I zasada termodynamiki

advertisement
I zasada termodynamiki
The First Law of
Thermodynamics
Energia wewnętrzna układu (ciała)
• Energia chaotycznego ruchu atomów i
cząsteczek (ruchu postępowego, obrotów i
drgań)
- dodatnia
• Energia oddziaływań między atomami i
cząsteczkami (energia potencjalna)
- ujemna
A czym jest ciepło ?
• To energia, która przepływa między
ciałami różniącymi się temperaturą,
jeżeli są w kontakcie (dotykają się)
Temperatura
jest miarą
średniej energii chaotycznego ruchu cząstek
Zmiany stanu skupienia dla wody
(wykres fazowy)
Skala Celsjusza i skala Kelwina
 
TK   T C  273
0
Termometr gazowy
Wyższa temperatura oznacza szybsze
ruchy cząsteczek, co daje wyższe
ciśnienie
(jeśli objętośc się nie zmienia)
Termometr z bimetalem
Przeliczanie kalorii na dżule
1 cal=4,19 J
Inny przykład przemian energii
I zasada termodynamiki
Ciepło dostarczone
do układu
dodatnie
Praca wykonana
przez układ
dodatnia
Q  U  W
The first law of thermodynamics
Download