UKŁAD ODDECHOWY I UKŁAD KRĄŻENIA

advertisement
UKŁAD ODDECHOWY
I UKŁAD KRĄŻENIA
Życie człowieka jest warunkowane
wieloma procesami toczącymi się
jednocześnie w organizmie. Naukę o
tych procesach nazywamy fizjologią.
To, że każdy z nas oddycha, jest
właśnie fizjologią. Jak wiesz, procesy, o
których mowa, przebiegają w różnych
częściach ludzkiego organizmu,
zwanych organami lub narządami.
Organy to, np. serce, płuca wątroba,
nerki. Jeśli kilka organów bierze udział
w tym samym procesie, to te organy
tworzą układ. Oddychanie-jak
powszechnie nazywa się wymianę
gazową-odbywa się m.in. poprzez
płuca, tchawicę i oskrzela, tworzą one
zatem układ oddechowy. Krew krąży w
naczyniach krwionośnych jest do nich
tłoczona przez serce, te organy tworzą
więc układ krążenia.
UKŁAD ODDECHOWY I UKŁAD
KRĄŻENIA TO DWA
NAJWŻNIEJSZE UKŁADY W
ORGANIZMIE CZŁOWIEKA.
UKŁAD ODDECHOWY
Tlen jest najważniejszą substancją potrzebną nam do życia.
Nabieramy go do płuc podczas wdechu, a podczas wydechu
pozbywamy dwutlenku węgla. Oddychanie polega właśnie na tej
życiodajnej wymianie gazów pomiędzy organizmem, a
otoczeniem.
 Proces oddychania angażuje klatkę żebrową, przeponę (płat
mięśniowy między klatką piersiową a jamą brzuszną) oraz drogi
oddechowe: płuca, oskrzela i oskrzeliki - te dwa ostatnie
narządy doprowadzają i odprowadzają powietrze do i z płuc.
Powietrze wydychane nosem i ustami przechodzi w dół do
tchawicy, a następnie przez liczne rozgałęziające się rurki oskrzela i oskrzeliki - do płuc.

Układ oddechowy pozostaje sprawny dopóki nie zostanie
uszkodzony dymem tytoniowym, zanieczyszczeniami atmosfery,
gazami spalinowymi lub w skutek infekcji. Ludzie palący lub
zamieszkujący obszary o znacznym skażeniu powietrza cierpią
częściej na przewlekłe zapalenie oskrzeli, zapalenie błony
śluzowej wyścielającej płuca.

Powietrze wdychane nosem jest nawilżane i ogrzewane za sprawą małych naczyń
krwionośnych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie jamy nosowej.
Dopiero w takim stanie dociera do płuc. Delikatne włoski wyścielające nos filtrują
powietrze, zatrzymując ciała obce, mogące dostać się do płuc. Podczas wdechu
przepona - normalnie uwypuklona ku górze - spłaszcza się. W tym samym czasie
mięśnie międzyżebrowe się kurczą, unosząc żebra i rozsuwając na boki.
Wszystko to zwiększa pojemność klatki piersiowej, umożliwiając płucom
rozprężenie i zassanie powietrza. W trakcie wydechu mięśnie klatki piersiowej i
przepona rozkurczają się, co sprawia, że żebra się zapadają, płuca zostają
ściśnięte, wypychając tym samym powietrze.
UKŁAD KRĄŻENIA


Układ krążenia (krwionośny) zbudowany jest z
zamkniętego systemu naczyń krwionośnych, które pod
wpływem rytmicznych impulsów serca transportują
nieustannie przez organizm krew. Krew jest nośnikiem
substancji odżywczych, niezbędnych do podtrzymywania
czynności życiowych, oraz spełnia funkcję oczyszczającą
organizm ze szkodliwych produktów przemiany materii.
Bez przerwy krąży od narządów odżywiających (układ
oddechowy, pokarmowy) do tkanek ustroju i narządów
wydalniczych (nerki, skóra).
Układ krwionośny zbudowany jest z serca i naczyń
krwionośnych - tętnic, żył i naczyń włosowatych.
NACZYNIA KRWIONOŚNE



Tętnice. Największą, główną tętnicą organizmu jest aorta. Zaopatruje
ona cały organizm w krew bogatą w tlen. Aorta wychodzi ku górze z
lewej komory serca, zagina się i zstępuje w dół. Na poszczególnych
poziomach dzieli się ona na tętnice.
Żyły. Naczynia żylne początkowo drobne i bardzo liczne łączą się w
coraz to większe żyły, które ostatecznie tworzą dwie żyły główne górną i dolną. Uchodzą one do prawego przedsionka serca. Żyła
główna dolna to największa żyła ustroju.
Naczynia włosowate. Naczynia włosowate, inaczej włośniczki, to
najdrobniejsze (niewidzialne gołym okiem) naczynia krwionośne
ustroju. Włośniczki swymi rozgałęzieniami tworzą sieć. W sieci
włośniczek występują naczynia włosowate tętnicze i żylne. Wyróżnia
się typy sieci naczyń włosowatych: zwykła sieć kapilarna w tkankach,
sieć dziwna, układ wrotny.
CIEKAWOSTKI





Największa tętnica w ciele człowieka- aorta-ma 2,5 cm
średnicy
W ciągu minuty serce człowieka przepompowuje około 6
litrów krwi. Z tego prawie litr przepływa do mózgu.
Jeśli krążenie jest zachowane, człowiek zwykle oddycha, a
jego skóra jest ciepła i różowa.
Jeśli układ oddechowy lub krążenia przestaje pracować,
do komórek przestaje docierać tlen-składnik
umożliwiający ich przeżycie.
Aby układ oddechowy działał prawidłowo drogi
oddechowe musza być drożne. Konieczne są także ruchy
klatki piersiowej.
CHOROBY UKŁADU
ODDECHOWEGO







Katar
Zapalenie górnych
dróg oddechowych
Grypa
Angina
Zapalenie płuc
Gruźlica
Rak płuc
SKUTEK PALENIA PAPIEROSÓWRAK PŁUC
CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA:
 MIAŻDŻYCA
 ZAWAŁ
MIĘŚNIA
SERCOWEGO
 WADY SERCA
 CHOROBY
OSIERDZIA
 UDAR MÓZGU
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ;))
Download