja Grzegorczyk
Prof. dr hab. n. med.
Janina Łucja Grzegorczyk
Prof. dr hab. n. med.
Janina Łucja Grzegorczyk
Prof. dr hab. n. med.
Janina Łucja Grzegorczyk
Prof. dr hab. n. med.
Janina Łucja Grzegorczyk
Aula 1000
EBOLA – zagrożeniem cywilizacji ?
Prof. dr hab. n. med.
Janina Łucja Grzegorczyk
Wirusy jako broń biologiczna.
Prof. dr hab. n. med.
Janina Łucja Grzegorczyk
CDUM
Aula 1000
CDUM
Aula 1000
IIIr. KIERUNEK LEKARSKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
(jednolite studia magisterskie)
SEMESTR LETNI 2015/2016
„Mikrobiologia” - WYKŁADY ( 38 godz. )
Prof. dr hab. n. med. Janina Łucja Grzegorczyk
17
ŚRODA
11.05.2016
16:30-18:00
2
18
PIĄTEK
13.05.2016
13:30-15:00
2
19
ŚRODA
18.05.2016
16:30-18:00
2
Razem
38
Odpowiedź organizmu ludzkiego w zakażeniach wirusowych i bakteryjnych.
Znaczenie obrony przeciwzakaźnej w zależności od drobnoustroju. Bariery
CDUM
Aula 1000 chroniące przed zakażeniem. Unikanie odpowiedzi immunologicznej przez
bakterie. Odpowiedź przeciwwirusowa. Unikanie odpowiedzi immunologicznej
przez wirusy.
CDUM
Szczepionki przeciw drobnoustrojom.
Aula 1000 Szczepionki bakteryjne. Szczepionki wirusowe. Programy i kalendarz szczepień.
Zakażenia szpitalne.
Etiologia zakażeń szpitalnych. Akty prawne. Organizacja i zadania Zespołu
CDUM
Aula 1000 Zakażeń Szpitalnych.
Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym. Znaczenie
nadzoru, kontroli, szkoleń personelu.
Prof. dr hab. n. med.
Janina Łucja Grzegorczyk
Prof. dr hab. n. med.
Janina Łucja Grzegorczyk
Prof. dr hab. n. med.
Janina Łucja Grzegorczyk
Download