Sugerowane kryteria włączenia terapii żywieniowej u dzieci

advertisement
Sugerowane kryteria włączenia terapii żywieniowej u dzieci1
Niewystarczające spożycie żywności
drogą doustną.
□
Brak możliwości pokrycia > 60-80%
zapotrzebowania na energię i
składniki odżywcze > 10 dni
□
U dzieci >1 r.ż. życia interwencję
żywieniową należy rozpocząć w
ciagu 5 dni, a u dzieci < 1 r.ż. w ciągu
3 dni od momentu utraty zdolności
karmienia drogą doustną
□
1
Całkowity czas karmienia u dzieci
niepełnosprawnych >4-6 h/24 h
Wyniszczenie/niedożywienie,
zahamowanie tempa wzrostu
□
Nieprawidłowy wzrost lub przyrost
masy ciała >1miesiąc u dzieci <2 rż
□
Utrata masy ciała lub brak przyrostu
masy ciała >3 miesiące u dzieci > 2
roku życia
□
Zmniejszenie masy ciała w stosunku
do wzrostu o ponad 2 kanały
centylowe
□
Spadek tempa wzrostu >2cm/rok w
stosunku do poprzedniego roku u
dzieci w początkowej/ środkowej fazie
dojrzewania płciowego.
ESPGHAN Committee on Nutrition: Christian Braegger, Tamas Decsi, Jorge Amil Dias, Corina Hartman, Sanja Kolacek, Berthold Koletzko,Sibylle
Koletzko, Walter Mihatsch, Luis Moreno, John Puntis, Raanan Shamir, Hania Szajewska, Dominique Turck, Johannes van Goudoever Practical Approach to
Paediatric Enteral Nutrition: A Comment by the ESPGHAN Committee on NutritionJPGN Volume 51, Number 1, July 2010
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards