Zaburzenia karmienia 23.04.2010 PROGRAM

advertisement
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii IPCZD
*
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania
Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii
*
Komisja śywienia Dzieci i MłodzieŜy Komitetu Nauki o śywieniu Człowieka PAN
organizują
SYMPOZJUM „ZABURZENIA KARMIENIA U DZIECI”
IPCZD, Warszawa, 23 kwietnia 2010 r
Program
10:00 – 10:10
Otwarcie konferencji – Dyrektor IPCZD Maciej Piróg
10:10 – 10:20
Wprowadznie /wstęp – Piotr Socha
10:20 – 10:40
Zaburzenia karmienia – choroba czy złożony problem zdrowotny?
Anna Rybak - 20min.
10:40 – 11:10
Gastrologiczne przyczyny niedożywienia i zaburzeń karmienia u niemowląt i małych
dzieci.
Piotr Socha, Anna Rybak - 30min.
11:10 – 11:50
Rola dietetyka i logopedy w prowadzeniu pacjentów z zaburzeniami karmienia.
Anna Stolarczyk, Barbara Wiśniewska - 40 min.
11:50 – 12:20
Elementy terapii behawioralnej w leczeniu zaburzeń karmienia u dzieci.
Anna Jakubowska/Marta Biernacka/Kamila Zych - 30 min.
12:20 – 13:00
Żywienie enteralne u dzieci: wskazania, powikłania, dobór preparatów. Program
domowego żywienia enteralnego.
Janusz Książyk - 40 min.
13:00 – 13:45
Przerwa
13:45 – 14:15
Wybór drogi żywienia. Techniki zakładania PEG i powikłania.
Jarosław Kierkuś - 30 min.
14:15 – 15:00
Przedstawienie 3 przypadków dzieci z zaburzeniami karmienia
1. dziecko „niejadek”,
2. pacjent karmiony przez sondę nosowo-żołądkową,
3. wcześniak
Dyskusja.
Anna Rybak, Anna Stolarczyk, logopeda (Barbara Wiśniewska), psycholog (Anna
Jakubowska/Marta Biernacka/Kamila Zych ) - 45 min.
15:00 – 15:30
Przedstawienie programu warsztatów „Zaburzenia karmienia u dzieci”
Omówienie projektu ankiety międzyośrodkowej dot. m. in. oceny skali problemu i
możliwości realizacji programu leczenia zaburzeń karmienia
Piotr Socha - 30 min.
15:30
Zebranie Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży PAN
Download