Pytania LEP luty 2010 Pytanie 1

advertisement
*
*
3 tygodniowy noworodek płci męskiej. Od 2 dni chlustająco
wymiotuje treścią pokarmową po każdej próbie karmienia
piersią oraz jest bardzo niespokojny. W badaniu
przedmiotowym lekarz stwierdził dodatni objaw oliwki.
Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:
A.
B.
C.
D.
E.
Zarośnięcie przełyku
Przerostowe zwężenie odźwiernika
Niedrożność odbytnicy
Alergia pokarmowa
Ostry nieżyt żołądka
*
3 tygodniowy noworodek płci męskiej. Od 2 dni chlustająco
wymiotuje treścią pokarmową po każdej próbie karmienia
piersią oraz jest bardzo niespokojny. W badaniu
przedmiotowym lekarz stwierdził dodatni objaw oliwki.
Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:
A.
B.
C.
D.
E.
Zarośnięcie przełyku
Przerostowe zwężenie odźwiernika
Niedrożność odbytnicy
Alergia pokarmowa
Ostry nieżyt żołądka
* Objawy przerostowego zwężenia odźwiernika
ujawniają się zwykle w 2. lub 3. tygodniu życia
noworodka
* Ulewania, chlustające wymioty(3-4t.ż.), w czasie
posiłku lub zaraz po
* Niepokój, wzdęcie nadbrzusza, utratę wagi lub
nieprawidłowo niski przyrost masy dziecka
* Badanie palpacyjne przez powłoki brzuszne pozwala
niekiedy stwierdzić macalny guz w rzucie odźwiernika
– jest to tzw. objaw oliwki
* Występuje zasadowica hipochloremiczna,
hipokaliemia, hiponatremia
*
Którą z wymienionych poniżej diet należy zastosować u 10letniego chłopca z ostrym zapaleniem trzustki?
A.
B.
C.
D.
E.
Eliminacyjną
Bogatoresztkową
Łatwostrawną
Ubogoresztkową
Ścisłą głodówkę
*
Którą z wymienionych poniżej diet należy zastosować u 10letniego chłopca z ostrym zapaleniem trzustki?
A.
B.
C.
D.
E.
Eliminacyjną
Bogatoresztkową
Łatwostrawną
Ubogoresztkową
Ścisłą głodówkę
* Podstawy leczenia zachowawczego:
* Głodówka i stałe odsysanie treści żołądkowej(można IPP)
* Pełne żywienie pozajelitowe z uwzględnieniem tłuszczów, po
wykluczeniu hiperlipoproteinemii(po 5-7 dniach żywienie
doustne)
* Zapewnienie równowagi W-EL i leczenie p-bólowe
* Gdy DIC-heparyna
* Rozważenie antybiotykoterapii
*
U 13-miesięcznego dziecka rozpoznano celiakię. Rodzice pytają,
jakie produkty mogą stosować w diecie dziecka. Które spośród niżej
wymienionych wskażesz, jako dozwolone?
1) produkty ryżowe;
2) produkty z ziaren pszenicy;
3) produkty oparte na mączce ziemniaczanej;
4) produkty z ziaren żyta;
5) produkty kukurydziane.
* A - 1,2,4.
* B - 1,3,4.
* C - 1,3,4,5.
* D - 1,3,5.
* E - 3,4,5.
*
U 13-miesięcznego dziecka rozpoznano celiakię. Rodzice pytają,
jakie produkty mogą stosować w diecie dziecka. Które spośród niżej
wymienionych wskażesz, jako dozwolone?
1) produkty ryżowe;
2) produkty z ziaren pszenicy;
3) produkty oparte na mączce ziemniaczanej;
4) produkty z ziaren żyta;
5) produkty kukurydziane.
* A - 1,2,4.
* B - 1,3,4.
* C - 1,3,4,5.
* D - 1,3,5.
* E - 3,4,5.
* Dieta bezglutenowa
Ryż ,
Soja,
kukurydza
proso,
gryka,
Skrobia
pszenna(gluten<1mg/100g)
Owies(poza początkiem terapii)
Pszenica,
żyto,
jęczmień
*
Chłopiec 12-letni od 2 dni zgłaszał silny ból nadbrzusza
środkowego, a w dniu dzisiejszym w godzinach porannych,
kilkukrotnie zwymiotował krwią oraz oddał 2 smoliste stolce.
Najbardziej prawdopodobną przyczyną dolegliwości jest:
* A - uchyłek Meckela.
* B - żylaki przełyku.
* C - wrzód trawienny.
* D - zespół Mallory’ego-Weissa.
* E - malformacje naczyń.
*
Chłopiec 12-letni od 2 dni zgłaszał silny ból nadbrzusza
środkowego, a w dniu dzisiejszym w godzinach porannych,
kilkukrotnie zwymiotował krwią oraz oddał 2 smoliste stolce.
Najbardziej prawdopodobną przyczyną dolegliwości jest:
* A - uchyłek Meckela.
* B - żylaki przełyku.
* C - wrzód trawienny.
* D - zespół Mallory’ego-Weissa.
* E - malformacje naczyń.
* Wiek 2-12 lat: wrzód trawienny, żylaki
przełyku, uchyłek Meckela, zespół Mallory’egoWeissa, zdwojenie jelita, malformacje naczyń
* Wymioty:
* Świeżą krwią- żylaki przełyku,
* Fusowate- wrzód żołądka i dwunastnicy
* Smoliste stolce: wrzód żołądka, uchyłek
Meckela i zdwojenie jelit
* U dzieci owrzodzenia powstają prawie wyłącznie w
dwunastnicy(żołądek-ostre owrzodzenia jako powikłanie
wstrząsu, sterydoterapii, po NLPZ)
* Objawy:
* Dyspepsja- przewlekły, nawracający, często związany z posiłkiem
ból lub dyskomfort w nadbrzuszu- ustępuje po alkaliach
* Bad.przedmiotowe- bolesność uciskowa
* Powikłania- krwawienia i perforacje
*
* W leczeniu ostrego odmiedniczkowego
zapalenia nerek u dzieci nie stosujemy:
* A - ampicyliny.
* B - amoksycyliny z kwasem klawulanowym.
* C - amoksycyliny.
* D - nitrofurantoiny.
* E - cefalosporyny II generacji.
*
* W leczeniu ostrego odmiedniczkowego
zapalenia nerek u dzieci nie stosujemy:
* A - ampicyliny.
* B - amoksycyliny z kwasem klawulanowym.
* C - amoksycyliny.
* D - nitrofurantoiny.
* E - cefalosporyny II generacji.
* Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
* ampicylina 75-150mg p.o, i.m, i.v
* Ampicylina z sulbactamem 25-50mg p.o
* Amoksycylina 50-100 mg p.o, i.m, i.v,
* Amoksycylina/kwas klawulanowy 90-120mg p.o,
i.m, i.v
* Zakażenia o septycznym przebiegu
* Cefalosporyna II generacji albo penicylina,
obejmujące zakresem swojego działania
Pseudomonas+aminoglikozyd
* Przy wskazaniach do leczenia przedłużonego:
furagina, trymetoprym, trymetoprymsulfametoksazol, mandelamina
*
* Kontrolne badanie posiewu moczu u dziecka leczonego z
powodu ZUM, u którego utrzymują się objawy, należy
wykonać po upływie:
* A - 48 godzin od rozpoczęcia leczenia.
* B - 12 godzin od rozpoczęcia leczenia.
* C - 48 godzin od zakończenia leczenia.
* D - 12 godzin od zakończenia leczenia.
* E - 72 godzin od rozpoczęcia leczenia.
*
* Kontrolne badanie posiewu moczu u dziecka leczonego z
powodu ZUM, u którego utrzymują się objawy, należy
wykonać po upływie:
* A - 48 godzin od rozpoczęcia leczenia.
* B - 12 godzin od rozpoczęcia leczenia.
* C - 48 godzin od zakończenia leczenia.
* D - 12 godzin od zakończenia leczenia.
* E - 72 godzin od rozpoczęcia leczenia.
* Kontrolne badania moczu wykonujemy w 48h w razie
utrzymywania się objawów oraz w 72h od zakończenia terapii
* O.o.z.n i z.u.m. z gorączką leczenie rozpoczyna się od
antybiotyku podawanego pozajelitowo, obejmującym Gram (-)
* Ze względu na większe ryzyko odpływów pęcherzowomoczowodowych u dzieci młodszych(poniżej 6r.ż.) leczenie
podstawowe, trwające 10-14 dni przedłuża się o 3-tyg.
Profilaktykę, często do wykonania cystografii
mikcyjnej(4tydz.)
* Przewlekłe lecz. profilaktyczne (nitrofurantoina, trymetoprim,
trymetoprim z kotrimoksazolem – dawka profilaktyczna na
noc) u dzieci:
* Z wadami układu moczowego(w tym odpływy pęcherzowomoczowodowe)
* Z pęcherzem neurogennym
* Ze złogami w drogach moczowych
* Po zabiegach operacyjnych do 6 m-c.
* Leczenie zabiegowe:
* Z wadami anatomicznymi utrudniającymi odpływ
* Wysokie odpływy pęcherzowo-moczowodowe(IV-V stopień)
*
Który z niżej wymienionych antybiotyków należy
zastosować w leczeniu zapalenia płuc o etiologii
Mycoplasma pneumoniae u dziecka w wieku 4 lat?
A - doksycyklinę
B - amoksycylinę.
C - ampicylinę.
D - cefuroksym.
E - klarytromycynę.
*
Który z niżej wymienionych antybiotyków należy
zastosować w leczeniu zapalenia płuc o etiologii
Mycoplasma pneumoniae u dziecka w wieku 4 lat?
A - doksycyklinę
B - amoksycylinę.
C - ampicylinę.
D - cefuroksym.
E - klarytromycynę.
* Wywołuje atypowe zp. płuc
* Najczętsza przyczyna zp. płuc u dzieci w wielu szkolnym
* Przekazywana drogą kropelkową
* Objawy:
* Umiarkowany wzrost temperatury
* Bardzo nasilony kaszel
* Zmiany osłuchowe występują w późniejszej fazie choroby i są
nieadekwatne do obrazu radiologicznego
* Leczenie
* Antybiotyki z grupy makrolidów i tetracyklin. M.pneumoniae
jest niewrażliwe na działanie antybiotyków b-laktamowych,
ponieważ nie ma ściany komórkowej
*
*
* Najczęstszym patogenem wywołującym
krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego u
dzieci jest:
* A - Pseudomonas sp.
* B - Proteus sp.
* C - adenowirus.
* D - Candida albicans.
* E - Staphylococcus saprophyticus.
*
* Najczęstszym patogenem wywołującym
krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego u
dzieci jest:
* A - Pseudomonas sp.
* B - Proteus sp.
* C - adenowirus.
* D - Candida albicans.
* E - Staphylococcus saprophyticus.
Download