Rozwój technologii komputerowych w świetle

advertisement
Rozwój technologii komputerowych
w świetle filozoficznej refleksji nad
nauką i techniką
Dr Mariusz Szynkiewicz
UAM w Poznaniu
Zakład Filozofii Nauki
[email protected]
Plan wystąpienia
 Wprowadzenie
 Pojęcie rewolucji komputerowej (informatycznej)
 Komputery a filozofia techniki
 Komputery a filozofia nauki
 Podsumowanie
Nauka
Nauki
empiryczne
Nauki formalne
Matematyka
Nauki
przyrodnicze
Logika
Nauki
fizyczne
 Nauki stykowe
 Nauki kompleksowe
 Nauki stosowane
Nauki
humanistyczne i
społeczne
Nauki
biologiczne
•
•
•
•
•
•
•
•
Philosophy of Science, Samir Okasha (2002)
Philosophy od Science, Alex Rosenberg (2012)
Understanding Philosophy of Science, James Ladyman (2002)
Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of
Science, Peter Godfrey-Smith (2002)
Philosophy in Science, Teresa Grabińska (2003)
Metodologia nauk, Adam Grobler (2006)
Filozofia nauki, Michał Heller (2009)
Filozofia nauki, Jan Such (2006)
• Philosophy and computer science, T. L.
Colburn (2000)
• The philosophy of computing and
information, L. Floridi (2004)
Poziomy analizy
•
-
Komputer jak urządzenie techniczne
Możliwości komputerów
Ograniczenia
Problem AI
Zagadnienia aplikacyjne
Problemy etyczne i prawne
•
-
Internet i specyfika systemów sieciowych
Kwestie społeczne
Zagadnienia komunikacyjne
Szanse i zagrożenia
Ontologia sieci
Problemy etyczne i prawne
• Specyfika sieci dialektycznych hierarchia/decentralizacja
- logika rozproszenia/logika centralizacji
• Synergie
- synergia człowiek – maszyna (układ tandemiczny)
• Nowa epistemologia (teoria poznania)
- źródła wiedzy oraz proces jej powstawania
i waloryzacji, wzorce edukacyjne
• Ontologia I
- Virtual Reality
• Ontologia II
– nowe środowisko życia,
baza dla nowych wartości
Filozofia techniki
•Komputer jako urządzenie
•Sieć
Każdy przedmiot techniczny wzięty oddzielnie stanowi, rzecz jasna,
środek jakiegoś działania lub jakiegoś innego przedmiotu, lecz sieć
jako całość jest równoznaczna ze światem .
Van Lier
•Reakcje na rozwój techniki:
-optymiści
-pesymiści
-neutraliści
-stanowisko ambiwalentne
• Komputery są najbardziej dojrzałym typem
maszyn dialektycznych - narzędziem
uniwersalnym (teza Moora). Posiadają
niemal naturalną tendencję do tworzenia
sieci o zdecentralizowanej strukturze. Ta
nowa jakościowo architektura sieci stanowi
ontologiczne novum. Pozostaje w
dialektycznym związku z procesami
globalizacyjnymi.
• Kres idei trzeciego królestwa.
• Nowe środowisko – nowe wartości…
(C.D.N).
Dziękuję za uwagę
Download