Układ Słoneczny

advertisement
Układ Słoneczny
Kamil Ratajczak
•
•
•
Układ Słoneczny – układ planetarny, składający się ze Słońca i powiązanych z nim
grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te, to osiem planet, 166 znanych księżyców, pięć
planet karłowatych i miliardy małych ciał Układu Słonecznego, do których zalicza się
planetoidy, obiekty pasa Kuipera, komety, meteoroidy i pył okołoplanetarny.
Zbadane regiony Układu Słonecznego zawierają licząc od Słońca: cztery planety
skaliste (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars), pas planetoid składający się z małych
skalistych ciał, cztery zewnętrzne planety-olbrzymy (Jowisz, Saturn, Uran,Neptun),
oraz drugi pas – pas Kuipera, składający się z obiektów skalno-lodowych. Za pasem
Kuipera znajduje się dysk rozproszony, dużo dalej heliopauza i w końcu hipotetyczny
obłok Oorta. Odkryto także pięć planet karłowatych: Ceres (największy obiekt w pasie
planetoid), Pluton (do 2006 uznawany za 9. planetę Układu), Haumea, Makemake
(drugi co do wielkości obiekt w pasie Kuipera) i Eris (największy znany obiekt w
dysku rozproszonym).
Sześć z ośmiu planet i trzy z planet karłowatych mają naturalne satelity, zwane
księżycami. Każda z planet zewnętrznych jest otoczona pierścieniami złożonymi z
pyłu kosmicznego. Wszystkie planety z wyjątkiem Ziemi i Urana (który zawdzięcza
nazwę greckiemu bóstwu Uranosowi) noszą imiona bóstw z mitologii rzymskiej.
Merkury
•
Merkury – najmniejsza i najbliższa Słońcu
planeta Układu Słonecznego. Jako planeta
wewnętrzna znajduje się dla ziemskiego
obserwatora zawsze bardzo blisko Słońca,
dlatego jest trudna do obserwacji. Mimo to
należy do planet widocznych gołym okiem i
była znana już w starożytności. Merkurego
dojrzeć można jedynie tuż przed wschodem lub
tuż po zachodzie Słońca. Fakturą powierzchni
Merkury przypomina Księżyc: są na nim liczne
kratery uderzeniowe i praktycznie pozbawiony
jest atmosfery. Temperatura powierzchni waha
się od −183 °C do 427 °C. W przeciwieństwie
do Księżyca, planeta ma jednak duże żelazne
jądro, generujące pole magnetyczne o
natężeniu stukrotnie mniejszym od natężenia
ziemskiego pola magnetycznego[3]. Wielkość
jądra powoduje, że Merkury ma jedną z
największych gęstości spośród planet Układu
Słonecznego[4] (nieznacznie większą ma
Ziemia). Merkury nie posiada naturalnych
satelitów.
Wenus
•
Wenus – druga według oddalenia od Słońca
planeta Układu Słonecznego. Wenus jest trzecim
pod względem jasności ciałem niebieskim po
Słońcu i Księżycu widocznym na niebie. Ponieważ
obserwacje tej planety są możliwe tylko
wieczorem i rano, nazywana jest także: Jutrzenką,
Gwiazdą Poranną lub Gwiazdą Wieczorną
(starożytni Grecy nazywali ją odpowiednio:
Fosforos i Hesperos)[1]. Jest skalnym globem
osnutym gęstymi chmurami, które odbijają
większość światła słonecznego. Żółtawy kolor
chmur atmosfery pochodzi od kwasu siarkowego.
Nie posiada naturalnego satelity (odkryto jednak
planetoidę 2002 VE68 o średnicy około pół
kilometra, pozostającą w rezonansie orbitalnym
1:1 z Wenus, z tej racji mogącej być nazywaną
quasi-księżycem Wenus). Znak Wenus oznacza
płeć kobiety. Jej nazwa wzięła się od rzymskiej
bogini miłości, Wenus.
Ziemia
•
•
•
•
Ziemia (łac. Terra) − trzecia licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu
Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu.
Ziemia, zamieszkana przez miliony gatunków, wliczając w to człowieka[6], jest jedynym znanym
miejscem we wszechświecie, w którym występuje życie[7]. Planeta uformowała się
4,54 ± 0,05 miliarda lat temu[8], a życie pojawiło się na jej powierzchni w ciągu pierwszego
miliarda lat po uformowaniu. Następnie, biosfera ziemska wpłynęła na atmosferę i inne czynniki
abiotyczne planety, umożliwiając rozwój organizmów aerobowych oraz powstanie ozonosfery.
Rozwój życia na lądzie umożliwiła powłoka ozonowa, zmniejszająca natężenie promieniowania
ultrafioletowego[9] oraz magnetosfera, odbijająca cząstki wiatru słonecznego.
Litosfera podzielona jest na kilkadziesiąt segmentów nazywanych płytami tektonicznymi, które
przez miliony lat przesuwają się względem siebie, co prowadzi do znacznej zmiany położenia
kontynentów w czasie. Powierzchnię w 70,8% zajmuje woda wszechoceanu zawarta w morzach i
oceanach; pozostałe 29,2% stanowią kontynenty i wyspy. Niezbędnej do życia na Ziemi wody w
stanie ciekłym nie wykryto na powierzchni innych ciał niebieskich[A 3][A 4]. Wnętrze Ziemi składa
się z grubego płaszcza, płynnego jądra zewnętrznego (generującego pole magnetyczne) oraz
stałego jądra wewnętrznego.
Ziemia oddziałuje grawitacyjnie z innymi ciałami w przestrzeni kosmicznej. Planeta wykonuje
jedno okrążenie wokół Słońca raz na każde 366,256 obrotów wokół własnej osi. Czas jednego
okrążenia wokół Słońca nazywa się rokiem gwiazdowym i odpowiada 365,256 dniom czasu
słonecznego[A 5]. Nachylenie osi Ziemi do prostej prostopadłej do płaszczyzny orbity wynosi
23,45°, co prowadzi do rocznych wahań oświetlenia, które powodują m.in. występowanie pór
roku. Wokół Ziemi krąży jeden naturalny satelita – Księżyc, który orbituje wokół niej od ok.
4,53 miliarda lat. Wywołuje on pływy morskie i stabilizuje kąt nachylenia osi obrotu względem
orbity. Bombardowanie przez komety we wczesnej historii Ziemi przyczyniło się do powstania
oceanów[10], a upadki pojedynczych planetoid mogły prowadzić do niektórych masowych
wymierań.
Mars
• Mars – czwarta według oddalenia od Słońca planeta Układu
Słonecznego. Nazwa planety pochodzi od imienia rzymskiego boga
wojny – Marsa. Zawdzięcza ją swej barwie, która przy obserwacji
wydaje się być rdzawo-czerwona i kojarzyła się starożytnym z
pożogą wojenną. Postrzegany odcień wynika stąd, że powierzchnia
planety jest pokryta tlenkami żelaza. Mars posiada dwa niewielkie
księżyce o nieregularnych kształtach – Fobosa i Deimosa.
Prawdopodobnie są to dwie planetoidy przechwycone przez pole
grawitacyjne planety. Przypuszcza się, że mogło na niej kiedyś
powstać życie, jednak obecnie nie ma na to solidnych dowodów.
• Mars jest jedną z pięciu planet widocznych gołym okiem. W opozycji
osiąga jasność do -3,0 wielkości gwiazdowej i średnicę kątową do
25".
Jowisz
•
•
Jowisz – piąta w kolejności oddalenia od Słońca i największa planeta Układu
Słonecznego. Posiada wiele księżyców (odkryto 63) oraz system pierścieni. Jowisz
wraz z Saturnem, Uranem i Neptunem to planety gazowe, czasem nazywane również
planetami jowiszowymi.
Jasność Jowisza waha się w okolicy -2,3m, maksymalnie wynosi ona -2,7m. Jest on
jedną z pięciu planet widocznych gołym okiem i jednocześnie zazwyczaj czwartym
pod względem jasności obiektem na niebie (po Słońcu, Księżycu, i Wenus). W czasie
wyjątkowo korzystnych opozycji Marsa, jasność Marsa może przewyższać jasność
Jowisza – wtedy ten ostatni spada na piątą pozycję w skali jasności. Masa Jowisza
jest 2,5 razy większa od całkowitej masy wszystkich pozostałych planet. Jest on tak
masywny, że powoduje przesunięcie się barycentrum Układu Słonecznego ponad
powierzchnię Słońca (leży ono 1,068 promienia słonecznego od środka gwiazdy). Co
prawda nie ma wyraźnej granicy między masywnymi planetami a brązowymi karłami
(mimo że w widmie tego ostatniego znajdują się charakterystyczne linie spektralne),
ale aby stać się gwiazdą, Jowisz musiałby mieć masę około 80 razy większą od
obecnej, a aby stać się brązowym karłem – około 10 razy większą. Szczegóły
atmosfery Jowisza w fałszywych kolorach, wykonane przez sondę Voyager 1. Na
zdjęciu Wielka Czerwona Plama i Wielki Biały Owal. Jowisz jest najszybciej
obracającą się planetą w Układzie Słonecznym, co powoduje duże spłaszczenie
planety, łatwe do zaobserwowania przez teleskop. Powierzchnia planety jest pokryta
kilkoma warstwami chmur układających się w charakterystyczne pasy widoczne z
Ziemi. Najbardziej znanym szczegółem jego powierzchni jest Wielka Czerwona
Plama, będąca wirem o średnicy większej niż średnica Ziemi.
Saturn
• Saturn – szósta planeta Układu Słonecznego pod względem
oddalenia od Słońca. Jest to gazowy olbrzym, drugi pod względem
masy i wielkości po Jowiszu, a przy tym paradoksalnie o
najmniejszej gęstości ze wszystkich planet całego Układu
Słonecznego. Saturn znany był już w świecie starożytnym.
Charakterystyczną jego cechą są pierścienie składające się głównie
z lodu i (w mniejszej ilości) z odłamków skalnych. Obecnie znamy
61 naturalnych satelitów Saturna (3 niepotwierdzone ostatecznie).
Nazwa planety pochodzi od imienia rzymskiego boga – Saturna.
Uran
• Uran – siódma w kolejności od Słońca planeta Układu
Słonecznego. Jest także trzecią największą i czwartą
najmasywniejszą planetą naszego systemu. Należy do
grupy gazowych olbrzymów. Nazwa planety pochodzi od
Uranosa, który był bogiem i uosobieniem nieba w
mitologii greckiej. Stanowi to wyjątek, gdyż wszystkie
pozostałe planety noszą imiona bóstw z mitologii
rzymskiej. Symbolami Urana są ♅ (Unicode U+2645, w
astrologii) oraz (w astronomii). Posiada 27 odkrytych
księżyców.
Neptun
•
•
•
Neptun to ósma, najdalsza planeta od Słońca w Układzie Słonecznym. Zajmuje czwarte miejsce
– mierząc według średnicy i trzecie miejsce według masy. Jej jasność nie przekracza 7,6m.
Neptun jest 17 razy masywniejszy od Ziemi i trochę masywniejszy od swojego bliźniaka Urana,
który ma masę 15 razy większą od Ziemi i mniejszą gęstość. Planeta nosi nazwę po rzymskim
bogu morza. Jej symbol astronomiczny to , stylizowana wersja trójzębu Neptuna.
Odkryty 23 września 1846, Neptun jest jedyną planetą odnalezioną na drodze przewidywań
matematycznych, w miejsce obserwacji nieba. Niespodziewane zmiany w orbicie Urana
doprowadziły astronomów do wniosku, że podlega ona perturbacjom nieznanej planety. Neptun
został odnaleziony w odległości jednego stopnia od przewidywanej pozycji. Wkrótce potem został
odnaleziony jego księżyc Tryton, a pozostałe 12 księżyców odkryto dopiero w XX wieku. Neptun
był badany tylko przez jedną sondę, Voyager 2, która przeleciała w pobliżu planety 25 sierpnia
1989.
Skład chemiczny Neptuna jest podobny do Urana, natomiast obie planety różnią się składem od
większych od nich gazowych olbrzymów Jowisza i Saturna. Z tego powodu astronomowie czasem
umieszczają je w oddzielnej kategorii „olbrzymów lodowych”. Atmosfera Neptuna, mimo że
podobna do atmosfery Jowisza i Saturna w tym, że składa się głównie z wodoru i helu, zawiera
jednak więcej składników takich jak woda, amoniak, metan i śladowe ilości węglowodorów, a
także przypuszczalnie azot. Wnętrze Neptuna składa się z kolei z lodu i skał, podobnie do Urana.
Śladowe ilości metanu w zewnętrznych warstwach atmosfery planety nadają jej niebieski kolor.
Download