Przykładowe zadania z CHeMii

advertisement
Chemia | Poziom rozszerzony
MATURA 2015
Przykładowe zadania
z CHEMii
przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego
Zadanie 1.
Do 100 g wody o temperaturze 60°C dodano
90 g saletry potasowej. Które określenie opisuje
tak otrzymaną mieszaninę?
Zaznacz poprawną odpowiedź. Skorzystaj
z wykresu rozpuszczalności dla saletry
potasowej.
A.
B.
C.
D.
Roztwór nasycony.
Roztwór nienasycony.
Roztwór koloidalny.
Roztwór rozcieńczony.
Zadanie 2.
Do 200 g wody dodano 140 g saletry potasowej
i otrzymano roztwór nasycony. Jaką temperaturę
miał ten roztwór?
Zaznacz poprawną odpowiedź. Skorzystaj
z wykresu rozpuszczalności dla saletry
potasowej.
A.
B.
C.
D.
40°C.
60°C.
80°C.
90°C.
wsip.pl/nowa-matura
1
Chemia | Poziom rozszerzony
MATURA 2015
Wskazówka do zadaNIA
Rozpuszczalność to liczba wskazująca, ile gramów substancji można maksymalnie rozpuścić w 100 g
wody w określonej temperaturze. Roztwór nasycony w tej temperaturze zawiera na każde 100 g wody
tyle substancji rozpuszczonej, jaka jest wartość rozpuszczalności. Jeżeli w 200 g wody rozpuszczono
140 g saletry potasowej, to ile gramów saletry można rozpuścić w 100 g wody w tej temperaturze?
Odszukaj na osi Y tę wartość rozpuszczalności i odczytaj na osi X odpowiadającą jej temperaturę.
Zadanie 3.
Dla izotopu pewnego pierwiastka dana jest liczba atomowa Z = 14 i liczba masowa A = 28.
Uzupełnij pozostałe dane dla atomu tego izotopu.
Wpisz w każdą lukę odpowiednią informację.
Liczba elektronów – ____________
Liczba protonów –
____________
Liczba neutronów – ____________
Symbol pierwiastka – ____________
Konfiguracja elektronowa pierwiaska –____________
Zadanie 4.
Dla izotopu pewnego pierwiastka dana jest liczba atomowa Z = 15 i liczba neutronów = 16.
Uzupełnij pozostałe dane dla tego izotopu.
Wpisz w każdą lukę odpowiednią informację.
Liczba elektronów – ____________
Liczba protonów –
____________
Liczba masowa –
____________
Konfiguracja elektronowa pierwiaska –____________
Wskazówka do zadaNIA
Liczba protonów w jądrze atomowym pierwiastka jest równa liczbie elektronów w tym atomie.
Z = liczba protonów
A = liczba protonów + liczba neutronów
wsip.pl/nowa-matura 2
Chemia | Poziom rozszerzony
MATURA 2015
wsip.pl/nowa-matura 3
Download