Temat: Mechanizm wymiany gazowej.

advertisement
Temat: Mechanizm wymiany gazowej.
1. Mechanizm wentylacji
płuc.
a) Wentylacja płuc
- wymiana powietrza
polegająca na
wdychaniu powietrza
bogatego w tlen do płuc
i usuwaniu z nich
powietrza
z podwyższoną
zawartością dwutlenku
węgla, a obniżoną tlenu.
b) Wymiana gazowa
- proces
dostarczania do
organizmu tlenu, a usuwania
dwutlenku węgla.
Wdech – mięśnie międzyżebrowe kurczą się, unoszą żebra
i rozsuwają je na boki; jednocześnie przepona kurczy się
i spłaszcza – objętość klatki piersiowej rośnie.
Wydech – rozkurcz mięśni międzyżebrowych, żebra opadają,
a przepona się rozkurcza i uwypukla – objętość klatki piersiowej
maleje.
c) Pojemność płuc.
Całkowita pojemność płuc (maksymalna) - zależy od
płci, wieku, rozmiarów ciała, trybu życia i stanu zdrowia.
U dorosłego człowieka wynosi około 5 litrów.
Pojemność życiowa płuc – to ilość wprowadzonego do
płuc powietrza przy maksymalnym wdechu; wynosi ona
około 4 litry.
Różnica – około 1 litra – to powietrze stale zalegające
w pęcherzykach płucnych.
Dzięki temu:
– tlen może przenikać do krwi również pomiędzy wdechem
i wydechem;
– pęcherzyki płucne nie zapadają się (nie sklejają).
Objętość powietrza, która dostaje się do płuc w czasie
spokojnego wdechu i wydechu to około 0,5l. Jest to tzw.
objętość oddechowa.
2. Kontrola wentylacji płuc.
Wdechy i wydechy zachodzą
niezależnie od naszej woli.
O częstości wykonywanych
oddechów decyduje
ośrodek oddechowy, który
jest umiejscowiony
w części mózgowia –
Liczba oddechów zmienia się
rdzeniu przedłużonym.
w zależności od zawartości
Ośrodek oddechowy reaguje
gazów oddechowych
przede wszystkim na
w powietrzu atmosferycznym
lub zapotrzebowania
wzrost stężenia CO2 we
organizmu – wzrasta
krwi.
w czasie wysiłku fizycznego,
maleje podczas snu.
Regulacja ilości oddechów
Dwutlenek węgla, który przenika z tkanek do krwi, reaguje
z wodą zawartą w osoczu krwi. Powstaje kwas węglowy,
który natychmiast rozpada się do jonów wodorowęglanowych
i wodoru (dysocjuje):
-
H2CO3
H+ + HCO3
Wzrost stężenia jonów wodorowych powoduje obniżenie pH
krwi.
Na tę zmianę reaguje rdzeń przedłużony oraz receptory
znajdujące się w aorcie i tętnicy szyjnej.
Rdzeń przedłużony wysyła dyspozycję do mięśni
oddechowych, które zwiększają tempo i głębokość
oddechów.
3. Wymiana i transport gazów.
Osmoza (dyfuzja przez błony) – przepływ substancji ze środowiska
o stężeniu wyższym do środowiska o stężeniu niższym przez błonę
półprzepuszczalną do momentu wyrównania stężeń.
Transport gazów:
 tlenu z pęcherzyków płucnych do krwi – stężenie tlenu w pęcherzykach
płucnych jest wyższe, niż we krwi
dyfuzja tlenu przez błonę
pęcherzyka do krwi (zgodnie z gradientem stężeń);
 tlenu z krwi do tkanek – stężenie tlenu w tkankach jest mniejsze, niż we
krwi;
 dwutlenku węgla z tkanek do krwi – stężenie CO2 w tkankach jest
większe, niż we krwi;
 dwutlenku węgla z krwi do pęcherzyków płucnych – stężenie CO2 we
krwi jest wyższe, niż w pęcherzykach płucnych.
Download