Inne możliwości poszukiwania stypendium

advertisement
Inne możliwości
poszukiwania stypendium
Katarzyna Rauszer de Bruijn
Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców
Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
Prezentuje Izabela Stelmaszewska
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Centrum Informacji dla Naukowców
(Mobility Information Centre)
• Sieć ERA-MORE
• W Polsce istnieje 10 Centrów (sieć oparta
na sieci Regionalnych Punktów
Kontaktowych PR UE)
• Strona Polskiej Sieci Centrów
www.eracareers-poland.gov.pl
Polityka mobilności w UE:
• 700 tys. mobilnych naukowców do 2010
roku
• ok. 200 centrów informacji
(mobility centre) w Europie
• czyli ponad 300 osób wyjeżdżających i
przyjeżdżających do naszego regionu
(Wielkopolska i Lubuskie)
Mobilny naukowiec:
• wyjeżdżający za granicę w celach naukowych
• z góry określony czas trwania wyjazdu
• centrum interesów życiowych
pozostaje w kraju pochodzenia
Państwa w sieci
ERA-MORE:
• Należące do Unii
Europejskiej – 27
• Inne państwa
europejskie:
Islandia
Lichtenstein
Norwegia
Szwajcaria
• Negocjujące
wstąpienie do UE:
Turcja
• Izrael
• (Kanada)
• (Nowa Zelandia)
European Researcher’s
Mobility Portal
http://ec.europa.eu/eracareers/
Przeszukiwanie bazy:
•
•
•
•
•
Rodzaj stypendium
Kraj docelowy
Etap kariery
Dziedzina wiedzy
Słowa kluczowe
Możliwości dla naukowców:
– bez logowania :
poszukiwanie stypendium
poszukiwanie pracy
informacje praktyczne (związane z przyjazdem i
pobytem w danym kraju)
forum – możliwość wymiany doświadczeń
pomiędzy naukowcami
– po zalogowaniu:
zamieszczenie własnego CV
Możliwości dla
organizacji naukowych:
1.zamieszczenie ofert pracy i ofert
stypendialnych o charakterze naukowobadawczym
2.przeszukiwanie bazy w celu znalezienia
odpowiedniego naukowca
Inne możliwości poszukiwań nawiązanie bezpośredniego kontaktu z:
• Interesującym nas ośrodkiem
naukowym
• Naukowcami
• Centrum MoCy w innym kraju
Inne możliwości poszukiwań:
• Organizacje niemieckie – DAAD, KOWI, Max
Planck, Alexander von Humboldt Foundation,
DGF
• Organizacje brytyjskie i amerykańskie – British
Council, Fulbright
• Komisja Europejska – Marie Curie, Jean Monnet
• Fundacje – FNP
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Ambasady
• Izby handlowe
Linki:
• Deutsche Forschungsgemeinschaft
http://www.dgf.de
• KOWI http://www.kowi.de
• MAX PLANCK http://www.mpg.de
• Alexander von Humboldt Foundation:
http://www.avh.de
• Helmholtz Association http://helholtz.de
• Leibniz http://leibniz-gemeinschaft.de
Linki cd:
• Jean Monnet
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ajm/inde
x_en.html
• Human Frontier Science Program (HFSP)
http://www.hfsp.org/how/appl_forms_RG.php
• MNISW http://www.mnisw.pl
Dziękuję za uwagę!
Katarzyna Rauszer de Bruijn
Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
Regionalne Centrum Informacji
ul. Rubież 46
61-612 Poznań
Tel. +4861 8279745
Fax +4861 8279741
E-mail: [email protected]
Download