Rak Szyjki Macicy

advertisement
Rak Szyjki Macicy
Katarzyna Zuchalska
Rak szyjki macicy
Pierwotny nowotwór złośliwy szyjki macicy (łac. carcinoma
cervicis uteri, ang. cervical cancer). Inwazyjnego raka szyjki
macicy poprzedza stan zwany wewnątrznabłonkową neoplazją
szyjki macicy (ang. cervical intraepithelial neoplasia, CIN).
Może ulegać przemianie do raka inwazyjnego, sama nie
stanowiąc zagrożenia dla zdrowia kobiety; stąd tak istotne jest
wczesne wykrycie tych zmian w badaniu cytologicznym.
Zakażenie ludzkim wirusem brodawczaka (HPV) powoduje
rozwinięcie się raka szyjki macicy.
Jak często dochodzi do zachorowania na raka szyjki macicy?
W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości nowotworem, który
dotyka kobiety i drugą, co do częstości przyczyną zgonów wśród kobiet z powodu raka.
Prawie 80% przypadków raka szyjki macicy dotyczy krajów rozwijających się. Globalnie, co
roku notuje się ok. 500000 nowych zachorowań, a około 300000 kobiet umiera z powodu
raka szyjki macicy.
Szacuje się, że na świecie liczba kobiet chorych na raka szyjki macicy sięga 1,4 miliona.
W Polsce zapada na ten typ raka ponad 3600 kobiet rocznie, z czego umiera co roku ok.
2000 - jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie (9,4/100 000).
Przypadki raka szyjki macicy przypisywane
typom HPV 16 i 18, z podziałem na regiony
Histologia
Najczęstszym typem histologicznym raka szyjki macicy jest rak płaskonabłonkowy. Drugim co
do częstości występowania jest gruczolakorak szyjki macicy. Niewielką część raków szyjki
stanowią nowotwory drobnokomórkowe.
Nowotwory złośliwe pochodzenia nienabłonkowego są bardzo rzadkie w szyjce. Spośród nich
spotyka się przede wszystkim mięśniakomięsaka, guz mieszany złośliwy i chłoniaki złośliwe z
komórek B.
Histologicznie CIN objawia się zaburzeniem różnicowania komórek nabłonka wielowarstwowego
płaskiego, zmianą morfologii pojedynczych komórek i zaburzeniem budowy fizycznej całego
nabłonka. Komórki prawidłowego nabłonka mają okrągłe, równe jądra. W nabłonku z cechami
neoplazji śródnabłonkowej (CIN) występują cechy atypii:
powiększenie jąder komórkowych,
polimorfizm kształtu,
wielkości oraz zabarwienia.
komórki dwu- i wielojądrowe.
W miarę nasilenia zmian morfologicznych wzrasta stopień CIN jaki przypisuje się tym zmianom.
Ponadto, w komórkach nabłonka zainfekowanego HPV stwierdza się koilocyty – komórki z dużą
jasną wodniczką, silnie zaznaczoną hiperchromazją i "pomarszczonym" obrysem. W
zainfekowanym HPV nabłonku występuje parakeratoza, a granice międzykomórkowe są wyraźnie
widoczne i pogrubiałe. Komórki nabłonka z cechami CIN często zakrywają cewki gruczołowe, co
w ocenie histologicznej oznacza naciek podścieliska.
HPV
Wirus brodawczaka ludzkiego (ang.Human Papilloma virus) jest łatwo przenoszony
droga płciową . Do chwili obecnej sklasyfikowano ok. 100 typów tego wirusa.
Wirusy z grupy papilloma to stabilne, niewielkie, DNA-wirusy bezotoczkowe. Należą do rodziny
Papillomaviridae, swoistej dla gatunku gospodarza. Niektóre typy HPV zakażają śluzówkę narządów
płciowych. Dzieli się je na onkogenne lub typy niskiegoryzyka w zależności od wpływu na organizm
człowieka.
* Dotychczas opisano ponad 200 wirusów papilloma.
*Około 100 typów HPV określa się jako swoiste dla człowieka.
* Przynajmniej 30 ludzkich typów wirusów papilloma zakaża śluzówki narządów płciowych, ta grupa wirusów
tworzy rodzaj Alfa-papillomavirus.
* HPV infekujące śluzówki narządów płciowych mogą być klasyfikowane jako onkogenne lub niskiego ryzyka.
* HPV 16 i 18 to typy onkogenne powodujące najwięcej zakażeń na
Objawem zakażenia HPV jest pojawienie się w okolicy narządów płciowych w okresie od 1 miesiąca do nawet
12 miesięcy po stosunku płciowym z osobą zakażoną jednej lub kilku brodawek albo guzków tzw. kłykcin
kończystych. U kobiet zmiany te są często niewidoczne, ponieważ występują wewnątrz pochwy. Również u
mężczyzn wykwity związane z infekcją HPV mogą być czasem przeoczone z uwagi na ich niewielkie rozmiary.
Profilaktyka – badania
Kolposkopia polega na oglądaniu powierzchni szyjki macicy, dolnej części jej kanału oraz pochwy i sromu
przy pomocy kolposkopu. Jest to mikroskop, przy użyciu którego można uzyskać "trójwymiarowy obraz", w
powiększeniu od 4 do 50 razy (a przy użyciu kolpomikroskopu - do 400 razy). W badaniu ocenia się strukturę
przestrzenną nabłonka, jego barwę, układ i przejrzystość oraz rysunek naczyń krwionośnych. Na tej
podstawie opracowano kolposkopową klasyfikację zmian szyjki macicy:
prawidłowe obrazy kolposkopowe (grupa 1);
nieprawidłowe obrazy kolposkopowe (grupa 2);
niejasne obrazy kolposkopowe (grupa 3);
 inne obrazy kolposkopowe (grupa 4).
Stwierdzenie obecności zmian z 2 i 3 grupy jest wskazaniem do pobrania wycinków celowanych lub pobrania
wymazów cytologicznych z kanału szyjki macicy
Cytologia polega na mikroskopowej ocenie komórek nabłonka szyjki macicy pobranych specjalną
szczoteczką. Zdolność wykrywania chorób jednokrotnie wykonanej cytologii nie jest wysoka (60-70%), co
powoduje, że badanie trzeba okresowo powtarzać (min. co 3 miesiące)
Test Dna HPV metoda molekularna oparte na technologii Real Time PCR. Jest to test genetyczny, który
pozwala na dokładne określenie, jakim typem wirusa HPV pacjent lub pacjentka został/a zakażony/a.
Technika oparta na badaniu DNA precyzyjnie określa obecność oraz ilość DNA wirusa w organizmie. Dzięki
temu wynik testu DNA posiada dużo większą dokładność niż inne testy do diagnostyki HPV. pozwala również
wyjaśnić niejasny wynik cytologiczny oraz umożliwia monitorowanie leczenia.
Szczepionka
Szczepionka dopuszczona w Polsce do obrotu od 21.09.06 nosi nazwę Silgard. Jest szczepionką
czterowalentną, zawierającą czynniki indukujące w organizmie zaszczepionego człowieka wytworzenie
przeciwciał skierowanych przeciwko wirusom HPV 6,11,16 i 18.
Przeciwciała utrzymują się przez 5 lat. Podanie dawki przypominającej po tym okresie umożliwi układowi
immunologicznemu wyprodukować nowe przeciwciała.
Szczepionka pozwala uniknąć dysplazji szyjki macicy, stanów przed i nowotworowych sromu oraz
brodawek zewnętrznych narządów płciowych związanych z zakażeniem HPV 6,11,16 i18.
Szczepionkę podaje się w trzech dawkach;
pierwsza dawka „0”
druga dawka po 2 miesiącach od dawki „0”
trzecia po 6 miesiącach (nie wcześniej niż po 3 miesiącach od 2 dawki)
Wszystkie trzy dawki powinny zostać podane w ciągu 1 roku.
Czas ochrony wynosi 4,5 roku
Adresy
Kliniki wykonujące test na DNA HPV
http://www.test-hpv.pl/component/option,com_catalog/Itemid,278/
Spis adresów klinik na terenie całej Polski w, których można wykonać bezpłatnie badanie
cytologiczne:
www.rakszyjkimacicy-profilaktyka.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=
Profilaktyka jest podstawą zapobiegania rakowi szyjki macicy, więc warto przebadać się już teraz.
Wczesne wykrycie zmian nowotworowych daje szansę na całkowite wyleczenie.
Bibliografia
Tekst :
World Health Organization. State of the art new vaccines research and development: Initiative for Vaccine Research.
Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2003:1-74.
World Health Organization, Initiative for Vaccine Research. Available at
http://www.who.int/vaccine_research/diseases/hpv/en/index.html
World Health Organization. State of the art new vaccines research and development: Initiative for Vaccine Research.
Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2003:1-74.
World Health Organization. State of the art new vaccines research and development: Initiative for Vaccine Research.
Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2003:1-74.
Jansen, Kathrin, Shaw, Alan. Human Papillomavirus Vaccines and Prevention of Cervical Cancer, Annual Review of Medicine
2004;55:319-331.
www.profilaktykarsm.pl/content/page.jsf?resource=AdvancedArticle&id=8
www.test-hpv.pl/test_hpv/dlaczego_warto_zrobic_test_na_hpv.html
www.zdrowie.med.pl/uk_rozrodczy/badania/kolpo.html
www.rakszyjkimacicy-profilaktyka.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=
www.maluchy.pl/artykul/238
www.hpv.pl/articles/6051
Obrazy:
http://sciencenotes.wordpress.com/2008/09/24/hpv-innoculation-protects-against-three-cancers/
http://bip.visacom.pl/psse_wegorzewo/rysunki/20090316123347-strzykawka.jpg
http://www.profilaktykarsm.pl/content/page.jsf?resource=AdvancedArticle&id=8
http://www.magazyndomowy.pl/nadzerka-to-jeszcze-nie-rak/
Download