1 Wrodzone zarośnięcie przełyku – praktyczny przewodnik. Redakcja

advertisement
Wrodzone zarośnięcie przełyku – praktyczny przewodnik.
Redakcja:
dr n.med. Robert Śmigiel
dr hab. Dariusz Patkowski, prof. nadzw.
Autorzy:
lek. med. Anna Antczak
prof. dr hab. Maciej Bagłaj
mgr. Damian Bednarczyk,
dr hab. Michał Błaszczyński
dr hab. Piotr Czauderna, prof. nadzw.
lek. med. Aleksandra Jakubiak
mgr. Arleta Lebioda
dr hab. Dariusz Patkowski, prof. nadzw.
dr n.med. Andrzej Pogorzelski
dr n.med. Tomasz Pytrus
prof. dr hab. Maria Respondek-Liberska
dr n. med. Robert Śmigiel
dr n. med. Marzena Zielińska
Rozdziały:
1. Przedmowa: Maria M. Sąsiadek
2. Dziecko z wadą rozwojową –Maciej Bagłaj, Robert Śmigiel
3. Zarośnięcie przełyku – definicja, aspekty epidemiologiczne, embriologia, etiologia, patomechanizm Piotr Czauderna
4. Badania naukowe w zarośnięciu przełyku - Robert Śmigiel, Maciej Bagłaj, Damian Bednarczyk, Arleta
Lebioda,
5. Wady towarzyszące zarośnięciu przełyku i zespoły genetyczne związane z występowaniem zarośnięcia
przełyku - Robert Śmigiel
1
6. Diagnostyka prenatalna zarośnięcia przełyku - Maria Respondek-Liberska
7. Poród dziecka z zarośnięciem przełyku. Postępowanie po porodzie. Diagnostyka postnatalna i
diagnostyka różnicowa zarośnięcia przełyku – Maciej Bagłaj
8. Aspekty anestezjologiczne oraz intensywnej terapii w prowadzeniu dziecka z zarośnięciem przełyku –
Marzena Zielińska
9. Leczenie chirurgiczne zarośnięcia przełyku - Dariusz Patkowski, Anna Antczak
10. Prowadzenie dziecka po zabiegu operacyjnym zarośnięcia przełyku – Michał Błaszczyński
11. Problemy pediatryczne (szczepienia) i gastrologiczne u dziecka z zarośnięciem przełyku – Tomasz
Pytrus
12. Problemy pulmonologiczne u dziecka z zarośnięciem przełyku - Andrzej Pogorzelski
13. Poradnictwo genetyczne dla rodziców dziecka z zarośnięciem przełyku - Aleksandra Jakubiak, Robert
Śmigiel
14. Zakończenie – Dariusz Patkowski
15. Piśmiennictwo
16. Spis ważnych stron internetowych, stowarzyszeń, instytucji państwowych dla rodziców dzieci z wadami
rozwojowymi oraz lekarzy różnych specjalności sprawujących opiekę nad dorastającymi dziećmi
obciążonymi zaburzeniami rozwoju
17. Arkusz wywiadu i badania fizykalnego dziecka z zarośnięciem przełyku
18. Arkusz resuscytacji dziecka – dr Marzena Zielińska
2
Download