Slajd 1 - RPK Poznań

advertisement
Centrum Informacji dla
Naukowców
Sieć ERA – MORE
Katarzyna Rauszer de Bruijn
Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców
Poznań, listopad 2007
Polska Sieć Centrów Informacji
dla Naukowców
Powstała w 2004 roku
• Projekt finansowany przez Komisję Europejską i
MNiSW
• Jest członkiem Europejskiej Sieci Centrów
Informacji
• W Polsce działa 10 centrów powstałych w oparciu o
Regionalne Punkty Kontaktowe PR UE
• Regionalne Centrum – województwo wielkopolskie
i lubuskie
•
Polska Sieć Centrów
Informacji dla Naukowców
•
•
•
•
•
Gdańsk
Gliwice
Kraków
Łódź
Lublin
•
•
•
•
•
Olsztyn
Poznań
Szczecin
Warszawa
Wrocław
Polska Sieć Centrów
Informacji dla Naukowców
www.eracareers-poland.gov.pl
Informacje dla:
Naukowców:
• przyjeżdżających do danego kraju
• wyjeżdżających z kraju
• opuszczających kraj po zakończeniu projektów
naukowych
Instytucji naukowych:
• goszczących naukowców z zagranicy
• wysyłających naukowców za granicę
Europejska Sieć Centrów
Informacji dla Naukowców
http://ec.europa.eu/eracareers/
Państwa w sieci ERA-MORE:
• Należące do Unii
Europejskiej – 27
• Inne państwa
europejskie:
Islandia
Lichtenstein
Norwegia
Szwajcaria
• Negocjujące
wstąpienie do UE
Turcja
• Izrael
• (Kanada)
Polityka mobilności:
• 700 tys. mobilnych naukowców do 2010 roku
• ok. 200 centrów informacji (mobility centre)
w Europie
• czyli ponad 300 osób wyjeżdżających i
przyjeżdżających do naszego regionu
(Wielkopolska i Lubuskie)
Mobilny naukowiec:
• wyjeżdżający za granicę w celach naukowych
• z góry określony czas trwania wyjazdu
• centrum interesów życiowych
pozostaje w kraju pochodzenia
Dziękuję za uwagę!
Katarzyna Rauszer de Bruijn
Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
Regionalne Centrum Informacji
ul. Rubież 46
61-612 Poznań
Tel. +4861 8279745
Fax +4861 8279741
E-mail: [email protected]
Poznań, listopad 2006
Download