Leczenie przebicia przełyku

advertisement
Diagnostyka
i leczenie przebicia przełyku
Objawy kliniczne perforacji przełyku
RTG przełyku (z użyciem kontrastu rozpuszczalnego w wodzie)
RTG klatki piersiowej
PERFORACJA SZYJNEGO ODCINKA PRZEŁYKU
Minimalne objawy i dolegliwości
bez objawów sepsy
Leczenie zachowawcze
Nieskuteczne leczenie
Duży odczyn zapalny
miejscowy
i zaciek do śródpiersia
Odsłonięcie miejsca perforacji
i zaszycie, drenaż tej okolicy,
drenaż śródpiersia od strony szyi,
gastrostomia
Objawy kliniczne perforacji przełyku
RTG przełyku (z użyciem kontrastu rozpuszczalnego w wodzie)
RTG klatki piersiowej
W przypadku raka
lub bliznowego
zwężenia
stent samorozprężalny
Założenie klipsa
drogą endoskopową
PERFORACJA PIERSIOWEGO
ODCINKA PRZEŁYKU
Minimalne objawy i dolegliwości
bez objawów sepsy, niewielki
zaciek do śródpiersia
 Drenaż śródpiersia przez rozwór
przełykowy
 gastrostomia
Nieskuteczne leczenie
Leczenie zachowawcze
Należy rozważyć
Nieskuteczne leczenie
Torakotomia
 zeszycie pierwotne + wzmocnienie płatem
opłucnej lub płatem mięśniowym
 drenaż śródpiersia i jamy opłucnowej
 gastrostomia
PERFORACJA PIERSIOWEGO ODCINKA PRZEŁYKU
Duży zaciek do śródpiersia,
wysięk do jamy opłucnowej
Duży zaciek do śródpiersia, wysięk do jamy
opłucnowej, duże uszkodzenie przełyku
Rozważyć wykonanie
 torakotomia
+ wzmocnienie
- płatem opłucnej
- płatem mięśniowym
 założenie drenu T w przypadku dużej
perforacji
 w przypadku perforacji dolnego
odcinka wzmocnienie
- uszypułowanym płatem sieci
- dnem żołądka
 gastrostomia
 jejunostomia
 wycięcia przełyku
 szyjnej przetoki przełykowej
 gastrostomii
 jejunostomii
Po uzyskaniu poprawy stanu ogólnego
i wygojeniu (około 6 tygodni)
wytworzenie zastępczego przełyku
z uszypułowanego odcinka jelita
Objawy kliniczne perforacji przełyku
RTG przełyku (z użyciem kontrastu rozpuszczalnego w wodzie)
RTG klatki piersiowej
PERFORACJA BRZUSZNEGO ODCINKA PRZEŁYKU
 pierwotne zeszycie
+ wzmocnienie dnem żołądka lub siecią
 drenaż
 gastrostomia
W każdym przypadku perforacji należy stosować:
- antybiotykoterapię
- całkowite żywienie pozajelitowe
- inhibitory pompy protonowej celem zmniejszenia wydzielania żołądka
Algorytm postępowania w perforacji przełyku opracowano w Klinice Chirurgii
Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej AM we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Grabowski
Download