PIELĘGNOWANIE PACJENTA Z OSTRYM ZAPALENIEM TRZUSTKI

advertisement
PIELĘGNOWANIE PACJENTA Z OSTRYM ZAPALENIEM
TRZUSTKI.doc
(49 KB) Pobierz
PIELĘGNOWANIE PACJENTA Z OSTRYM ZAPALENIEM
TRZUSTKI
1.BUDOWA TRZUSTKI
Położona zaotrzewnowo w górnej części jamy brzusznej.
□ Głowa
□ Trzon
□ Ogon
2. FUNKACJA WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI
□ Insulina- obniża stężenie cukru we krwi
□ Glukagon- podnosi stężenie cukru we krwi
□ Somatostatyna- hamuje wydzielanie innych hormonów
□ Polipeptyd trzustkowy- hamuje wydzielanie soku trzustkowego
□
3. FUNKCJA ZEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI
Sok trzustkowy (1-2,5l) zawierający enzymy trzustkowe trawiące białka, tłuszcze i
węglowodany (enzymy proteolityczne- trypsyny, lipazy i amylazy).
4. OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI
Jest schorzeniem coraz częściej występującym w naszej populacji. U większości chorych
przebiega w sposób łagodny, ale u ok. 20-30% dochodzi do martwicy trzustki, zaś u 20-30%
rozwija się ciężkie, groźne dla życia powikłania. Śmiertelność wśród pacjentów w podeszłym
wieku ok.20% niż wśród osób młodych <10%. Ogólny wskaźnik śmiertelności w OZT zawiera
się w przedziale 2-10%.
5. CZYNNIKI ETIOLOGICZNE
□ Kamica żółciowa (30-60%)
□ Nadużywanie alkoholu (30-40%)
□ Hiperlipidemia
□ Nadczynność przytarczyc
□ Leki: moczopędne, B-adrenolityczne, inhibitory ACE, estrogeny, GKS,
antybiotyki(tetracykliny, erytromycyna), leki przeciwpadaczkowe, sulfasalazyna, sole
złota, cyklosporyny A.
□ Nieprawidłowości strukturalne w obrębie trzustki i dróg żółciowych
□ Uraz oraz operacje w obrębie jamy brzusznej
□ Endoskopowa cholanigiopankreatografia-ERCP
□ Zakażenia wirusowe, bakteryjne, mikoplazmatyczne
□ Obecność glizd w drogach żółciowych
□ Choroby autoimmunologiczne
□ Potransplantacyjne zapalenie trzustki
6. OBRAZ KLINICZNY
□ Silny ból brzucha- może promieniować do dolnej części brzucha, ramion oraz do klatki
piersiowej
□ Nudności, wymioty
□ Gorączka 39-39,5
□ Spadek ciśnienia tętniczego i tachykardia
□ Oddech przyspieszony, płytki
□ Świadomość może być zaburzona aż do stanu przedśpiączkowego
□ Skąpomocz oraz niewydolność nerek
□ Wzdęcie w nadbrzuszu
□ Wodobrzusze
□ Objawy zapalenia otrzewnej
□ Żółtaczka
□ Sporadycznie objawy Grey-Turnera (szaroniebieskie przebarwienia skóry bocznych
okolic brzucha)
□ Sporadycznie objaw Cullena (niebieskie podbiegnięcia w okolicy pępka)
7. CIĘŻKA POSTAĆ OZT
□ Zapalenie płuc
Ostra niewydolność oddechowa ARDS
□ Niewydolność nerek
□ Niewydolność krążenia
□ Posocznica
□ Wstrząs septyczny
□
□
8. ROZPOZNANIE
Złotym standardem rozpoznania OZR jest oznaczenie enzymów trzustkowych (amylaza,
lipaza)
□ Poziom białka C-reaktywnego CRP
□ Bilirubina, leukocytoza, hematokryt, enzymy wątrobowe
□ Hiperglikemia, hipokaliemia, hipokalcemia
□ Proteinuria, mocznik, kreatynina
□ TK z podaniem środka cieniującego, USG
9. LECZENIE OZT
Uzupełnienie niedoborów płynów
□ Wyrównanie zaburzeń elektrolitowych
□ Odpowiednia podaż substratów kalorycznych
□ Zapobieganie rozwojowi powikłań
Stosowanie nienarkotycznych leków przeciwbólowych (tramadol, ketoprofen)
□
□
□
W przypadku dużego zapotrzebowania na leki przeciwbólowe wskazane jest założenie
cewnika zewnątrzoponowego i podawanie leków tą drogą
□ Dożylne podawanie antybiotyków (Imipenem, Cefuroksym)
□ Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych
10. LECZENIE CHOREGO Z OZT
□ Założenie drogi dożylnej
□ Założenie cewnika do pęcherza moczowego celem monitorowania diurezy
□ Założenie sondy żołądkowej
□ Karmienie doustne w postaci łagodnej i umiarkowanej
□ Żywienie dojelitowe lub pozajelitowe u chorych z ciężką postacią OZT
□ Przetaczanie roztworów elektrolitowych dostosowując szybkość przetaczania do stanu
nawodnienia, ocenianego na podstawie częstości akcji serca, RR, diurezy, oraz OCŻ
□ Ciągły pomiar saturacji krwi tlenem i stosowanie tlenoterapii
□ Stosowanie H2-blokerów lub inhibitorów pompy proteinowej (pantoprazol, omeprazol)
jako zapobieganie powstaniu wrzodów stresowych
11. LECZENIE CHRURGICZNE
□ Wskazaniem jest stwierdzenie zakażenia martwicy miąższu trzustki, co występuje u 1220% chorych
□ Obecnie złotym standardem w leczeniu zakażonej martwicy trzustki jest jej chirurgiczne
usunięcie
□
12. METODY OPERACYJNE
□ Tradycyjne leczenie chirurgiczne
Metoda „otwartego brzucha”, zakładające planowe, powtarzane rewizje jamy brzusznej
13. MODELE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD CHORYM Z OZT
A. Silny ból w nadbrzuszu o charakterze opasującym z powodu toczącego się stanu zapalnego
□ Obserwacja i ocena bólu
□ Wyjaśnienie przyczyn dolegliwości
□ Podwyższenie progu bólowego, zastosowanie farmakoterapii
□ Zastosowanie diety ścisłej
□ Założenie zgłębnika żołądkowego i odsysanie treści żołądkowej
□ Udział w farmakoterapii (leki z grupy IPP, leki selektywnie blokujące receptory H2,
antybiotyki)
□ Ocena skuteczności farmakoterapii
B. Możliwość wystąpienia niedrożności porażennej na skutek stanu zapalnego trzustki
□ Wyjaśnienie choremu konieczności stosowania diety ścisłej
□ Założenie zgłębnika do żołądka zgodnie z procedurą
□ Obserwacja odsysanej treści
□ Prowadzenie bilansu płynów
□ Uzupełnienie płynów i elektrolitów zgodnie z kartą zleceń
□ Przygotowanie żywienia pozajelitowego
C. Suchość w jamie ustnej i ryzyko zapalenia błon śluzowych z powodu wyłączenia odżywiania
drogą doustną.
□ Toaleta jamy ustnej
□ Oglądanie błon śluzowych jamy ustnej 1x dziennie
□ Nawilżenie błon śluzowych
□ Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu na Sali
□ Dożylne uzupełnienie płynów i elektrolitów zgodnie z kartą zleceń
Plik z chomika:
turkuusowa
Inne pliki z tego folderu:


chirurgia[1].doc (73 KB)
 CHOROBY TARCZYCY.doc (49 KB)
 PIELĘGNOWANIE CHORYCH PO OPERACJI STAWU BIODROWEGO I
KOLANOWEGO.doc (55 KB)
PIELĘGNOWANIE PACJENTA Z OSTRYM ZAPALENIEM TRZUSTKI.doc (49 KB)
 PRZEPUKLINY BRZUSZNE.doc (58 KB)
Inne foldery tego chomika:
Anatomia Pielęgniarstwo
DiRT 2 Patch 1.1 PL
 Dokumenty
 Galeria
Interna i pielęgniarstwo internistyczne



Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download