Wizyta specjalnego przedstawiciela naukowego rządu Stanów

advertisement
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wizyta specjalnego przedstawiciela naukowego rządu Stanów
Zjednoczonych w MNiSW
Instrumenty wsparcia dla młodych naukowców były jednym z tematów spotkania podsekretarza
stanu prof. Włodzisława Ducha ze specjalnym przedstawicielem naukowym rządu Stanów
Zjednoczonych dr. Arunem Majumdarem. Podczas wizyty rozmawiano również o ochronie
patentowej osiągnięć technologicznych i szansach na znalezienie finansowania dla badań
naukowych oferowanych w ramach programów rządowych w Polsce.
Program US Science Envoys został uruchomiony w 2009 r. i służy rozwojowi współpracy naukowej oraz
wzmocnieniu wzajemnie korzystnych relacji między USA a innymi państwami. Przedstawiciele Science Envoys są
powoływani spośród wybitnych, doświadczonych naukowców mających znaczący dorobek, szczególnie w
obszarach nowych technologii. Pełnią role doradczą w stosunku do przedstawicieli administracji, m.in. Białego
Domu, Departamentu Stanu, wskazując możliwości współpracy. Dotychczasowe misje Science Envoys odbyto w
krajach Azji, Afryki i Ameryki Południowej.
Spotkanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego było pierwszym w ramach misji Aruna Majamdura,
której tematyka objęła problematykę energii, zmian klimatu oraz innowacji. Oprócz Polski odwiedzi on również
kraje bałtyckie.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download