UKŁAD ODDECHOWY

advertisement
UKŁAD ODDECHOWY
ODDYCHANIE
 Jest jedną z najważniejszych czynności organizmów i podstawowym
przejawem życia
 Człowiek potrzebuje tlenu do przeprowadzenia utlenienia
wewnątrzkomórkowego – dlatego gaz ten musi zostać dostarczony z
zewnątrz, ze środowiska
 Dwutlenek węgla, powstający w wyniku przemian zachodzących w
komórkach, musi zostać usunięty na zewnątrz
Taka wymiana gazowa między organizmem a otoczeniem nazywana
jest ODDYCHANIEM
BUDOWA UKŁADU ODDECHOWEGO
W skład układu oddechowego wchodzą:
1)Górne drogi oddechowe:
 Jama nosowa
 Gardło
 Krtań
3)płuca
2)Dolne drogi oddechowe:
 Tchawica
 Oskrzela
Układ oddechowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jama nosowa
Krtań
Oskrzele prawe
Oskrzeliki
Gardło
Tchawica
Płuca
Przepona
Jama nosowa
 Jest to pierwszy odcinek dróg oddechowych
 Podzielona jest na dwie połowy przegrodą nosa zbudowaną z kości i
chrząstki
 Wyścielona jest nabłonkiem jednowarstwowym wielorzędowym z
licznymi komórkami śluzowymi
 W niej znajduje się także urzęsiony nabłonek węchowy, tworzący
pole węchowe. Ma ono zaledwie 5 cm2 powierzchni,ale mimo tego
człowiek może rozróżnić kilka tysięcy różnych zapachów
 Funkcją jamy nosowej jest ogrzewanie, nawilżanie i oczyszczanie z
kurzu, bakterii i innych zanieczyszczeń powietrza, które przez nie
przepływa
Gardło
 Odcinek w którym krzyżują się drogi oddechowe i
pokarmowe
 Jama gardła dzieli się na:
- część górną – nosową(1), która
łączy się z jamą nosową
- część środkową – ustną(2)
- część dolną – krtaniową (3)
Krtań
 Narząd zbudowany z 9 chrząstek, połączonych ze
sobą więzadłami i mięśniami
Jedna z chrząstek – nagłośnia – zamyka wejście do krtani
w czasie połykania pokarmu, co zabezpiecza drogi
oddechowe przed niepożądanym wniknięciem do nich
cząstek pokarmowych
 Inna z chrząstek – chrząstka tarczowata – silniej rozwinięta u mężczyzn
nazywana jest jabłkiem Adama
 Krtań jest narządem głosotwórczym
Krtań – jako narząd głosotwórczy
 Wewnątrz krtani, pomiędzy
chrząstkami (1) rozpięte są fałdy
(struny) głosowe(2). Ograniczają one
przestrzeń zwaną głośnią(3) – jest to
właściwy aparat głosowy. Struny
mogą się przemieszczać, powodując
powiększanie lub wycieśnianie
szpary głośni
 Szpara głośni szeroka –
przechodzące powietrze nie
powoduje powstawania dźwięku
 Przy wąskiej szparze głosowej,
przechodzące przez nią powietrze
powoduje drgania strun głosowych i
powstawanie dźwięku
Tchawica
 Ma kształt rury o dużej sprężystości
 Ściana tchawicy zbudowana jest z
chrzęstnych pierścieni, o kształcie podkowy
 Wewnątrz wysłana jest błoną śluzową pokrytą
nabłonkiem z rzęskami, dzięki czemu
przepływające powietrze jest oczyszczane z
zanieczyszczeń
 W klatce piersiowej tchawica rozgałęzia się na
dwa oskrzela
Oskrzela
 Są naturalnym przedłużeniem tchawicy
 Zbudowane podobnie jak tchawica z
podkowiastych chrząstek
 Wyróżniamy dwa oskrzela główne, które
rozgałęziają się na oskrzeliki o coraz mniejszej
średnicy tworząc drzewo oskrzelowe
Najdrobniejsze z oskrzelików zakończone są
pęcherzykami płucnymi
Płuca
  -
pęcherzykowe
zbudowane z płatów
(prawe - 3 płaty, lewe –2 płaty)
 oskrzela główne rozgałęziają się na

coraz drobniejsze oskrzeliki, które zakończone są
pęcherzykami płucnymi - oplecionymi siecią naczyń
włosowatych (gdzie zachodzi właściwa wymiana gazowa)



której wilgotna
między płucami
Zamknięte są w jamie opłucnej,
powierzchnia zmniejsza tarcie
a klatką podczas oddychania
Mechanizm oddychania
Wdech
Faza czynna oddechu - biorą w
niej udział mięśnie
międzyżebrowe i przepona.
Podczas wdechu płuca
zwiększają swoją objętość i
tworzy się podciśnienie, które
zasysa powietrze. Mięśnie
międzyżebrowe kurczą się, żebra
unoszą się do góry, przepona
obniża się, ciśnienie spada i
powietrze dostaje się do płuc.
Wydech
Faza bierna - jest to usuwanie
"zużytego" powietrza bogatego
w dwutlenek węgla. Podczas
wydechu następuje rozluźnienie
przepony (unosi się) oraz mięśni
oddechowych klatki piersiowej.
Zmniejszanie objętości płuc
wytwarza lekkie nadciśnienie,
które wyciska powietrze z płuc.
Mechanizm wymiany gazowej
1 – płuco
2 – przepona
3 – mięśnie
międzyżebrowe
Skład powietrza wdychanego i
wydychanego
80
78 78
70
60
50
%
40
wdech
21 17
30
wydech
20
0,03 4
10
0
azot
tlen
dwutlenek
węgla
0,97 1
pozostałe
gazy
Jak udowodnić, że w wydychanym
powietrzu znajduje się dwutlenek węgla ?
 Obecność dwutlenku węgla można wykryć za pomocą wody
wapiennej(Ca(OH)2 ). W zetknięciu się wody wapiennej z
dwutlenkiem węgla następuje reakcja:
• CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3
 Wytrącenie się węglanu wapnia powoduje zmętnienie wody
wapiennej.
 Objętość oddechowa, objętość powietrza wciąganego do dróg
oddechowych w czasie jednego wdechu (w czasie spokojnego
oddychania); u dorosłego człowieka ok. 500 cm3.
 Objętość zalegająca, objętość powietrza pozostającego w drogach
oddechowych i pęcherzykach płucnych po maksymalnym wydechu (
około 1200 cm3)
 Objętość zapasowa, objętość powietrza usunięta podczas
pogłębionego wydechu – około 1200 cm3
 Objętość uzupełniająca, dodatkowa objętość powietrza, która
dostaje się do płuc podczas pogłębionego wdechu ( około 2500 cm3)
 Pojemność życiowa płuc – objętość powietrza wymieniana
pomiędzy stanem najgłębszego wdechu i wydechu (około 4200 cm3)
 Całkowita pojemność płuc = pojemność życiowa + zalegająca
W spoczynku człowiek wykonuje około 16 oddechów na
minutę. W czasie wysiłku wartość ta może wzrosnąć prawie
20 razy
Spirometr, przyrząd służący do pomiarów objętości
oddechowej płuc (pojemności życiowej płuc) oraz do
wykreślania spirogramu, który ma duże znaczenie
diagnostyczne w schorzeniach dróg oddechowych.
Za regulację pracy układu oddechowego odpowiedzialny jest
ośrodek oddechowy zlokalizowany w rdzeniu przedłużonym
Głównym czynnikiem powodującym przyśpieszenie wentylacji
jest wzrost stężenia dwutlenku węgla we krwi
Choroby układu oddechowego
Choroby infekcyjne:
 Nieżyt nosa
 Przeziębienie
 Zapalenie krtani
 Zapalenie oskrzeli i płuc
 Gruźlica
 Grypa
Choroby nowotworowe:
 Rak krtani, płuc
Choroby zawodowe:
 Pylica płuc
 Azbestoza
Nieżyt nosa – choroba wirusowa szerząca się drogą kropelkową
Zapobieganie: unikanie kontaktów z chorymi,
Objawy: kichanie, drapanie w nosie i gardle, wyciek płynnej wydzieliny z
nosa, osłabienie, ból głowy
Grypa – choroba wirusowa wywołująca okresowo epidemie czyli
masowe fale zachorowań
Zapobieganie: szczepionka, unikanie kontaktów z chorymi
Objawy: chrypka, suchy kaszel, gorączka, bóle głowy, mięśni, stawów
Zapalenie płuc – wszelkie zmiany miąższu tkanki płucnej
Czynniki wywołujące: bakterie – dwoinki, paciorkowce
Objawy – ból w klatce piersiowej, gorączka, kaszel połączony z
odpluwaniem
Gruźlica – choroba zakaźna wywoływana przez prątek gruźlicy, należy do
chorób społecznych
Zapobieganie: izolowanie chorych, szczepienia, eliminowanie bydła
chorego na gruźlicę, higiena
Objawy: ból w klatce piersiowej, krwioplucie oraz kaszel
Układ oddechowy a palenie papierosów
Płuca zdrowego człowieka
Płuca palacza
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards