energia wewnętrzna, zasada termodynamiki, ciepło właściwe

advertisement
gimsedziszow.pl
Ściąga z fizyki - energia wewnętrzna, zasada termodynamiki, ciepło właściwe
Tu znajdziesz pomoce naukowe dotyczące: energii wewnętrznej, zasady termodynamiki i ciepła właściwego.
1.Energia wewnętrzna - suma energi potencjalnych i kinetycznych
wszystkich czasteczek substabcji, z której zbudowane jest ciało.
ΔEw=W
ΔEw-przyrost enegii wewnętrznej ciała
W-praca wykonana nad ciałem
2.Temperatura ciała jest miarą średniej energii kinetycznej
cząsteczek substancji,z której zbudowane jest ciało.
3.Każde ciało (układ ciał) posiada swoją energię wewnętrzną
można ją zwiększyć, wykonując nad ciałem pracę, lub zmniejszyć,
gdy ciało (np. sprężony gaz) samo będzie wykonywało pracę.
4.Zasada termodynamiki:
Zmiana energii wewnętrznej ciała jest równa sumie pracy wykonanej
nad ciałem i ciepła wymienionego z otoczeniem.
ΔEw=W+Q
Q-ilosć dostarczonego ciepła.
5.Energia w postaci ciepła przekazywana ciału wskutek przewodnictwa,
konwekcji i promieniowania powoduje wzrost sumy energii kinetycznych
cząsteczek,a więc wzrost energii wewnętrznej.
Jednostką temperatury w układzie SI jest 1K-1 kelwin
(0oC=273K)
6. Ciepło własciwe- iloraz ciepła dostarczonego ciału przez jego masę
i przyrost temperatury.
c=Q/m-Δt
strona 1 / 2
gimsedziszow.pl
Ściąga z fizyki - energia wewnętrzna, zasada termodynamiki, ciepło właściwe
c-ciepło właściwe
cw=4200 J/kg oC
Q=m*c*Δt
strona 2 / 2
Download