Dr n med

advertisement
mgr Iwona Dąbrowska
Psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny, Pedagog, Terapeuta
Integracji Sensorycznej
Specjalizuje się w: psychoterapii młodzieży i dorosłych (głównie zaburzenia lękowe),
terapii zaburzeń emocjonalnych (m.in. moczenie nocne, tiki, mutyzm), terapii zaburzeń
rozwojowych (m.in. autyzm, Zespół Aspergera), terapii zaburzeń zachowania (ADHD,
ODD), terapii Integracji Sensorycznej.
dr n med. Artur Kołakowski
Superwizor dydaktyk numer licencji 7 PTTPB. Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży,
psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor-dydaktyk PTTPiB. Od wielu lat
pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i
psychoterapeutycznymi, zarówno jako lekarz jak i psychoterapeuta. Współautor dwóch
książek na temat ADHD. Specjalizuje się nie tylko w diagnozie leczeniu ADHD, ale także
w terapii poznawczej i behawioralnej.
mgr Katarzyna Kucharska
psycholog, terapeuta w trakcie szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej,
specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń zachowania, więzi oraz
zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, doświadczony pracownik PPP oraz placówek
socjalizacyjnych dla młodzieży. Współpracuje z „Towarzystwem Nasz Dom”.
Współzałożycielka i prezes zarządu Ośrodka Terapii Poznawczo-Behawioralnej MENSANA.
dr n. hum. Aleksandra Lorenc-Steinmec
Psycholog kliniczny, II stopień specjalizacji w zakresie pomocy psychologicznej,
nauczyciel dyplomowany, wieloletni terapeuta Krakowskiego Ośrodka Terapii,
współtwórczyni ruchu psychoterapeutycznego w resorcie oświaty, wykładowca z
wieloletnim doświadczeniem, inicjatorka idei grup konsultacyjno szkoleniowych dla
pracowników oświaty. Prowadzi takie grupy od pięciu lat. Realizator tzw. „Szkoły dla
rodziców” oraz „Warsztatów dla rodziców dzieci z trudnymi zachowaniami”. Autorka
licznych publikacji fachowych. Współzałożycielka OTPB MENSANA.
dr n med. Agnieszka Pisula
Specjalista psychiatra, psycholog, terapeuta i superwizor dydaktyk terapii poznawczobehawioralnej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Posiada
doświadczenie w pracy klinicznej i prowadzeniu terapii z dziećmi i młodzieżą z
różnorodnymi problemami. Współautorka artykułów i książek na temat ADHD.
Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń dziecięcych, ale także w terapii
poznawczej i behawioralnej. Pracuje jako diagnosta i terapeuta w warszawskich
ośrodkach terapeutyczno-diagnostycznych, min.: w Klinice Psychiatrii Wieku
Rozwojowego i w Centrum CBT w Warszawie. W latach 2006-2008 prezes Polskiego
Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
mgr Joanna Tomoń
Psycholog, w trakcie szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej, doświadczony
pracownik PPP, Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci specjalizacja w leczeniu:
dzieci, młodzież, ADHD, dzieci niepełnosprawne ruchowo i ich rodziny.
mgr Alicja Zaremba
Psycholog, I stopień specjalizacji w zakresie pomocy psychologicznej, nauczyciel
dyplomowany, terapeuta Krakowskiego Ośrodka Terapii, doświadczony wykładowca,
współtwórczyni i realizator grup konsultacyjno-szkoleniowych dla pracowników oświaty.
Realizator Szkoły dla Rodziców. Autorka licznych publikacji fachowych. Współzałożycielka
i członek zarządu OTPB MENSANA.
Download