barometr_rynek_pracy_iv_prezentacja

advertisement
Konferencja Prasowa
Warszawa, 2 września 2015 r.
Barometr Rynku Pracy IV
I Zdaniem Pracownika
II Zdaniem Pracodawcy
III Edukacja a pierwsza praca
Podsumowanie: raport w liczbach
2
Barometr Rynku Pracy IV
ZDANIEM PRACOWNIKA
3
Barometr Rynku Pracy IV
Zdaniem Pracownika
• Obawy o utratę pracy
• Zmiana miejsca pracy
• Czas na znalezienie pracy
• Oczekiwania płacowe
• Regionalne nastroje pracowników
4
Zdaniem Pracownika
Polacy spokojniejsi o swoje miejsca pracy
Tylko 19% pracowników
(aż o 9 p.p. mniej niż w IQ)
obawia się o swoje miejsce pracy
Zwolnienia najbardziej obawiają się
zatrudnieni na niepełny etat lub
umowy zlecenie / o dzieło
5
Zdaniem Pracownika
Co piąty pracownik będzie szukał nowej pracy
Czy zamierza Pan / Pani zmienić swoje obecne
miejsce pracy?
Co piąty pracujący
chce zmienić obecne miejsce pracy –
stała tendencja we wszystkich
edycjach badania
Powody zmiany pracy
Zbyt niski poziom
wynagrodzenia
to główny powód zmiany pracy
6
Zdaniem Pracownika
Nowa praca głównie dzięki znajomym
W jaki sposób zamierza Pan / Pani poszukiwać nowej pracy?
¾ badanych liczy na
znajomości
przy szukaniu nowej pracy
Ponad połowa –
odpowiednio 58% i 54%
zamierza przeglądać ogłoszenia na
portalach pracy i zakładki „Kariera”
7
Zdaniem Pracownika
Nowe miejsce zatrudnienia w 30 dni
45% Polaków
wierzy, że znajdzie nowe zatrudnienie
w czasie nieprzekraczającym miesiąc
W IQ tylko 30%
respondentów
(aż o 15 p.p. mniej) zakładało, że
szukanie pracy zajmie im miesiąc
8
Zdaniem Pracownika
Nie słabną oczekiwania płacowe
51% pracowników
(o 5 p.p. mniej niż w IQ)
oczekuje wzrostu płac. Spadek
odnotowano po raz pierwszy
Prawie 60% osób
z wykształceniem zawodowym i
podstawowym liczy na wzrost
wynagrodzenia
9
Regionalny Barometr Rynku
Najwięcej optymistów na zachodzie Polski
Niecałe 9%
pracowników obawia się o swoje
miejsce pracy w województwach
dolnośląskim i opolskim
Właściwie nie ma regionu, w
którym duża część zapytanych
pracowników spodziewa się
obniżenia swojego
wynagrodzenia
10
Regionalny Barometr Rynku
Najtrudniej we wschodniej Polsce
Aż 25% pracowników
z lubelskiego, podkarpackiego,
świętokrzyskiego i podlaskiego
planuje zmienić pracę
Tylko 14%
pracowników
z dolnośląskiego i opolskiego
zamierza szukać nowego miejsca
zatrudnienia
11
Barometr Rynku Pracy IV
ZDANIEM PRACODAWCY
12
Barometr Rynku Pracy IV
Zdaniem Pracodawcy
• Planowane rekrutacje
• Sposoby poszukiwania pracowników
• Polityka płacowa przedsiębiorców
• Regionalne plany rekrutacji
13
Zdaniem Pracodawcy
Stabilne zatrudnienie, ale będą rekrutacje
Jakie plany w ciągu najbliższego kwartału ma Państwa firma w kwestii zatrudnienia?
15% firm
28% firm
planuje zwiększanie zatrudniania
– największy odsetek z wszystkich
edycji badania
planuje rekrutacje w celu
zwiększenia lub utrzymania
obecnego stanu zatrudnienia
14
Zdaniem Pracodawcy
Najwięcej miejsc pracy w dużych firmach
Co najmniej 40%
dużych i średnich firm planuje
rekrutacje
Firmy będą zatrudniać
pracowników średniego i
niższego szczebla – odpowiednio
56% i 52%
15
Zdaniem Pracodawcy
Pracodawcy też wierzą w siłę znajomych
W jaki sposób planują Państwo poszukiwać
nowych pracowników?
23% firm
(aż o 9 p.p. więcej niż w IQ)
zamierza skorzystać z usług
agencji zatrudnienia
Większość firm w Polsce, w trakcie
rekrutacji korzysta z kilku
dostępnych narzędzi
16
Zdaniem Pracodawcy
Pracodawcy nie chcą dawać podwyżek
Co w ciągu najbliższych miesięcy planuje Państwa firma w zakresie wynagrodzeń?
86% firm
zamierza utrzymać aktualny poziom
płac, mimo że ponad połowa
pracowników oczekuje wzrostu
wynagrodzenia
Polityka płacowa polskich firm uległa
zmianie „na minus”. Spadł odsetek
planujących zwiększenie wynagrodzeń
– z 14% w IQ do 5% w IIIQ
17
Regionalny Barometr Rynku Pracy
Najwięcej rekrutacji na zachodzie
W zachodniej części Polski
będzie największe zapotrzebowanie na
pracowników
Zaledwie co ósma firma na
wschodzie
w świętokrzyskim, podkarpackim,
lubelskim i podlaskim planuje rekrutacje
18
Barometr Rynku Pracy IV
EDUKACJA A PIERWSZA PRACA
19
Barometr Rynku Pracy IV
Edukacja a pierwsza praca
• Czy Polacy mieli problem ze
znalezieniem pierwszej pracy?
• Czy umiejętności zdobyte w trakcie
edukacji przydają się na rynku pracy?
• Jakich kompetencji brakuje osobom
wchodzącym na rynek pracy?
20
Edukacja a pierwsza praca
Brak problemów z wejściem na rynek pracy?
14% posiadających
pracę
zmagało się z trudnościami ze
znalezieniem pierwszego miejsca
zatrudnienia
Niedostoswany profil wykształcenia powodem trudności
w znalezieniu pierwszej pracy
Brak ofert zgodnych z
profilem wykształcenia
najczęściej wymienianą barierą
21
Edukacja a pierwsza praca
Edukacja a umiejętności zawodowe
Czy edukacja dała Pani / Panu niezbędne umiejętności potrzebne na rynku pracy?
1/3 Polaków
uważa, że edukacja nie dała im
umiejętności potrzebnych na rynku
pracy
75% absolwentów
szkolnictwa zawodowego
dostrzega korzyści z edukacji
(największy odsetek)
22
Edukacja a pierwsza praca
Pracodawcy sceptyczni wobec kompetencji
absolwentów
Czy Pana/ Pani zdaniem osoby kończące edukację i wchodzące
na rynek pracy mają odpowiednie kompetencje?
Co trzeci pracodawca
nie jest zadowolony z kompetencji
absolwentów
Brak praktycznych
umiejętności
to największy problem dla
pracodawców
23
Barometr Rynku Pracy IV
PODSUMOWANIE
24
Barometr Rynku Pracy IV
Raport w liczbach – PRACOWNICY
25
Barometr Rynku Pracy IV
Raport w liczbach - PRACODAWCY
26
Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu, Work Service S.A.
Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A.
Monika Zaręba, Ekspert ds. rynku pracy, Pracodawcy RP
Dane prezentowane w ramach Barometru Rynku Pracy IV zostały przygotowane
i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Millward Brown S.A.
Download