Modu³ napięcia zmiennego

advertisement
Moduł napięcia stałego.
Nr zam. 130230
Instrukcja obsługi.
Przeczytaj uważnie instrukcję. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi producent nie ponosi
odpowiedzialności.
Zastosowanie.
Pomiar napięcia stałego od 200mV do maksymalnie 600V. Bez mostów lutowniczych nie należy przekraczać
maksymalnego napięcia wejściowego 200mV.
Moduł może być uruchomiony dopiero po wcześniejszym umieszczeniu w odpowiedniej obudowie lub tablicy
rozdzielczej.
Pomiar w pomieszczeniach wilgotnych lub przy niesprzyjających warunkach zewnętrznych jest niedopuszczalny.
Niesprzyjające warunki to obecności:
- wilgoci,
- kurzu, gazów i środków łatwo palnych,
- silnych wibracji,
- silnego pola magnetycznego.
Inne zastosowanie, niż powyższej przedstawione może prowadzić do uszkodzenia modułu.
Wprowadzenie.
Moduł napięci stałego to 3½ pozycyjny panel do zabudowy, umożliwiający dokonywanie prostych pomiarów.
Mimo niewielkich wymiarów wyjątkowo dokładny i wytrzymały. Do zastosowania również jako niezależny
woltomierz z odpowiednimi połączeniami do maksymalnie 600VDC. Wskazanie biegunowości np. przy
negatywnym sygnale pomiaru, jak również wyrównanie do zera (Offset) następuje automatycznie. Poprzez
odpowiednie ustawienia w wewnątrz modułu możliwość ustawienia punktu dziesiętnego i jednostki pomiaru „mV”
lub „V”.
Środki ostrożności.
• Należy być szczególnie ostrożnym przy pomiarze napięciem większym niż 25V- napięcie zmienne lub
większym niż 35V- napięcie stałe.
• Przed każdą zmianą zakresu pomiaru lub przed otwarciem obudowy w celu przestawienia jednostki lub
punktu dziesiętnego należy odłączyć moduł od obwodu pomiarowego.
• W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego lub innych usterek, naprawy należy dokonać w
uprawnionym serwisie.
• Podczas dokonywania pomiaru nie należy bezpośrednio dotykać przewodów mierniczych.
• Nie należy narażać urządzenia na działanie promieniowania słonecznego i wibracji.
• Urządzenie może pracować tylko w suchym, czystym miejscu.
• Czas aklimatyzacji w przypadku tworzenia się wody kondensacyjnej wynosi ok.2 godzin.
• Nie należy uruchamiać urządzenia w otoczeniu łatwopalnych gazów, dymy i kurzu.
• W przypadku naprawy należy stosować oryginalne części zamienne.
• W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, odłącz je od źródła zasilania.
• Nie prawidłowe działanie może wystąpić jeżeli:
- wystąpiły widoczne uszkodzenia.
- urządzenie pracuje nie zgodnie z wytycznymi.
- urządzenie było przechowywane w niekorzystnych warunkach.
Elementy obsługi.
1.
2.
3 ½ pozycyjny wyświetlacz LCD.
„Zewnętrzne” gniazda wtykowe z następującymi oznaczeniami (widok z tyłu od prawej do lewej).
2-V- zakres do pomiaru do maks. 2V
20-V- zakres do pomiaru do maks. 20V
200-V- zakres do pomiaru do maks. 200V
600-V- zakres do pomiaru do maks. 600V
- 3V- wejście zasilania „+” 3VDC.
- GND= Ground= wejście zasilania „-„
- COM= Common= wejście pomiaru.
- N.C= Not Connected= nie podłączone.
- N.C= Not Connected= nie podłączone.
- Vi – wejście pomiaru
- 9V – wejście zasilania „+” 9VDC.
3. Wewnętrzne gniazdo JP2 do ustawienia punktu dziesiętnego i jednostki pomiaru „V” lub „mV”.
Montaż, ustawienia, uruchomienie, przeprowadzenie pomiarów.
Ustawienia.
Przed montażem modułu niezbędne jest ustawienie punktu dziesiętnego i jednostki pomiaru.
• Otwórz obudowę modułu odkręcając ostrożnie cztery śruby mocujące.
• Zdejmij tylnią pokrywę obudowy.
• Płyta pomiaru włożona jest swobodnie. Wyjmij ją z uchwytu.
• Mosty wtykowe (tzw. Jumper) będą widoczne. W poniższych tabelach przedstawione są od lewej do
prawej„pary styków pinów”.
• Przy ustawieniu punktu dziesiętnego przestrzegaj poniższej tabeli.
Pozycje punktu dziesiętnego mosty wtykowe JP2.
0000
---000
000.0
---00S
00.00
---0S0
0.0
---S00
„-„= bez znaczenia „0”- brak mostu wtykowego „S”- most wtykowy
• Po ustawieniu punktu dziesiętnego ustaw jednostkę pomiaru, przestrzegając poniższej tabeli:
Zakres pomiaru
Mosty wtykowe JP2
Wskazana jednostka pomiaru
200mV
S0S--mV
2V
00S--V
20V
00S--V
200V
00S--V
600V
00S--V
„-„= bez znaczenia „0”- brak mostu wtykowego „S”- most wtykowy
• Po ustawieniu maksymalnego napięcia pomiaru i utworzeniu odpowiednich mostów wtykowych, złóż moduł
(włóż płytę, zamknij pokrywę obudowy, przykręć śruby).
•
Ustaw odpowiedni zakres napięcia, poprzez mosty lutownicze. Przestrzegaj opisu na tylniej stronie modułu
oraz poniższej tabeli
Zakres pomiaru
Mosty lutownicze
200mV
Nie wymagane mosty lutownicze, wszystkie 8 punkty
lutownicze otwarte
2V
Mosty lutownicze na 2 prawych punktach, pozostałe (6
punktów) otwarte
20V
Mosty lutownicze na drugich punktach lutowniczych od
prawej, reszta otwarta
200V
Mosty lutownicze na trzecich punktach lutowniczych od
prawej, reszta otwarta
Mosty lutownicze na czwartych punktach lutowniczych
od prawej, reszta otwarta
Uwaga:
Błędne ustawienie może prowadzić do uszkodzenia modułu.
Montaż.
• Umieść moduł w obudowie lub w tablicy rozdzielczej w taki sposób, aby wskaźnik był widoczny. Z boku
obudowy przymocuj sztangę mocującą.
• Podłącz przewód zasilający (pozbawiony napięcia) przestrzegając prawidłowego rozmieszczenia biegunów do
modułu ( „GND”= ”-„ „9V”=”+”), poprzez odpowiednie przylutowanie.
• Podłącz przewody miernicze (pozbawione napięcia) przestrzegając prawidłowego rozmieszczenia biegunów
(„COM”=”+” i „Vi”=”+”).
Uwaga:
Stosuj przewody o średnicy nie przekraczającej 0,25mm.
Uruchomienie.
Do wejścia zasilania podłącz wyregulowane napięcie 9VDC przestrzegając prawidłowego rozmieszczenia
biegunów.
Uwaga:
Przed dokonaniem ustawień odłącz moduł od zasilania i od obwodu pomiarowego.
Pomiar napięcia stałego.
Włącz obwód pomiarowy obserwując wskaźniki modułu. Pojawienie się symbolu „-„ przed wartością pomiaru
oznacza ujemne napięcie lub nieprawidłowe podłączenie przewodów.
Wskaźnik przekroczenia zakresu.
Jeżeli zmierzone napięcie przekroczy maksymalną dopuszczalną wielkość wejściową lub przekroczony zostanie
zakres pomiaru, zamiast wartości pomiaru wskazany zostanie symbol „1” lub „-1”.
Dane techniczne.
Wskaźnik
Wskaźnik biegunowości
Wskaźnik przekroczenia zakresu
Częstość dokonywania pomiaru
Napięcie robocze
Pobór mocy
Opór wejściowy
Temperatura robocza
: wyświetlacz LCD, maks. wartość wskaźnika: 1999
: „-„, automatyczny
: „1” lub „-1”
: 1-2 pomiarów na sekundę.
: 9VDC.
: ok. 1,5mA
: >1Mohm
: 0st.C do +50st.C przy względnej wilgotności powietrza
<85%
Ciężar
: ok. 85g
Wymiary (szer.xwys.xgł.)
: 72 x 36 x 71mm
Wymiary do zabudowy(szer.xwys): wg. DIN 43700, typ 2; 33 x 69mm
Tolerancja pomiaru
Dokładność pomiaru przy temperaturze +23st.C -/+5K i względnej wilgotności powietrza <85%.
Zakres pomiaru
Dokładność
Rozdzielczość
Maks. wielkość wejściowa
200mV
-/+(0,1%+1dgt)
0,1mV
200mVDC
2V
-/+(0,1%+1dgt)
1mV
2VDC
20V
-/+(0,1%+1dgt)
10mV
20VDC
200V
-/+(0,1%+1dgt)
0,1V
200VDC
600V
-/+(0,1%+1dgt)
1V
600VDC
Download