Koncepcja szpitala przyjaznego seniorom

advertisement
Koncepcja szpitala przyjaznego seniorom
- oddziały geriatryczne,
Dzienne Domy Opieki Medycznej
Dr inż. arch. Anna SZEWCZENKO
LAB 60+, Wydział Architektury Politechniki Śl.
Organizacja opieki geriatrycznej – współczesne wyzwania:
 Proces starzenia się społeczeństwa (poprawa jakości życia, postęp
cywilizacyjny, emigracje, rozwój medycyny)
rekomendacje WHO:
20-25 łóżek / 100 000 – 120 000mieszkańców w wieku podeszłym
liczba łóżek geriatrycznych w Polsce:
776 (2 łóżka/100 000 mieszk.) 2014 r.
 Brak stosownej wyceny procedur geriatrycznych
(brak możliwości zwiększania liczby łóżek, łączenie oddziałów
geriatrycznych z innymi oddziałami)
Koszt leczenia na oddziale geriatrycznym jest jednostkowo tańszy
o 1380 zł na pacjenta w porównaniu do kosztów leczenia na
oddziałach internistycznych.
(wg: Raport NIK o opiece medycznej nad osobami starszymi, 2015)
Organizacja opieki geriatrycznej – współczesne wyzwania:
 Integracja systemu opieki medycznej z systemem opieki socjalnej,
zapewnienie ciągłości leczenia poprzez współpracę placówek
medycznych z instytucjami opieki społecznej
 Koncepcja aktywnego starzenia się
(odejście od modelu biernej starości, podejmowanie wyzwań i
wzmacnianie kompetencji do radzenia sobie z ograniczeniami;
odejście od bezwarunkowości świadczeń socjalnych –
neoliberalizm)
Celem medycyny geriatrycznej jest zachowanie
maksymalnej sprawności i samodzielności pacjenta.
(wg: „Standardy świadczenia usług medycznych w specjalności geriatria”)
Dysfunkcje osób starszych
stres i cierpienie, utrata samodzielności i prywatności
oraz dezorientacja w nowej sytuacji i przestrzeni
Wg Parke B. Friesen K. Code Plus. Physical
Design Components for an Elder Friendly
Hospital. Fraser Health, 2008
O jakiej przestrzeni mówimy?
Zadania realizowane przez przestrzeń szpitala przyjazną seniorom:
Funkcjonalne i
psychologiczne potrzeby
starszego pacjenta
Strefa pacjenta
(sale chorych,
łazienki)
Strefa opieki
medycznej
(pokoje zabiegowe,
pokoje badań itp.)
Strefa społeczna
(np. świetlica,
kawiarnia)
Poczucie bezpieczeństwa
(upadki, zakażenia, kontakt
z personelem)
●●●
●●●
●
Zmniejszenie stresu,
samotności i cierpienia
●●●
●
●●●
Zapewnienie odpowiedniego poziomu kontroli nad
otoczeniem (jakość snu,
temperatura, oświetlenie)
●●●
Podtrzymanie dotychczasowych form aktywności
●●●
Ułatwienie niezależności i
samodzielnego
podejmowania decyzji
●●●
Wsparcie w zakresie
kontaktów społecznych
●●●
●●●
●
●●●
●●●
Szpital Geriatryczny w
Katowicach
Grupa EMC Szpitale
IDEA SZPITALA PRZYJAZNEGO
SENIOROM
Misja szpitala:
Oddając szacunek ludziom i wiedzy
dodajemy życia do lat.
Założenia projektowe:
• środowisko szpitalne jest istotnym i uznanym elementem
jakości procesu leczenia, natomiast potrzeby pacjenta są
podmiotem w decyzjach projektowych,
• Wykorzystanie teorii środowiska wspomagającego (healing
environment), którego poszczególne elementy wzmacniają
osobę starszą w jej dotychczasowych kompetencjach
funkcjonalnych:
m. in. aktywność i mobilność, samodzielność i niezależność,
• uwzględnienie dostępnej wiedzy z zakresu projektowania dla
osób z chorobami otępiennymi.
• Wykorzystanie informacji pozyskanych od użytkowników w
dotychczasowych badaniach na temat sposobów użytkowania przestrzeni
jako podstawy do tworzenia rekomendacji dla kształtowania oddziału
geriatrycznego,
Strefa wejściowa – izba przyjęć:
recepcja
Obniżenie stresu
Poczucie kontroli
aneks dla
pacjentów leżących
aneks dla osób
oczekujących
• Komfort w punkcie obsługi
• Orientacja w przestrzeni
• Informacje o przyjazności
placówki,
• Segregacja przyjęć
pacjentów w zależności od
kondycji zdrowotnej (izolacja
przyjęć pacjentów leżących)
Układ funkcjonalny oddziału:
Lokalizacja punktu pielęgniarskiego
Układ funkcjonalny oddziału:
Strefy zamykające
Przestrzenie społeczne:
Kącik
herbaciany
Przestrzenie społeczne:
Wayfinding i system identyfikacji wizualnej:
Czytelność oznakowania
Przestrzeń osobista seniora:
ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI
ODDZIAŁU
3
1. Zapewnienie optymalnej przestrzeni
manewrowej w strefie łóżka
2
4
2. Wprowadzenie elementów
wzmacniających poczucie intymności i
prywatności
1
Pow. sali
chorych
ok. 30m2
3. Umieszczenie akcentów
kolorystycznych dla wzmocnienia
identyfikacji wizualnej poszczególnych sal
chorych (np. przesłona, żaluzje, panel
przyłóżkowy)
1
4. Rozszerzenie funkcjonalności panelu
przyłóżkowego (element personalizacji,
organizacji tzw. centrum kontroli,
wprowadzenia elementów
poprawiających akustykę)
Kontrola strefy wejściowej
do pokoju z pozycji łóżka
(poczucie bezpieczeństwa)
Miejsce dla rodziny w
strefie pacjenta
Rola materiałów wykończeniowych (obniżenie
poziomu hałasu,
odinstytucjonalizowanie)
Obecność dystraktorów np.
grafika, malarstwo o
tematyce przyrodniczej
Poole Hospital NHS Trust, Droset (2012), by Susan Hunter, Hunter Design Associate
Dzienny Dom Opieki Medycznej
przy Szpitalu Geriatrycznym w Katowicach
terapia zajęciowa, miejsce spotkań, jadalnia
Proj.: Studio ER Ewa MOCHA
Dzienny Dom Opieki Medycznej
przy Szpitalu Geriatrycznym w Katowicach
Proj.: Studio ER Ewa MOCHA
Dzienny Dom Opieki Medycznej
przy Szpitalu Geriatrycznym w Katowicach
Proj.: Studio ER Ewa MOCHA
Co dalej…?
Jak wdrażać nowe, przyjazne seniorom standardy obiektów
opieki zdrowotnej dla osób starszych?
Certyfikaty / programy pilotażowe – dobre praktyki
Jak tworzyć platformy współpracy interdyscyplinarnej w
zakresie opieki geriatrycznej?
Dziękuję za uwagę!
Kontakt:
Anna Szewczenko
Wydział Architektury Politechniki Śl.
Fundacja Laboratorium Architektury LAB 60+
[email protected]
Download