Portal EURAXESS ulotka dla Uczelni

advertisement
Planujesz współpracę międzynarodową?
Szukasz pracowników i chcesz zamieścid ogłoszenie?
Chcesz rozwijad swoją karierę naukową?
Myślisz o rozwoju swoich pracowników naukowych?
Zatrudniasz zagranicznych naukowców?
Szukasz ofert pracy i grantów?
dla NAUKOWCÓW
 setki ofert pracy, grantów i stypendiów zagranicznych i krajowych
 najnowsze granty i stypendia dla polskich naukowców dostępne w jednym miejscu
 powiadomienia e-mailowe o nowych ofertach
 informacje praktyczne związane z pracą w różnych krajach
 możliwośd dodania swojego CV, które będzie dostępne dla pracodawców
 narzędzie do poszukiwania partnerów do współpracy i projektów
 informacje dla naukowców przebywających poza Europą zainteresowanych pracą w Europie
dla UCZELNI
 możliwośd zamieszczania ofert pracy, grantów, stypendiów w europejskiej bazie EURAXESS
 dostęp do kilku tysięcy CV naukowców
 narzędzie do poszukiwania partnerów wśród instytucji i naukowców
 praktyczne informacje o zatrudnianiu zagranicznych naukowców
 informacje o Karcie Naukowca i Kodeksie – europejska strategia rozwoju zasobów ludzkich
 dokumenty, raporty i analizy dotyczące rozwoju karier naukowych, mobilności oraz badao i
innowacji w Europejskiej Przestrzeni Badawczej
dla organizacji finansujących badania
 zamieszczanie ofert grantów, stypendiów, szkoleo w bazie EURAXESS
 poszukiwanie instytucji lub naukowców do współpracy
ZAŁÓŻ KONTO W EURAXESS I AKTUALIZUJ INFORMACJE NA BIEŻĄCO,
ABY W PEŁNI KORZYSTAD ZE WSZYSTKICH OPCJI
portal europejski www.euraxess.eu
portal polski www.euraxess.pl
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami: https://www.euraxess.pl/pl
Download