III BN MU Z 16_17

advertisement
SEMESTR ZIMOWY 16_17
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE II STOPNIA
Semestr III
NIEDZIELA
SOBOTA
GRUPA 3
GRUPA 1
GRUPA 2
GRUPA 3
SŁUŻBY MUNDUROWE I
SŁUŻBY MUNDUROWE I
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
GR.1
GR.2
PRZYDZIAŁ DO GRUPY
PRZYDZIAŁ DO GRUPY
WEDŁUG WYBORU
WEDŁUG WYBORU
PROMOTORA
PROMOTORA
GRUPA 1
GRUPA 2
ZARZĄDZANIE
KRYZYSOWE I
RATOWNICTWO
SŁUŻBY MUNDUROWE I
BEZPIECZEŃSTWO
PAŃSTWA GR.1
PRZYDZIAŁ DO GRUPY
WEDŁUG WYBORU
PROMOTORA
SŁUŻBY MUNDUROWE I
BEZPIECZEŃSTWO
PAŃSTWA GR.2
PRZYDZIAŁ DO GRUPY
WEDŁUG WYBORU
PROMOTORA
ZARZĄDZANIE
KRYZYSOWE I
RATOWNICTWO
ORGANIZACYJNE I FORMALNO-PRAWNE UWARUNKOWANIA
ZWALCZANIA TERRORYZMU W POLSCE
WYKŁAD
DR M.STĘPIŃSKI L-3
ZAJĘCIA W DNIU 22.10.2016 ODWOŁANE
OCHRONA INFORMACJI
NIEJAWNYCH
WYKŁAD
MGR Z.KRĘCISZ
L-35
08.0009.30
08.0009.30
OCHRONA INFORMACJI
NIEJAWNYCH
ĆW
MGR Z.KRĘCISZ
L-35
ORGANIZACYJNE I
FORMALNO-PRAWNE
UWARUNKOWANIA
ZWALCZANIA TERRORYZMU
W POLSCE
KW
DR M.STĘPIŃSKI
L-25
ZAJĘCIA W DNIU 22.10.2016
ODWOŁANE
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
WYKŁAD
DR A.MARJAŃSKI
L-23
ORGANIZACYJNE I
FORMALNO-PRAWNE
UWARUNKOWANIA
ZWALCZANIA TERRORYZMU
W POLSCE
KW
DR M.STĘPIŃSKI
L-25
NATO-EWOLUCJA,
TRUKTURA,
FUNKCJONOWANIE
KW
DR D.STOKWISZEWSKI
L-36
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
ĆW
DR A.MARJAŃSKI
L-23
WPÓŁCZESNE ZAGROZENIA
CYWILIZACYJNE
ĆW
DR P.KORNACKI
L-36
WPÓŁCZESNA REWOLUCJA
MILITARNA
ĆW
DR K.SKUSIEWICZ
L-25
NATO-EWOLUCJA,
TRUKTURA,
FUNKCJONOWANIE
KW
DR D.STOKWISZEWSKI
L-36
9.4511.15
TERMINARZ ZJAZDÓW:
1. 8/9.X
2. 22/23.X
3. 5/6.XI
4. 19/20.XI
5. 3/4.XII
6. 17/18.XII
7. 14/15.I
8. 28/29.I
9.11/12.II
WPÓŁCZESNA REWOLUCJA
MILITARNA
ĆW
DR K.SKUSIEWICZ
L-25
WPÓŁCZESNE ZAGROZENIA
CYWILIZACYJNE
ĆW
DR P.KORNACKI
L-36
POLITYKA I STRATEGIA BEZPECZEŃSTWA NARODOWEGO
POLSKI
WYKŁAD ZJAZD 1,3,5,7
PROF..P.ROZWADOWSKI
L-25
POLITYKA I STRATEGIA
BEZPECZEŃSTWA
NARODOWEGO POLSKI
ĆW
PROF..P.ROZWADOWSKI
L-35
ZAJĘCIA W DNIU 22.10.2016
ODWOŁANE
GŁÓWNE PROBLEMY
POLITYCZNE,GOPODARCZE I
SPOŁECZNE
WPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
KW
PROF.Z.WILK-WOŚ
L-25
DOWODZENIE
OPERACJAMI
RATOWNICZYMI
WYKŁAD
MGR W.ZAWISZA
L-12
GŁÓWNE PROBLEMY
POLITYCZNE,GOPODARCZE I
SPOŁECZNE
WPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
KW
PROF.Z.WILK-WOŚ
L-25
17.0018.30
18.4520.15
POLITYKA I STRATEGIA
BEZPECZEŃSTWA
NARODOWEGO POLSKI
ĆW
PROF..P.ROZWADOWSKI
L-35
DOWODZENIE
OPERACJAMI
RATOWNICZYMI
ĆW
MGR W.ZAWISZA
L-12
ADMINISTRACJA W
SYSTEMIE ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
ĆW
DR A.WASIAK L-43
NEGOCJACJE W
SYTEMECH
KRYZYSOWYCH
WYKŁAD
PROF. J.ROPĘGA
L-32
REKRUTACJA I AWANS
ZAWODOWY WS
ŁUŻBACH
MUNDUROWYCH
KW
DR G.LEŚNIEWICZ
L-35
NEGOCJACJE W
SYSTEMACH
KRYZYSOWYCH
WYKŁAD
PROF. J.ROPĘGA
L-32
NATO - EWOLUCJA, STRUKTURA,
FUNKCJONOWANIE
WYKŁAD
DR D.STOKWISZEWSKI
L-43
13.3015.00
GŁÓWNE PROBLEMY POLITYCZNE,GOSPODARCZE I
POŁECZNE WPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
WYKŁAD
PROF.Z.WILK-WOŚ
L-25
zjazdy 5-8
GRY DECYZYJNE
ĆW GR.A
ZJAZD 1,3,5,7
GR.B
ZJAZD 2,4,6,8
MGR K.JANECKI
P-21
KONCEPCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
WYKŁAD
DR P.KORNACKI
L-43
OZNACZENIA SAL:
P,K- UL. KILIŃSKIEGO 98
L-UL.KILIŃSKIEGO 109,
15.1516.45
KONCEPCJE
BEZPIECZEŃTWA
PAŃSTWA
ĆW
DR P.KORNACKI
L-3
REKRUTACJA I AWANS ZAWODOWY W SŁUŻBACH
MUNDUROWYCH
WYKŁAD
DR G.LEŚNIEWICZ
L-35
KONCEPCJE
BEZPIECZEŃTWA
PAŃSTWA
ĆW
DR P.KORNACKI
L-23
zjazdy 1-4
zjazdy 1-8
WPÓŁCZESNA REWOLUCJA MILITARNA
WYKŁAD ZJAZD 2,4,6,8
DR K.SKUSIEWICZ
L-25
ADMINISTRACJA W
SYSTEMIE ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
WYKŁAD
DR A.WASIAK
L-43
11.3013.00
13.3015.00
SIŁY ZBROJNE W
SYSTEMIE ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
ĆW
MGR D.JUREWICZ
S46-107
WSPÓŁCZESNE ZAGROZENIA CYWILIZACYJNE
WYKŁAD
DR P.KORNACKI
L-3
9.4511.15
Interpretacja planu:
SIŁY ZBROJNE W
SYSTEMIE ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
WYKŁAD
MGR D.JUREWICZ
S46-107
SEMINARIUM
DYPLOMOWE
DR A.MARJAŃSKI K-32
PROF. J.ROPĘGA L-25
DR A.WASIAK L-22
REKRUTACJA I AWANS
ZAWODOWY WS
ŁUŻBACH MUNDUROWYCH
KW
DR G.LEŚNIEWICZ
L-12
GRY DECYZYJNE
WYKŁAD
MGR K.JANECKI
S46-18
11.3013.00
SEMINARIUM
DYPLOMOWE
PROF..P.ROZWADOWSKI
( KONTAKT
INDYWIDUALNY) / DR
D.STOKWISZEWSKI
SEMINARIUM
ZJAZD 1,2,3,4
KDYPLOMOWE
44
DR J.ŁUCZAK L-33
DR G.LEŚNIEWICZ L-12
DR A.MARJAŃSKI K-32
DR W.SZYMAŃSKI i
DR P.KORNACKI L-15
DR M.STĘPIŃSKI
(KONTAKT
INDYWIDUALNY)
SEMINARIUM Z PROF.
ROZWADOWSKIM
23.10.2016 ODWOŁANE
15.1516.45
S46-UL. SIENKIEWICZA 46;
T-UL.TOKARZEWSKIEGO 2
PROSIMY SPRAWDZAĆ
PLAN W PIĄTEK
PRZED KAŻDYM ZJAZDEM.
MOŻLIWA AKTUALIZACJA
!!!
SEMINARIUM
DYPLOMOWE
DR D.STOKWISZEWSKI
ZJAZD 5,6,7,8
K-44
17.0018.30
18.4520.15
GRY DECYZYJNE
ĆW GR.A
ZJAZD 1,3,5,7
GR.B
ZJAZD 2,4,6,8
MGR K.JANECKI
P-21
Aktualizacja: 05.12.2016
Download