terapia psychodynamiczna psychoanaliza

advertisement
KATALOG
TERAPIA
PSYCHODYNAMICZNA
PSYCHOANALIZA
WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU
JAGIELLOŃSKIEGO
więcej na www.wuj.pl
2
Glen O. Gabbard
PSYCHIATRIA PSYCHODYNAMICZNA W PRAKTYCE KLINICZNEJ
NOWE WYDANIE ZGODNE Z KLASYFIKACJĄ DSM-5
Przekład Małgorzata Cierpisz
Długo wyczekiwane nowe wydanie zostało zmienione i zaktualizowane w świetle
nowych kryteriów diagnostycznych DSM-5®, nie utraciło jednak nic ze swojego
ukierunkowania na złożoną sytuację i jednostkowe potrzeby każdego pacjenta.
Autor nadał książce nową strukturę, pozwalającą lepiej zrozumieć i wykorzystać
jej treść. Pierwsza część pracy, koncentrująca się na podstawach teoretycznych
i podejściach terapeutycznych, stanowi nieoceniony fundament zarówno dla
studentów, jak i dla praktykujących klinicystów. Część druga zawiera dynamiczne
koncepcje leczenia zaburzeń sklasyfikowanych w DSM-5®. Każdy z rozdziałów
został zaktualizowany o zmiany w koncepcji diagnostycznej, nowe badania
i doświadczenie kliniczne.
Książka Gabbarda jest podręcznikiem używanym na całym świecie i została
uznana za klasykę literatury psychiatrycznej. Przemyślane, autorskie uporządkowanie tekstu pozwala włączyć w treść nowe kryteria DSM-5® bez utraty
ducha wcześniejszych wydań, co sprawia, że ta przełomowa pozycja zachowuje
wszystkie swoje walory.
TOM ZAWIERA:
PODSTAWOWE ZASADY I KONCEPCJE TERAPEUTYCZNE W PSYCHIATRII DYNAMICZNEJ
• Podstawowe zasady w psychiatrii dynamicznej
• Teoretyczne podstawy psychiatrii dynamicznej
• Ocena stanu pacjenta w psychiatrii psychodynamicznej
• Metody leczenia w psychiatrii dynamicznej: psychoterapia indywidualna
• Metody leczenia w psychiatrii dynamicznej: terapia grupowa, terapia rodzinna i małżeńska
oraz farmakoterapia
• Metody leczenia w psychiatrii dynamicznej: wieloosobowe zespoły terapeutyczne
DYNAMICZNE KONCEPCJE LECZENIA ZABURZEŃ SKLASYFIKOWANYCH W DSM-5
• Schizofrenia
• Zaburzenia nastroju
• Zaburzenia lękowe
• Zaburzenia związane z urazem psychicznym i czynnikami stresogennymi oraz zaburzenia
dysocjacyjne
• Parafdie i dysfunkcje seksualne
• Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnienia oraz
zaburzenia odżywiania
• Zaburzenia neurorozwojowe i neuropoznawcze
• Zaburzenia osobowości z grupy A: osobowość paranoiczna, schizoidalna i schizotypowa
• Zaburzenia osobowości z grupy B: osobowość z pogranicza
• Zaburzenia osobowości z grupy B: osobowość narcystyczna
• Zaburzenia osobowości z grupy B: osobowość antyspołeczna
• Osobowość histeryczna i osobowość histrioniczna
• Zaburzenia osobowości z grupy C: osobowość obsesyjno-kompulsyjna, osobowość
unikająca i osobowość zależna
Glen O. Gabbard
jest profesorem psychiatrii
w State University of New York oraz
kierownikiem Kliniki Psychiatrycznej
w Baylor College of Medicine w
Houston w Teksasie. Przeprowadza
także szkolenia w zakresie psychoanalizy i jest superwizorem w Center for
Psychoanalytic Studies w Houston.
Prowadzi prywatną praktykę
w Gabbard Center w Bellaire
w Teksasie.
Psychiatria psychodynamiczna w praktyce
klinicznej jest zarówno idealna dla początkujących terapeutów, jak i interesująca dla
tych zaawansowanych i doświadczonych
w pracy z pacjentami. To wielkie osiągnięcie. Książka jest niezbędna w bibliotece
każdego poważnego klinicysty.
Dr Elizabeth L. Auchincloss, Vice-Chair, Graduate
Medical Education, Department of Psychiatry,
Weill Cornell Medical College”.
ISBN 978-83-233-3917-5, 2015,
format B5, s. 656, cena 99,00 zł
Psychiatria
psychodynamiczna
więcej na www.wuj.pl
3
Richard F. Summers, Jacques P. Barber
TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
W PRAKTYCE
STUDIA PRZYPADKÓW
Przekład Joanna Gilewicz
W książce omówiono dwanaście przypadków, przybliżających opracowany
przez Richarda F. Summersa i Jacuesa P. Barbera model terapii opartej na
dowodach. Dotyczą one podstawowych problemów psychodynamicznych
– depresji, obsesyjności, strachu przed porzuceniem, niskiego poczucia
własnej wartości, lęku napadowegoi traumy. Każdy opis rozpoczyna się od
wywiadu i przedstawienia problemów pacjenta, następnie zapoznaje czytelnika
z psychodynamicznym opracowaniem przypadku, planem terapii i całym
jej przebiegiem aż do zaplanowanego zakończenia, a kończy się wnioskami
zawierającymi ocenę postępów. Konkretne przykłady dialogu terapeutycznego
odkrywają szczegóły budowania porozumienia z pacjentem, odkrywania jego
problemów oraz zmiany emocjonalnej, percepcyjnej i behawioralnej.
TOM ZAWIERA:
Dr Richard F. Summers
jest wykładowcą w Zakładzie Psychiatrii Perelman School of Medicine
Uniwersytetu Pensylwanii. Wydał
wiele publikacji na temat terapii
psychodynamicznej, przymierza terapeutycznego, psychodynamicznego
opracowania przypadku, edukacji psychiatrycznej i psychologii pozytywnej.
Dr Jacques P. Barber
jest profesorem i dziekanem Derner
Institute of Advanced Psychological
Srudies na Uniwersytecie Adelphi.
Wykłada psychiatrię w School of Medicine Uniwersytetu Nowojorskiego oraz
w School of Psychology and Counseling Uniwersytetu Queensland. Jego
zainteresowania badawcze skupiają
się na procesach i wynikach terapii
psychodynamicznej i poznawczej w
depresji, zaburzeniach z napadami
paniki, zaburzeniach stresu pourazowego, uzależnieniach od substancji
psychoaktywnych i zaburzeniach
osobowości.
• Pragmatyczna psychoterapia psychodynamiczna: przymierze terapeutyczne i podstawowy problem psychodynamiczny
• Pragmatyczna psychoterapia psychodynamiczna: psychodynamiczne opracowanie
przypadku, zmiana terapeutyczna i zakończenie terapii
• Zaczerpnąć oddech: przypadek depresji
• Samotna w college’u: przypadek depresji
• Zbaczając z kursu: przypadek depresji i zaburzeń obsesyjnych
• „Ona tylko stara się pomóc”: przypadek obsesyjności
• Seryjni mordercy, gwiazdy filmowe i wybuchy: przypadek obsesyjności
• Zataczając koła: przypadek strachu przed porzuceniem
• „Nie mogę go zostawić, myślę, że mnie kocha”: przypadek strachu przed porzuceniem
• Niepewny ojciec: przypadek niskiego poczucia własnej wartości
• Istny Elmer Fudd: przypadek niskiego poczucia własnej wartości
• Strach i wina: przypadek lęku napadowego
• Nasza podróż terapeutyczna: przypadek traumy
• Zabić smoka: przypadek traumy
Ta zajmująca, przystępnie napisana książka podejmuje ważne pytania nurtujące
klinicystów, zgłębiających świat ludzkiej psychiki: Czym jest terapia psychodynamiczna? Dlaczego kompetentny klinicysta powinien ją poznać? Na czym właściwie
ona polega? Opisywane bez naukowego żargonu przypadki z praktyki klinicystów
wywodzących się z różnych szkół, i wykorzystujących szeroką paletę technik psychodynamicznych, ilustrują przebieg leczenia.
dr Barbara Milrod, Department of Psychiatry, Weill Cornell Medical College
Terapia psychodynamiczna w praktyce to doskonałe uzupełnienie wcześniejszego wprowadzenia do terapii psychodynamicznej autorstwa Summersa i Barbera
(Terapia psychodynamiczna: praktyka oparta na dowodach). Książka w przekonujący
sposób rozwiewa wszelkie mity dotyczące znaczenia terapii psychodynamicznej we
współczesnej praktyce psychoterapeutycznej.
ISBN 978-83-233-4064-5, 2016,
format B5, s. 344, cena 69,92 zł
Psychiatria
psychodynamiczna
dr Stanley B. Messer, Graduate School of Applied and Professional Psychology, The State
University of New Jersey
więcej na www.wuj.pl
4
Karen J. Maroda
TECHNIKI TERAPII
PSYCHODYNAMICZNEJ
PRACA NAD EMOCJAMI W RELACJI TERAPEUTYCZNEJ
Przekład Joanna Gołąb
Książka przedstawia praktyczne wskazówki kliniczne i pomaga terapeutom
poruszać się w świecie zawiłych interakcji emocjonalnych z klientami. Karen
J. Maroda – wprawna klinicystka – wzbogaca literaturę psychodynamiczną
o ważny element, wnikając w rolę doznań emocjonalnych zarówno klientów, jak
i terapeutów w procesie terapeutycznym. Przedstawia, jak lepiej dostroić się do
własnego doświadczania klientów, jak przekazywać bezpośrednią informację
zwrotną i stosować odsłonięcie się oraz jak sobie radzić z silnymi uczuciami
i konfliktem w związku. Konkretne techniki są ilustrowane barwnymi opisami
przypadków. W tym szczerym i pouczającym przewodniku Maroda wyraźnie
odróżnia sposoby radzenia sobie z emocjami, które mają działanie terapeutyczne, od tych, które są go pozbawione.
Autorka udziela też porad dotyczących:
• tworzenia związku opartego na współpracy,
• rozpoznawania regresji i zarządzania nią,
• stosowania bezpośredniej informacji zwrotnej i odsłonięcia się, aby
osiągnąć cele leczenia,
• zarządzania afektem, m.in. wprowadzania na sesję emocji, jeśli ich brakuje,
• rozpoznawania, kiedy wyrazy seksualnego i miłosnego zainteresowania
mają działanie terapeutyczne, a kiedy nie,
• produktywnego stosowania konfrontacji,
• oceniania skuteczności interwencji.
Książka jest interesującą lekturą dla szerokiego kręgu profesjonalistów, w tym
absolwentów psychiatrii i psychologii, psychologów klinicznych, psychiatrów,
doradców i pracowników społecznych.
W książce przyjęto następujący punkt widzenia: terapeuta i klient osiągają najlepsze
rezultaty, kiedy udaje im się stworzyć relację opartą na współpracy. W znanej
mi literaturze przedmiotu nacisk kładzie się głównie na to, co terapeuta myśli o
kliencie, nie zaś co terapeuta myśli o swojej relacji z nim. Terapeuci często zadają
sobie pytanie: „Co powinienem robić?”, a nie: „Co powinno się teraz wydarzyć
w naszym związku i jak mógłbym to usprawnić?”. Książka została napisana
z perspektywy terapii jako relacji, choć asymetrycznej, to jednak istniejącej w
kontekście zawodowym. Zbadano, jak terapeuta i klient myślą i czują w związku,
oraz – co ważne – przedstawiono w skrócie konkretne sposoby reagowania na
klienta w oparciu o zrozumienie roli emocji w procesie terapeutycznym. (FRAGMENT)
Przystępnie napisana książka Karen J. Marody wypełnia lukę na rynku
wydawniczym w zakresie technik terapii psychodynamicznej. Autorka nie
tylko skupia się na zagadnieniach praktycznych, ale także przedstawia opisy
przypadków klinicznych będących przykładami zalecanej przez nią szczerości emocjonalnej. Tę pozycję z chęcią wpiszę na listę lektur absolwentów
psychologii klinicznej.
Dr Nancy McWilliams, członkini American Board of Professional Psychology, Graduate School
of Applied and Professional Psychology, Rutgers, The State University of New Jersey
Dr Karen J. Maroda
członkini American Board of Professional Psychology, pracuje w Medical
College of Wisconsin, prowadzi także
prywatną praktykę w Milwaukee. Była
szefem katedry etyki i członkinią rady
Wydziału 39. (Psychoanaliza) American Psychological Association oraz
przewodniczącą Sekcji III (Kobiety,
płeć i psychoanaliza) tegoż wydziału.
Autorka książek oraz licznych artykułów, rozdziałów w pracach zbiorowych i recenzji. Prowadzi wykłady
w kraju i za granicą, dotyczące
różnych aspektów procesu terapeutycznego, w tym funkcji afektu,
odsłonięcia się terapeuty, przeciwprzeniesienia, uzasadnionej władzy
terapeuty oraz zapotrzebowania
na wskazówki kliniczne. Dr Maroda
zasiada w kolegium redakcyjnym
periodyków: „Psychoanalytic Psychology” i „Journal of Gay & Lesbian
Psychotherapy”, jest również redaktorem korespondencyjnym czasopisma
„Contemporary Psychoanalysis”.
Aktywnie zachęca terapeutów do
pisania i rozmawiania na temat swojej
pracy.
ISBN 978-83-233-3711-9, 2014,
format B5, s. 336, cena 69,83 zł
Terapia
psychodynamiczna
więcej na www.wuj.pl
5
Babette Rothschild
TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
PRAKTYKA OPARTA NA DOWODACH
Przekład Robert Andruszko
Ten zajmujący przewodnik – przedstawiający pragmatyczną, opartą na
dowodach metodę prowadzenia terapii psychodynamicznej – jest mocno
osadzony we współczesnej praktyce klinicznej i badaniach. Odzwierciedla
otwarte podejście do nowych zjawisk oddziałujących na technikę terapii dynamicznej, takich jak terapia poznawczo-behawioralna i psychologia pozytywna.
Proponuje inne rozumienie najczęstszych problemów, z jakimi zmagają się
pacjenci – depresji, obsesyjności, niskiego poczucia własnej wartości, strachu
przed porzuceniem, lęku napadowego i traumy – oraz pokazuje, jak należy
zorganizować i prowadzić skuteczne interwencje psychodynamiczne. Obszerny
materiał kliniczny jest doskonałą ilustracją każdego etapu terapii, począwszy
od nawiązania relacji aż do jej zakończenia.
Dr Richard F. Summers
jest jednym z kierowników programu
szkoleniowego dla rezydentów odbywających specjalizację z psychiatrii na
Wydziale Medycznym Uniwersytetu
Pensylwanii, a także wykładowcą
w Philadelphia Center for Psychoanalysis. Jego kliniczne zainteresowania koncentrują się na łączeniu metod
psychoterapeutycznych i psychofarmakologicznych w leczeniu zaburzeń
afektywnych i lękowych oraz na
rozwoju w pełnym cyklu życia.
Dr Jacques P. Barber
jest profesorem psychologii
w Zakładzie Psychiatrii na Wydziale
Medycznym Uniwersytetu Pensylwanii, wicedyrektorem Center for
Psychotherapy Research oraz wykładowcą kontraktowym w Zakładzie
Neurobiologii Klinicznej w Instytucie
Karolinska w Sztokholmie. Dr Barber
prowadzi badania nad skutecznością
oraz procesem dynamicznych i poznawczych terapii depresji, zaburzenia z napadami paniki, uzależnienia
od substancji psychoaktywnych
i zaburzeń osobowości.
W niniejszej książce opisujemy współczesny model terapii psychodynamicznej,
który naszym zdaniem jest praktyczny, skuteczny i łatwo daje się integrować
z innymi formami terapii, takimi jak interwencje rodzinne i systemowe czy
leczenie psychofarmakologiczne. Nie przedstawiamy tutaj z gruntu nowej teorii,
ale eliminujemy zbędne i nieprzydatne poglądy oraz asymilujemy trafne pojęcia
i ustalenia z innych modeli. Kładziemy nacisk na nową, pragmatyczną technikę,
a nie na nową teorię. (FRAGMENT)
TOM ZAWIERA:
CZĘŚĆ I. KONTEKST
• Dlaczego psychoterapia dynamiczna? • Pragmatyczna psychoterapia psychodynamiczna
– model pojęciowy i techniki • Inne metody psychoterapii
CZĘŚĆ II. FAZA OTWARCIA
• Przymierze terapeutyczne – cel, zadanie i więź • Podstawowe problemy psychodynamiczne, część I • Podstawowe problemy psychodynamiczne, część II • Psychodynamiczne
opracowanie przypadku • Określenie przedmiotu uwagi i ustalenie celów
CZĘŚĆ III. FAZA ŚRODKOWA
• Narracja – konstruowanie własnej opowieści • Zmiana • Ważne chwile w psychoterapii
• Mocne strony terapeuty, czyli radzenie sobie z przeciwprzeniesieniem
CZĘŚĆ IV. ŁĄCZENIE RÓŻNYCH METOD LECZENIA
• Leczenie psychofarmakologiczne i psychoterapia • Pacjent jest częścią rodziny – we
współpracy z Ellen Berman
CZĘŚĆ V. FAZA KOŃCOWA
• Cele i zakończenie terapii
Wartościowa książka wypełniająca lukę w literaturze poświęconej terapii dynamicznej oraz uwzględniająca nowatorskie badania i rozwój teorii. Autorzy opisują
podstawowe zasady i unikatowe aspekty podejścia dynamicznego, a także obalają
przestarzałe, stereotypowe poglądy na temat psychoterapii dynamicznej.
Dr Kenneth N. Levy, Department of Psychology, Pennsylvania State University
ISBN 978-83-233-3702-7, 2014,
format B5, s.416 cena 76,65 zł
Terapia
psychodynamiczna
Autorzy łączą tradycyjne strategie psychodynamiczne z najnowszymi ustaleniami
w tej dziedzinie. Poszczególne rozdziały zawierają przykłady kliniczne będące ilustracją strategii i technik. Opracowanie to łączy psychoterapię z terapią par i rodzin,
psychologią pozytywną i leczeniem psychofarmakologicznym. Gorąco polecam tę
książkę klinicystom i studentom, którzy chcą poznać najnowsze osiągnięcia
w terapii psychodynamicznej.
Dr n. med. Aaron T. Beck, emerytowany profesor psychiatrii, Wydział Medyczny Uniwersytetu
Pensylwanii
więcej na www.wuj.pl
6
PSYCHOTERAPIA
PSYCHODYNAMICZNA ZABURZEŃ
OSOBOWOŚCI
PODRĘCZNIK KLINICZNY
Red. John F. Clarkin, Peter Fonagy, Glen O. Gabbard
Przekład Robert Andruszko
John F. Clarkin, Ph.D.
Profesor psychologii w psychiatrii,
Weill Cornell Medical College, Nowy
Jork, Stany Zjednoczone.
Peter Fonagy, Ph.D., F.B.A.
Profesor psychoanalizy oraz dyrektor
Podwydziału Klinicznej Psychologii
Zdrowia, University College London,
oraz dyrektor naczelny, Anna Freud
Centre, Londyn, Wielka Brytania;
konsultant programu Child and
Family, Menninger Department of
Psychiatry and Behavioral Sciences,
Baylor College of Medicine, Houston,
Teksas, Stany Zjednoczone.
Glen O. Gabbard, M.D.
Kierownik katedry psychoanalizy
i profesor psychiatrii, Baylor College
of Medicine, Houston, Teksas, Stany
Zjednoczone
Ten dobrze udokumentowany i przejrzyście napisany podręcznik zbiera
w jednym miejscu teorię i badania dotyczące psychodynamicznej terapii
każdego z zaburzeń osobowości z osi II. Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń osobowości. Podręcznik kliniczny zawiera prace 22
autorów, oprócz trzech głównych, Johna F. Clarkina, Petera Fonagy’ego
i Glena O. Gabbarda. Każdy autor ma rozlegle doświadczenie kliniczne,
a niektórzy także doświadczenie badawcze związane z diagnozą i leczeniem
poszczególnych zaburzeń osobowości. Przedmiotem tej książki jest psychodynamiczna konceptualizacja, diagnoza oraz leczenie zaburzeń osobowości
opisanych w DSM-IV-TR. Autorzy formułują wniosek, że – ku zaskoczeniu wielu
– według nowych badań i przeglądów badań psychodynamiczne metody
leczenia są skuteczne w przypadku zaburzeń osobowości, a ich wpływ jest
tak duży jak metod poznawczo-behawioralnych.
SPIS TREŚCI
PATOLOGIA OSOBOWOŚCI – OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INTERWENCJI
• Model osobowości i patologii osobowości oparty na teorii relacji z obiektem • Przywiązanie a patologia osobowości • Neurobiologia zaburzeń osobowości • Procedura
Diagnostyczna Shedlera-Westena – nadanie diagnozie osobowości znaczenia klinicznego
PSYCHODYNAMICZNE METODY TERAPII
• Psychoterapia zaburzeń osobowości z wiązki A • Terapia oparta na mentalizacji a zaburzenie osobowości borderline • Terapia skoncentrowana na przeniesieniu a zaburzenie
osobowości borderline • Działanie terapeutyczne w psychoanalitycznej psychoterapii
zaburzenia osobowości borderline • Narcystyczne zaburzenie osobowości • Leczenie
histrionicznego zaburzenia osobowości • Psychodynamiczna terapia antyspołecznego
zaburzenia osobowości • Zaburzenia osobowości z wiązki C – rozpowszechnienie, fenomenologia, skuteczność terapii i zasady leczenia • Metody psychodynamiczne zintegrowane
z leczeniem dziennym i stacjonarnym • Uleczalność zaburzeń osobowości – możliwości
i ograniczenia
BADANIA I KIERUNKI ROZWOJU
•
Dowody empiryczne na rzecz psychodynamicznej psychoterapii zaburzeń osobowości
– przegląd Psychodynamiczna metoda planowania leczenia a oficjalny system diagnostyczny – w kierunku DSM-5
•
Zaburzenia osobowości należą do najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń
psychicznych, zarówno w społeczeństwie, jak i w populacjach klinicznych. Terapia
psychodynamiczna stanowi niezbędny element ich leczenia – i często jest metodą
z wyboru. Do opracowania tego wszechstronnego przeglądu teorii psychodynamicznej, patologii osobowości, poszczególnych metod leczenia zaburzeń osobowości oraz dowodów na rzecz ich skuteczności Clarkin, Fonagy i Gabbard zebrali
czołowych ekspertów w tej dziedzinie (grupa, do której sami się zaliczają). Jest to
obowiązkowa lektura dla każdego pracownika psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
który ma do czynienia z zaburzeniami osobowości.
ISBN 978-83-233-3448-4, 2013,
format B5, s.560 cena 89,99 zł
Terapia
psychodynamiczna
Robert Michels, MD, profesor medycyny i psychiatrii na Uniwersytecie Cornella; analityk i
superwizor w Center for Psychoanalytical Training and Research przy Uniwersytecie Columbia
więcej na www.wuj.pl
7
Paul L. Wachtel
KOMUNIKACJA TERAPEUTYCZNA
Przekład Marta Kapera
Książka ta jest praktycznym, szeroko stosowanym przewodnikiem wskazującym,
co powinien mówić terapeuta w ważnych momentach terapii, aby wspomagać proces zdrowienia i zmiany. Paul L. Wachtel wyjaśnia, dlaczego pewne
komunikaty podawane podczas terapii są wyjątkowo skuteczne, podczas gdy
inne, zasadniczo o tej samej treści, mogą się okazać niekorzystne dla terapii.
Napisana przez świetnego klinicystę i wykładowcę książka ta wypełnia lukę
istniejącą w literaturze fachowej i wielu programach kształcenia. Jest ciekawą
lekturą dla psychologów klinicznych, psychiatrów, pracowników socjalnych,
pielęgniarek psychiatrycznych oraz doradców. Może też służyć jako podręcznik
psychoterapii na poziomie studiów magisterskich.
SPIS TREŚCI
WSTĘP
• Leczenie mową – przemyślenia. Terapeuta także mówi
CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE
Dr Paul Wachtel
pracuje jako Distinguished Professor
dla programu studiów doktoranckich
z zakresu psychologii klinicznej w
City College and the Graduate Center
of the City University of New York.
Doktorat z psychologii klinicznej
uzyskał w Yale University,
a następnie ukończył program
studiów podoktoranckich
w dziedzinie psychoanalizy
i psychoterapii w New York University,
gdzie również jest pracownikiem
naukowym. Prowadził wykłady i
warsztaty w różnych krajach, mówiąc
o psychoterapii, teorii osobowości
oraz zastosowaniach teorii
osobowości i badań nad osobowością
w odniesieniu do najważniejszych
współczesnych problemów
społecznych. Jest rzecznikiem
integracji nauk humanistycznych,
współtworzył stowarzyszenie
zajmujące się łączeniem różnych
rodzajów psychoterapii: The Society
for the Exploration of Psychotherapy
Integration. W 2010 roku otrzymał
Nagrodę im. Hansa H. Struppa za
publikacje, nauczanie i badania
psychoanalityczne.
• Ciągła ewolucja psychoterapii. Rozwój i zbieżne zmiany podejścia psychoanalitycznego, poznawczo-behawioralnego, systemowego i opartego na doświadczeniu •
Uwzględnianie więzi. Rosnące zainteresowanie teorią więzi, badaniami dotyczącymi
więzi oraz ich implikacjami dla terapii • Psychodynamika cykliczna I. Błędne koła
i produktywne cykle • Psychodynamika cykliczna II. Lęk, ekspozycja, interpretacja •
Psychodynamika cykliczna III. Wgląd, relacja terapeutyczna i świat zewnętrzny
CZĘŚĆ II. ZASTOSOWANIA I WSKAZÓWKI KLINICZNE
• Wypowiedzi oskarżycielskie i wspomagające. Krytyka i przyzwolenie w dialogu terapeutycznym • Analizowanie – nie przesłuchiwanie • Budowanie na silnych stronach pacjenta
• Afirmacja i zmiana • Przypisywanie i sugestia • Przeformułowanie, zmiana etykiety,
paradoks • Odsłonięcie się terapeuty. Szanse i zagrożenia • Dojście do rozwiązania
problemów pacjenta. Opór, przepracowanie i dojście do końca terapii
POSTSCRIPTUM
• Komunikacja w terapii par – Ellen F. Wachtel
Paul L. Wachtel należy do tych nielicznych badaczy i teoretyków psychoterapii,
których publikacje znajdują natychmiastowe, bezpośrednie i silne przełożenie
na moją praktykę kliniczną. Od dawna korzystam i zalecam korzystanie z tego
doskonałego opracowania. Ogromnie się cieszę, że ukazuje się drugie, poprawione wydanie, które uwzględnia najnowsze osiągnięcia rozmaitych podejść terapeutycznych. Wachtel nie pisze zbyt ogólnie ani abstrakcyjnie. Sprawnie porusza się
między różnymi kocepcjami teoretycznymi, wynikami badań oraz ich praktycznymi zastosowaniami, a swoje zasady ilustruje licznymi, zapadającymi w pamięć
przykładami. Szczegółowo rozważa niuanse i subtelności wypowiedzi terapeuty
kierowanych do pacjenta, sposób ich formułowania oraz kontekst relacji, w której
w trakcie terapii są podawane interwencje. Publikacja ta jest lekturą obowiązkową
dla praktykujących psychoterapeutów wszystkich orientacji.
Dr Lewis Aron, dyrektor programu studiów podoktoranckich, z zakresu psychoterapii
i psychoanalizy w New York University
ISBN 978-83-233-3387-6, 2012,
format B5, s.424 cena 59,85 zł
Badanie
psychiatryczne
więcej na www.wuj.pl
8
Nancy McWilliams
OPRACOWANIE PRZYPADKU
W PSYCHOANALIZIE
Przekład Robert Andruszko
Autorka opisuje założenia i procedury oceny klinicznej, zachowując równowagę
między gromadzeniem potrzebnych informacji a opisem tematów, które chce
poruszyć pacjent. Następnie za pomocą konkretnych praktycznych przykładów
i obserwacji szczegółowo ukazuje różne aspekty konceptualizacji dynamicznej.
Przedstawia proste, wolne od żargonowych wyrażeń wskazówki służące do
oceny temperamentu pacjenta, jego problemów rozwojowych, mechanizmów
obronnych, afektów, identyfikacji, wzorców relacyjnych, potrzeb związanych
z poczuciem własnej wartości oraz patogennych przekonań.
TOM ZAWIERA
• Wprowadzenie
• Związek między konceptualizacją przypadku a psychoterapią
• Sposób przeprowadzania wywiadu
• Ocena tego, czego nie można zmienić
• Ocena problemów rozwojowych
• Ocena mechanizmów obronnych
• Ocena afektów
• Ocena identyfikacji
• Ocena wzorców relacyjnych
• Patogenne przekonania
Nancy McWilliams napisała potrzebną i ważną pracę, dokonując w niej eklektycznej integracji wiedzy psychoanalitycznej od czasu jej powstania aż do chwili
obecnej. Książka ta jest znakomitym połączeniem teorii i praktyki, a także cennym
źródłem informacji dla specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego na wszystkich poziomach zaawansowania.
Dr Morton Shane, dr Estelle Shane i dr Mary Gales, autorzy Intimate Attachments:
Toward a New Self Psychology
Przejrzysty styl Nancy McWilliams sprawia, że złożone pojęcia mogą być łatwo
przyswojone przez czytelnika. Napisana przez nią książka ma charakter psychoanalityczny, przy czym nie ogranicza się do żadnej pojedynczej wizji psychoanalizy. Autorka skrupulatnie rozwija główne pojęcia i w klarowny sposób wyjaśnia
kwestie istotne dla oceny klinicznej, która jest pojęciem znacznie szerszym niż
diagnoza. To wyjątkowa pozycja mogąca służyć jako podręcznik dla początkujących studentów, a jednocześnie mająca wiele do zaoferowania doświadczonym
terapeutom.
Nancy McWilliams, PhD
wykłada teorię i terapię
psychoanalityczną w Graduate
School of Applied and Professional
Psychology na Rutgers University –
stanowym uniwersytecie New Jersey.
Jest starszym analitykiem
w Instytucie Psychoanalizy
i Psychoterapii w New Jersey oraz
w National Psychological Association
for Psychoanalysis. Prowadzi
prywatną praktykę w zakresie terapii
psychodynamicznej i superwizji we
Flemington w stanie New Jersey.
Jej poprzednia książka, Diagnoza
psychoanalityczna (1994), stała się
zalecaną lekturą na wielu kursach
szkoleniowych dla psychoterapeutów,
zarówno w Stanach Zjednoczonych,
jak i poza ich granicami. Jest także
autorką artykułów i rozdziałów
książek poświęconych osobowości,
psychoterapii, psychodiagnozie,
seksualności, feminizmowi
i współczesnym psychopatologiom.
Dr George Stricker, The Derner Institute, Adelphi University
ISBN 978-83-233-3195-7, 2012,
format B5, s. 280, cena xxx,92 zł
Psychoanaliza
więcej na www.wuj.pl
9
Glen O. Gabbard
DŁUGOTERMINOWA PSYCHOTERAPIA
PSYCHODYNAMICZNA
WPROWADZENIE
Przekład Witold Turopolski
Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna. Wprowadzenie, autorstwa
znanego amerykańskiego psychoterapeuty Glena 0. Gabbarda, przedstawia
podstawowe zasady tej fundamentalnej metody terapeutycznej oraz praktyczne
wskazówki dotyczące jej stosowania. Niniejsze wydanie zawiera rozbudowaną
prezentację zagadnień teoretycznych, technicznych i klinicznych psychoterapii
psychodynamicznej.
Badania publikowane w najważniejszych czasopismach naukowych z dziedziny
psychiatrii i psychologii potwierdziły skuteczność psychoterapii psychodynamicznej i pokazały, że może ona poprawić jakość życia pacjentów. Nowe
pokolenie psychoterapeutów powinno zatem wnikliwie poznać i zrozumieć
główne koncepcje i cele tej teorii, zasady oceny stanu pacjenta, jej wskazania,
diagnozy psychodynamiczne oraz interwencje. Przykłady kliniczne ilustrują
najczęstsze problemy, jakie można spotkać w psychiatrii, psychologii i opiece
społecznej, a także sprawdzone rozwiązania będące wynikiem wielu lat doświadczeń klinicznych.
Chociaż długoterminowa terapia psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalizy, to nawet Freud prowadził terapię w sposób zdecydowanie różny od
tych rozmaitych błędnych przekonań na temat terapii psychodynamicznej.
Dzisiaj terapeuci psychodynamiczni są zwykle zaangażowani w aktywną relację
z pacjentem, współbrzmią emocjonalnie ze stanami afektywnymi pacjenta, są
dalecy od biernego siedzenia z kamienną twarzą, dużo mówią, jeżeli zachodzi
taka potrzeba, i są świadomi, że sami przyczyniają się do percepcji ich osoby
przez pacjenta. Rzadko też mają okazję obserwować dramatyczne objawienia
z głęboko ukrytej przeszłości pacjenta. (FRAGMENT)
Glen O. Gabbard
jest profesorem psychiatrii
w State University of New York oraz
kierownikiem Kliniki Psychiatrycznej
w Baylor College of Medicine w Houston w Teksasie. Przeprowadza szkolenia w zakresie psychoanalizy i jest
superwizorem w Center for Psychoanalytic Studies w Houston. Prowadzi
prywatną praktykę w Gabbard Center
w Bellaire w Teksasie.
SPIS TREŚCI
• Wstep
• Główne koncepcje
• Ocena stanu pacjenta, wskazania i formułowanie diagnozy psychodynamicznej
• Zagadnienia praktyczne dotyczqce psychoterapii. Pierwsze kroki
• Interwencje terapeutyczne. Co terapeuta mówi i robi?
• Cele i dzialanie terapeutyczne
• Praca z oporem
• Wykorzystywanie marzen sennych i fantazji w psychoterapii dynamicznej
• Rozpoznawanie i praca z przeciwprzeniesieniem
• Przepracowanie i zakończenie terapii
• Korzystanie z superwizji
• Ocena podstawowych kompetencji psychoterapeuty
Ogromne doświadczenie kliniczne Glena
Gabbarda w psychoterapii psychodynamicznej jest podstawą tego znakomitego
podręcznika. Publikacja zawiera klarowne
opisy głównych koncepcji oraz historię
psychoterapii psychodynamicznej, techniki i działania terapeutyczne, bogato
ilustrowane starannie dobranymi przykładami klinicznymi. Poszerzenie książki
o rezultaty badań neurobiologii poznawczej nad nieświadomym funkcjonowaniem
psychiki i skutecznością psychoterapii
psychodynamicznej, a także uaktualnienie
rozdziałów omawiających podstawowe
kompetencje terapeuty umożliwiają czytelnikowi zapoznanie się z najnowszymi
osiągnięciami w terapii tego rodzaju.
Lisa A. Mellman, MD, profesor psychiatrii
Uniwersytetu Columbia
ISBN 978-83-233-3190-2, 2011,
format B5, s. 226, cena 45,40 zł
Terapia
psychodynamiczna
Download