żoliborzjudocup2017–walczymydlajulii

advertisement
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U 13 i Młodzików U 15
ŻOLIBORZ JUDO CUP 2017 – WALCZYMY DLA JULII
O Puchar Burmistrza Dzielnicy p. Krzysztofa Bugli
Żoliborz m.st. Warszawy
Rejestracja do zawodów www.judostat.pl
Data
10 czerwiec 2017 r. sobota
Miejsce
zawodów
Hala Sportowa przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
ul. Felińskiego 15
Organizatorzy
Urząd Dzielnicy Żoliborz M.st. Warszawy
Uczniowski Klub Sportowy Ronin Team Warszawa
Uczniowski Klub Judo DRAKO Warszawa
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bolesława Limanowskiego
•
Kategoria wiekowa Dzieci U 13 dziewczynki (06–05)
Waga: -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57
Warunki
uczestnictwa
•
Kategoria wiekowa Dzieci U 13 chłopcy (06–05)
Waga: -30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66
•
Kategoria wiekowa Młodziczki U 15 (04–03)
Waga: -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63
•
Kategoria wiekowa Młodzicy U 15 (04–03)
Waga: -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81,+81
•
Program
zawodów
U 13
Przepisy walki
0830 – 0930 waga oficjalna
0930 – 1000 weryfikacja i losowanie
1000 – rozpoczęcie zawodów
1000 – 1300 walki eliminacyjne, repasażowe oraz walki o medale
Dekoracja zwycięzców w trakcie trwania zawodów
Czas walki – 3 min. czasu efektywnego
W kategorii Dzieci U 13 zabronione jest stosowanie dźwigni i duszeń
Zgodnie z Regulaminem PZJudo
Zawody rozegrane zostaną na 4 polach walki
•
Program
zawodów
U 15
Przepisy walki
Kategoria wiekowa U 13
Dziewczynki – Chłopcy
Kategoria wiekowa U 15
Młodziczki – Młodzicy
1200 – 1300 waga oficjalna
1300 – 1330 weryfikacja i losowanie
1330 – 1700 walki eliminacyjne, repasażowe oraz walki o medale
Dekoracja zwycięzców w trakcie trwania zawodów
Czas walki – 3 min. czasu efektywnego
Zgodnie z Regulaminem PZJudo
1. Podczas stosowania kansetsu-waza sędzia ogłosi ippon w momencie uzyskania
wyprostowania atakowanej ręki.
2. Stosowanie shime-waza jest dozwolone. Zawodniczka/zawodnik, który nie podda
się podczas stosowania shime-waza i straci przytomność zostanie wycofany z zawodów.
Zawody rozegrane zostaną na 4 polach walki
Reguły walki
Pkt.1 Uczestników 2 – do zajęcia 1 miejsca wymagane są 2 wygrane walki,
Pkt.2 Uczestników 3 – 5 (system „każdy z każdym”),
Pkt.3 Uczestników 6 – 8 (system grupowy),
Pkt.4 Uczestników 9 i więcej (system eliminacyjny z podwójnymi repasażami),
Pkt.5 W przypadku startu jednego zawodnika w kategorii wagowej, otrzymuje on nagrody
i punkty do klasyfikacji drużynowej za zdobycie 1 miejsca. Startując w wyższej kategorii
wagowej, otrzymuje nagrody i punkty do klasyfikacji drużynowej zdobyte w tej wadze.
Nagrody
Turniej indywidualny
•
1 – 3 miejsce medale, upominki rzeczowe
•
1 – 3 miejsce dyplomy
Punktacja drużynowa razem U 13 i U 15
Regulamin do wglądu podczas zawodów.
•
Koszty
uczestnictwa
Sędziowie
Finansowanie
Ubezpieczenie
Badania lekarskie
Patronat
medialny
1 – 3 miejsce puchary
30 zł. od zawodnika i zawodniczki, zgłoszonych drogą elektroniczną,
40 zł. od zawodnika i zawodniczki, zgłoszonych w dniu zawodów.
Powołani przez Warszawsko-Mazowiecki Związek Judo
Sponsorzy, środki własne.
Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać ubezpieczenie NW
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki.
Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie.
Prasa lokalna
Zgłoszenia do
zawodów
Internetowy system rejestracji www.judostat.pl
Klub dokonuje zgłoszenia imiennego najpóźniej do godz. 2359
Wyższa opłata za zgłoszenie po terminie.
Korekta zgłoszenia przed rozpoczęciem losowania.
Walczymy dla
Julii
Podczas turnieju odbędzie loteria fantowa oraz licytacja, z której cały dochód zostanie
przeznaczony na pomoc żoliborzance Julii Szponar https://www.siepomaga.pl/sercejulii
08.06.2016 (czwartek)
Będzie grill, sklepik, kącik zabaw dla dzieci – RONINLANDIA oraz wiele innych atrakcji
Kontakt
503 042 380 - Zbigniew Zając
PARTNERZY
Żoliborz Judo Cup 2017
Rejestracja do zawodów www.judostat.pl
Download