Program 41 Międzynardowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w

advertisement
41 Międzynarodowy Festiwal Pieśni
Chóralnej w Międzyzdrojach
Program:
25.06 niedziela
19.30
Koncert Inaugurujący
Występ
Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej
Im, Prof. Jana Szyrockiego
26.06 poniedziałek
19.30
Koncert festiwalowy
Chór Nauczycieli z Gryfina
Dziecięcy Chór z Międzyzdrojów
Chór Vokalis ze Szcecina
27.06 wtorek
19.30
Koncert Festiwalowy
Chór Logos ze Świnoujścia
Chór Kameralny Akademii Rolniczej ze Szczecina
Budapest Bartok Choir z Węgier
28.06 środa
19.30
Koncert Festiwalowy
Dziecięcy Chór z Demmin – Niemcy
Chór Kameralny Akolada z Bydgoszczey
Męski Chór Kameralny z Jarosławia - Rosja
29.06 czwartek
19.30
Koncert Festiwalowy
Chór Akademii Medycznej w Białymstoku
Poznański Chór Kameralny Towarzystwa
Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego
Chór Pro Forma z Olsztyna
30.06 piątek
19.30
Koncert Finałowy
Koncerty
Musica Sacra odbywają się w Kościele pod
wezwaniem św. Piotra Apostoła codziennie o
godzinie 16.00 od poniedziałku do piątku.
Informacje o zespołach.
Chór Kameralny Akademii Rolniczej w
Szczecinie
Chór Kameralny Akademii Rolniczej w Szczecinie
powstał w 1991 roku z
inizjatywy obecnego dyrygenta
Iwony Wiśniewskiej - Salamon. Skład chóru ulega
ciągłym zmianom, bowiem
zespół tworzą studenci i uczniowie szkół średnich
Szczecina.
Repertuar Chóru obejmuje nim.: dawne pieśni,
utwory sakralne i ludowe,
negro
spirituals, oraz fragmenty musicali "Skrzypek na
dachu", "West side story" i
"Do grającej szafy grosik wrzuć".
W dorobku artystycznym zespołu znajduje się
także Msza Koronacyjna -
W.A.Mozarta, "Carmina Burana" C.Orffa, "Stella
Coeli" J.M.Kraussa, "Msza
G-dur" F.Schuberta, "Stabat Mater" G.
Rossiniego, "IX symfonia" Bethovena,
i Missa Brevis J.Szopińskiego oraz M. Sawy.
W trakcie swojej działalności Chór uczestniczył w
wielu festiwalach, wśród
których wymienić należy święto Pieśni śląskiej
"Trojok" w Katowicach,
Polsko-Niemieckie spotkania "Wiosna nad Nysą"
w Gubinie, , koncerty z cyklu
"Ars Chori" w Lublinie, Międzynarodowe
Spotkania Chóralne Chełm '96,
Festiwal Muzyki Sakralnej w Rumii, Przegląd
Chórów w Calleli w Hiszpanii,
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel w
Osieku, (dwa lata z rzędu zdobył
pierwsze nagrodę) oraz Międzynarodowy Festiwal
Chóralny w Szczecinie.
Regularnie bierze udział w Festiwalu Eurotreff Music odbywającym się na
południu Niemiec m.in. w Buchen, Singen i
Baden - Baden.. Bierze również
udział w uroczystościach i spotkaniach
organizowanych przez Wielonarodowy
Korpus Północno - Wschodni NATO w
Szczecinie.
W 2005 został Laureatem Międzynarodowego
Festiwalu Młodzieży Artystycznie
Uzdolnionej na Krymie, a w maju br. zdobył I miejsce na Festiwalu Muzyki
Sakralnej w Namestowie i w Bratysławie
Często bierze udział w niedzielnych Koncertach
Południowych, organizowanych
przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.
Koncertował w Szwecji, Danii, Czechach,
Niemczech, Włoszech, Francji,
Hiszpanii, Holandii , Kanadzie, na Słowacji,
Ukrainie i Wielkiej Brytanii.
Dorobek artystyczny zespołu został utrwalony na
5 kasetach i płytach CD
<http://chorar.republika.pl/html/nagrania.htm> .
"(...)Zdumiewające obycie estradowe
wykonawców, od których charakter
wykonywanych utworów wymaga ujawnienia
sporych zdolności aktorskich zgodnie
z założeniami inscenizacyjnymi. Warsztat wokalny
i giętkość interpretacji
daleka od zawodowej rutyny; spontaniczność,
subtelność i elegancja emanują
na słuchaczy.(...)"
Prof. Akademii Muzycznej w Warszawie
Wit Zawirski
Taniec polski – anonim
Tam w ogródeczku – mel. ludowa w opr. T
Czudowskiego
Ale Maria – M. Jasiński
The prayer of Saint Patrick – J. Rutter
Namawiała Kasia – R. Twardowski
____________________________________
_____________________________________
________
Chór Akademii Medycznej w
Białymstoku
Chór Akademii Medycznej w
Białymstoku (Chór AMB) został założony
w 1951 roku przez grupę studentów
medycyny pasjonujących się śpiewem
chóralnym. Zespół należy do kategorii
chórów mieszanych. W jego skład
wchodzą studenci, młodzi lekarze oraz
pracownicy uczelni. Repertuar obejmuje
utwory sakralne i świeckie a cappella od
epoki Renesansu po prawykonania dzieł
kompozytorów współczesnych. Od wielu
lat chór wykonuje również dzieła
oratoryjne i operowe (wystawienie opery
Dido and Aeneas H.Purcella w 300-lecie
śmierci kompozytora z udziałem solistów
Warszawskiej Opery Kameralnej). Poza
udziałem w licznych festiwalach i
konkursach międzynarodowych
białostoccy medycy uczestniczą w
prestiżowych przedsięwzięciach
charytatywnych w Polsce i za granicą
(m.in. koncerty w ramach Europejskiej
Fundacji „Ars Medica pro Humanitate”,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
koncerty w szpitalach w kraju i Europie).
Chór koncertował w wielu krajach
europejskich: Austrii, Belgii, Bułgarii,
Czechach, Danii, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie,
Niemczech, Portugalii, Słowa- cji,
Szwajcarii, Watykanie, Węgrzech,
Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz Izraelu.
W 1989r. Chór AMB wziął udział w
filmie „Ucieczka z kina ,Wolność’” w
reżyserii Wojciecha Marczewskiego.
W 1995r. Chór wykonał Kolorowe
Melodie Jana Ekiera na uroczystości
nadania kompozytorowi tytułu doctor
h.c. Akademii Muzycznej im. F. Chopina
w Warszawie.
Zespół dokonał nagrań archiwalnych
dla II Programu Polskiego Radia jak
również dla Radia Belgijskiego (RTBF),
Duńskiego, Francuskiego, Irlandzkiego
oraz TVP i Tele- wizji Belgijskiej.
W ramach fundacji Ars Medica pro
Humanitate (1990) została wydana na
płycie kompaktowej Msza Es-dur
„Wielka” F. Schuberta z towarzyszeniem
Belgian Medical Orchestra.
Chór regularnie współpracuje z
Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii
Białostockiej. Koncertował również z
towarzyszeniem orkiestr Filharmonii
Szczecińskiej, Kieleckiej, Akademii
Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie,
Uniwersytetu Louvain w Belgii, a także z
Orchestre de Chambre de Geneve,
Orkiestrą Symfoniczną „Vita et Musica”,
Arhus Symphony Orchestra (DK).
Od 1991 r. Kierownikiem
Artystycznym i Dyrygentem Chóru AMB
jest Bożenna Sawicka - profesor
Akademii Muzycznej im. F.Chopina w
Warszawie Filia w Białym- stoku,
dziekan Wydziału InstrumentalnoPedagogicznego.
1. V. Miskinis - Cantate Domino
2. M. Jasiński - Cantus laudabilis
3. K. Nystedt - Veni
4. P. Łukaszewski - Ave Maria
5. R. Twardowski - W mojej ojczyźnie
Chór Kameralny „Akolada”
Chór Kameralny „Akolada” powstał w
Bydgoszczy w 2002 r. w odpowiedzi na potrzebę
wspólnego muzykowania grupy przyjaciół.
Obecnie Chór tworzą absolwenci i studenci
bydgoskich uczelni. Zespół ma w swoim dorobku
kilka
prestiżowych
nagród,
w
tym:
I Wyróżnienie na XVI Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi w 2004 r.,
II Miejsce na I Ogólnopolskim Konkursie
Chóralnym „Ars Liturgica” w Toruniu w 2004 r.,
I Miejsce na II Ogólnopolskim Konkursie Pieśni
Pasyjnej w Bydgoszczy w 2005 r.. Chór
Kameralny „Akolada” jako jedyny reprezentant
Polski brał udział w II Międzynarodowym
Konkursie Chóralnym w Randers w Danii w
2005 r. W repertuarze „Akolady” znajdują się
utwory sakralne i świeckie kompozytorów
różnych epok i narodowości, a także pieśni
inspirowane polskim folklorem. Chór wykonuje
również program rozrywkowy, z towarzyszeniem
Orkiestry Filharmoników Bydgoskich.
Chór Kameralny „Akolada” pracuje pod dyrekcją
Renaty Szerafin-Wójtowicz.
Renata Szerafin-Wójtowicz ukończyła PSM
I i II st. w Lublinie w klasie skrzypiec. W 1994
r.
została
absolwentką
Wydziału
Wychowania Muzycznego ze specjalnością
dyrygentura chóralna w klasie adi. dr Jana
Przybylskiego na Akademii Muzycznej w
Bydgoszczy.
W 2002 r. ukończyła z wyróżnieniem
Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie
przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
oraz Narodowym Centrum Kultury w
Warszawie. W 2006 r. uzyskała stopień
doktora sztuki.
Od 1994 r. jest dyrygentem Chóru
Dziecięcego Zespołu Szkół Muzycznych w
Toruniu, a od 1998 r. również Chóru
Młodzieżowego. W latach 1995-2003 r.
prowadziła Chór Męski „Copernicus” w
Toruniu. Od 2002 r. jest współzałożycielem i
dyrygentem Chóru Kameralnego „Akolada”
w Bydgoszczy. Z prowadzonymi przez siebie
zespołami koncertowała w kraju i za granicą,
z powodzeniem biorąc udział w przeglądach
i konkursach chóralnych, wielokrotnie
zdobywając nagrody i wyróżnienia. W 2000
r. podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu
Szkół
Muzycznych
w
Ostrowie
Wielkopolskim otrzymała Nagrodę dla
Najlepszego Dyrygenta. Dwukrotnie – w
2000 r. i 2003 r. – została wyróżniona
Nagrodą Prezydenta Miasta Torunia za
szczególne osiągnięcia. W 2001 r. Minister
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego
uhonorował ją Odznaką dla Zasłużonego
Działacza Kultury.
L.p. Imię i nazwisko Tytuł utworu
kompozytora
1. J. Yngwe
Kyrie
2.
Ł. Urbaniak
De profundis
3.
C. A. Pinto
Gloria
Fonseca
4.
R. Stroope
Cantate Domino
5.
J. Hoybye
A man lives only 70
years
6.
S. Wiechowicz
Pragną ocki
___________________________________
__________________________________
Miejski Chór Żeński LOGOS z Miejskiego
Domu Kultury w Świnoujściu
dyr. Elżbieta Naklicka
muz. współczesna :
1.. Piotr Jańczak - Kyrie
2.. Aleksandra Brejza - Psalm CXII
3.. Lucjan Marzewski - Fantazja morska*
4.. Fryderyk Stankiewicz - Wlazł kotek *
5.. Marek Jasiński - Miniatura jesienna
6.. podh. mel. lud. - opr.M.Makowskiego - Ej,
wolny ja chłopiec
7.. zulu song - opr. E. Naklicka – Siyahamba
_________________________________________
__________________________________
Poznański Chór Kameralny
Towarzystwa Muzycznego
Im. Henryka Wieniawskiego
Powstał w październiku 1987r .przy
najbardziej prężnej organizacji muzycznej miasta
Poznania- Towarzystwie Muzycznym im. Henryka
Wieniawskiego, z inicjatywy prof. Stanisława
Kulczyńskiego, ówczesnego Rektora Akademii
Muzycznej w Poznaniu.
Zespół zadebiutował w kwietniu 1988r., a już
w końcu tego roku wyjechał do Moskwy i
Dubnej, gdzie koncertował m.innymi w
Konserwatorium
Moskiewskim.
W
latach
następnych chór koncertował w takich krajach
europejskich jak:
Łotwa (1989),
Szwecja
(1989), Czechy (1990, 2004), Niemcy (1990,
1992, 2001),
Holandia (1990, 1992, 1995),
Francja (1992), Hiszpania (1995), Litwa (1996),
Szwajcaria (1997), Słowacja(2003). Chór stale
koncertuje w kraju..
Poznański Chór Kameralny dwukrotny
laureat I nagrody w kategorii chórów mieszanych
Festiwalu „Legnica Cantat” (1990, 1991), oraz
zdobywca Złotego i Srebrnego Medalu na
Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w
Ołomuńcu (Czechy 2004), uczestniczył również
w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w
Neuchâtel
(Szwajcaria
1997) oraz w
Międzynarodowym Festiwalu Śpiewu Chóralnego
w Senicy (Słowacja 2003). .
. Chór posiada w repertuarze zarówno utwory
muzyki dawnej i współczesnej,
polskich i innych
kompozytorów
narodowości, jak również
dużo pozycji jazzowych, rozrywkowych i negro
spirituals.
W dorobku zespołu znajdują się trzy płyty CD
„Cantate Domino”, „Kolędy Polskie "oraz
"Pójdźmy wszyscy do stajenki-Kolędy".
Dyrygenci chóru:
1987 – 2001 – prof. Stanisław Kulczyński
Od 2001 - Mgr Katarzyna Matelska .Urodziła się
w roku 1972 w Poznaniu. Tutaj w roku 1996
ukończyła Wydz.IV Akademii Muzycznej w klasie
dyrygentury chóralnej – prof. Stanisława
Kulczyńskiego.
Program do kat.A:
1. „Turdion”
- Pierre
Attainquant
2. „ Io ti voria contar”
- Orlando di
Lasso
3. „ Czego chcesz od nas Panie” – Romuald
Twardowski
4. „ Zdrowaś Królewno Wyborna” – Andrzej
Koszewski
5. „ A szél”
- Bardos
György
6. „ Mood Indigo”
- Duke
Ellington
7. „ Wade In The Water”
- Negro
spiritual
8. „ Jubilee”
- Negro
spiritual
_________________________________________
__________________________________
Węgry:
Budapest Bartok Choir
The choir was founded in 1948 as the Faludy
Chamber Choir. To this day the Torch Club
Society has been providing the place where they
rehearse and hold small concerts. Among the
founders we can find schoolteachers, kindergarten
teachers and public employees. The choir bore the
names of its supporters for several years like
Bartok Choir of the Ministry of Industry and
Commerce, the Trade Union of Civil Employees
and the Trade Union of Teachers.
In the course of some years it grew into a large,
mixed choir, with doctors, businessmen, lawyers,
engineers, seniors and students joining in. The
choir today has about 60 members. During its long
years of activity, beside Hungarian world premiers,
the choir had performed pieces from all periods of
choral music. In addition to acapella works, its
repertoire includes oratorios, cantatas, and
orchestra pieces such as:



J. S. Bach: Cantatas and Passions
Vivaldi: Gloria
Handel: Messiah









Haydn: The Creation and Seasons
Pergolesi: Stabat Mater
W.A. Mozart: Requiem and Mass in C minor
Beethoven: Choral Fantasy and Symphony IX
Ferenc Liszt: Coronation Mass
Puccini: Messa di Gloria
Dvorak: Mass in D major
Zoltán Kodály: Te Deum of Buda Castle and
Missa Brevis
Ramirez: Creol Mass
During the last few years the Bartok Choir has
established number of contacts with choirs from
abroad and has participated in several festivals
with great success in the following countries:
United Kingdom, Austria, Bulgaria, Czech
Republic, The Netherlands, China, The Ukraine,
Poland, Malta, Mexico, Germany, Italy,
Transylvania, Portugal, Spain, Sweden,
Switzerland, and Slovak.
At international competitions the choir was
awarded the following prices:
1973 The Netherlands Hague 1st and 3rd prices
1975 Italy Arezzo 2nd prize
1978 Hungary Debrecen 2nd prize
1980 Italy Gorizia two 2nd prices
1982 United Kingdom L’langollen three 1st prices
1984 Spain Cantonigros three 2nd prices
1991 Malta La Valletta two 1st prices, the grand
price
and several other different prices.
Earlier artistic directors of the choir were: Béla
Faludy, Ferenc Nagy, Ferenc Sapszon, László
Nógrády and Gábor Bánkuti.
Since 1999 Tamás Hornyák has been leading the
choir. He started his studies of music at the Zoltán
Kodály Secondary School. He graduated from the
Liszt Ferenc Music College, specializing in cello
and music theory. Then in 1992, he got his
diploma as a music teacher and conductor at the
Music Academy in Budapest. He has been the
assistant leader of the women choir at the
Teacher’s Training-College in Kaposvár.
At the fall of 1999, the choir was invited to
Friedrichshafen, Germany where they performed
Beethoven: Symphony no. IX. with the Bavarian
Philharmonic Orchestra. In 2000 at the
qualification tournament in Budapest, the choir
attained the title of “Festival Choir”. At the same
year the choir represented Hungary at the II.
International Festival in Sanghai. Besides
performing at the festival, the choir gave a concert
in the Shanghai Opera House, which was
broadcasted live by the Chinese Television. In
addition to this, the choir had the opportunity to
introduce the Hungarian choir culture in Beijing
and in the town of the ancient Saolin culture, ZangZong.
In the summer of 2001, the Bartók Choir was
invited to Portugal by the choir of the town of
Tomar, where they performed at several places
with great success.
In 2003, as the result of participating in numerous
festivals in Spain, the choir got an invitation to the
IV. International Choir Festival, which was held in
Puebla, Mexico and was organized by the same
Spanish agent who did the festivals in Spain.
Besides all the appearances in abroad, the choir is
quite active on the home front as well, like taking
part in church openings and worldly events as well,
such as the National Teachers’ Choir Festival,
which is organized every year.
After the change of regime in 1990, the earlier
form of the choir, sponsorship, has changed into a
different form. It became a foundation. Béla
Preisinger established it, under the name of Bartók
Harmony Foundation. Besides occasional patrons,
the choir’s main sponsor is one of Hungary’s
biggest private pharmaceutical factories, the Béres
Ltd.
Festival program:
Lajos Bárdos: Cantemus!
György Orbán: Fülemüle /Nightingale
Miklós Kocsár: Csodafiú-szarvas
György Orbán: Dramolett
Tamás Daróci Bárdos: Járd ki lábam / Dance my
feet
József Karai: Estéli nótázás / Evening songs
Penderecki: Agnus
Kameralny zespół muzyki północno-wschodniej i
popołudniowej "ProForma" to próba łączenia
ognia z wodą: to zderzenie wybujałych
indywidualności z dyscypliną śpiewu
zespołowego; to zderzenie amatorskiego zacięcia
wokalistów z chórmistrzowskim doświadczeniem
szefa; to zderzenie tradycyjnej edukacji muzycznej
z wieloletnimi doświadczeniami z muzyką mniej
poważną. Suma sprzeczności wyłoniła podmiot
wykonawczy odmienny od typowych zespołów
chóralnych, w którym prywatna pasja
muzykowania każdego z uczestników przeradza
się w muzykowanie z pasją. Oczywiście, nie
robimy tego bezinteresownie, lecz dla tych kilku
ulotnych momentów wzruszenia, zachwytu lub
dreszczyku, które czasem udzielają się również
publiczności.
Co przyciągnęło nas do muzyki dawnej? Pewnie to
samo co słuchaczy: ponadczasowe piękno i
metafizyczny spokój motetów, przy których łatwiej
o dystans do naszej zabieganej rzeczywistości, a
może pełne uniesień, rozterek i pikantnych
niedyskrecji madrygały, w których jak w lustrze
odbijają się nasze wady i zalety? Z pewnością
sprawiły to gotyckie wnętrza olsztyńskiego
Zamku, w których przygotowujemy nasz repertuar
i w których ta muzyka brzmi najpiękniej. W
programie naszego wystąpienia na XIII Festiwalu
Muzyki Dawnej pojawiły się dwa małe faux pas
skomponowane w wieku XX. Uznaliśmy jednak,
że warto poświęcić "rasową czystość" Festiwalu
dla drobnego eksperymentu, który próbuje łączyć
ogień z wodą, spinając klamrą muzykę starą i
nową. Dzięki niemu śpiew gregoriański "Ubi
caritas" opisany językiem współczesnej harmoniki
zyskuje nowe barwy i przestrzeń, a zupełnie
nowożytna piosenka ubrana w formę madrygału
spokojnie mieści się w realiach renesansowej
Anglii, dowodząc że dobra muzyka obroni się w
każdej epoce.
Marcin Wawruk
Zespół wokalny Pro Forma powstał w 2000 roku
pod patronatem Muzeum Warmii i Mazur, gdzie
przygotowuje i najczęściej prezentuje swoje
programy. Repertuar zespołu obejmuje głównie
dzieła Renesansu i Baroku, a także utwory
współczesne, stylizacje folkloru, spirituals,
standardy muzyki rozrywkowej i kolędy. Znakiem
rozpoznawczym zespołu prócz stylowego i
wysmakowanego brzmienia są interpretacje pełne
ekspresji i radości wspólnego muzykowania.
Największym osiągnięciem w krótkiej historii
zespołu stało się dwukrotne zdobycie Nagrody
Głównej Ogólnopolskiego Turnieju Chórów
"Legnica Cantat". Zespół otrzymał Grand Prix VI
Międzynarodowych Recitali Chóralnych "Hora
Cantavi", I nagrodę na XII Międzynarodowym
Festiwalu Chóralnym na Słowacji, I nagrodę na
Festiwalu im. F. Nowowiejskiego. Stała
współpraca z Programem 2 Polskiego Radia
zaowocowała występami w Zamku Królewskim (w
ramach XVII Warszawskich Spotkań
Muzycznych) i w Studio Koncertowym im. W.
Lutosławskiego. Zespół znalazł się w elitarnym
gronie 10-ciu finalistów międzynarodowego
konkursu radiowego BBC "Let the Peoples Sing" i
będzie reprezentował polską radiofonię podczas
koncertu finałowego w Londynie.
Marcin Wawruk - chórmistrz, aranżer, producent
płytowy; absolwent Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Olsztynie w klasie dyrygowania
Lechosława Ragana (1987), Akademii Muzycznej
w
Gdańsku w klasie Henryka Gostomskiego (19910.
Specjalizuje się w prowadzeniu kameralnych
zespołów wokalnych, prowadzi warsztaty wokalne
i piosenkarskie; jest adiunktem w Katedrze Muzyki
Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w
Olsztynie oraz w Podyplomowym Studium Emisji
Głosu w Bydgoszczy. Miarą skuteczności jego
metody wokalnej są liczne czołowe nagrody
zespołu "Pro Forma", a także osiągnięcia
małoletnich uczestników jego warsztatów na
konkursach piosenki dziecięcej oraz w programie
TVP "Szansa na sukces".Marcin Wawruk
współpracował z wieloma gwiazdami polskiej
estrady: m.in. z Marylą Rodowicz, Urszulą
Dudziak, Krzesimirem Dębskim, Leszkiem
Możdżerem, Markiem Bałatą, Krzysztofem
Krawczykiem, Norbim. Brał udział w nagraniu 12
płyt jako producent, autor, aranżer i wykonawca.
Otrzymał wiele nagród indywidualnych jako
dyrygent zespołu Pro Forma. Jest współautorem
zbioru utworów dla dzieci na skrzypce i fortepian
"Skrzypiące nutki" (PWM). Dzięki przebojom
Norbiego został laureatem nagrody polskiego
przemysłu muzycznego "Fryderyk '97"
Download