Krystaliczna witamina C

advertisement
Krystaliczna witamina C
Witamina C (kwas askorbinowy) jest niezbędna dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Jej niedobór powoduje szkorbut oraz róŜne
dolegliwości takie jak osłabienie, wtórne infekcje, bóle stawów.
Organizm ludzki nie jest w stanie sam wytworzyć witaminy C i dlatego
musi przyjmować ją z zewnątrz.
Dr Linus Pauling oraz Dr Irwin Stone przeprowadzili badania dotyczące
witaminy C. Udowodnili, Ŝe najlepiej przyswajalna i tolerowana przez
organizm ludzki jest witamina C w formie kryształu. Jej pH jest wówczas korzystniejsze dla
organizmu. Forma kryształu znaczenie teŜ zwiększa przyswajalność witaminy C.
Zapotrzebowanie na witaminę C zwiększone jest u ludzi naraŜonych na stres, wysiłek
fizyczny, osób palących, kobiet w ciąŜy oraz w okresie karmienia piersią, jak równieŜ
przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne, oraz osób starszych. Zwiększoną dawkę
witaminy C powinni teŜ przyjmować mieszkańcy miast w których powietrze jest
zanieczyszczone.
Znaczenie witaminy C jest olbrzymie. Podnosi ona odporność na zakaŜenia i choroby,
skraca czas trwania zaziębienia i zakaŜenia, ma działanie antywirusowe, zapewnia sprawne
funkcjonowanie układu krwionośnego i serca. Witamina C ułatwia gojenie się ran oraz
złamań. Co więcej, reguluje i obniŜa poziom cholesterolu, chroni przed miaŜdŜycą i chorobą
wieńcową, obniŜa ciśnienie krwi, zwalcza wolne rodniki chroniąc przed zmianami
nowotworowymi. Witamina C łagodzi niepoŜądane skutki radioterapii, oraz chroni skórę
przed szkodliwym działaniem słońca i przed starzeniem. U cukrzyków reguluje poziom
glukozy we krwi. Korzystnie teŜ oddziałuje na wzrok oraz hamuje rozwój zaćmy.
Ta niezwykła witamina uczestniczy w produkcji hormonów zwalczających stres, poprawia
wydolność fizyczną, umoŜliwia koncentrację, mocny sen, hamowanie bólu, ułatwia
pokonywanie nastrojów depresyjnych, ma korzystny wpływ na usposobienie
ForMor oferuje swoim klientom witaminę C w najlepiej przyswajalnej i tolerowanej przez
organizm formie – w formie kryształu
Download