Sprzedaż ciepła - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

advertisement
Sprzedaż ciepła (https://www.ecgorzow.pgegiek.pl/Oferta/Sprzedaz-ciepla)
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Elektrociepłownia Gorzów jest największym dostawcą ciepła na
terenie miasta Gorzowa Wlkp. Dostarczamy ciepło do różnych grup odbiorców, w tym na potrzeby: budownictwa mieszkaniowego
(57,5%), handlu i usług (4,5%), instytucji publicznych, służby zdrowia i oświaty (9,8%). Ciepło dostarczamy również do wielu zakładów
przemysłowych (28,1%).
Struktura sprzedaży ciepła w 2016 roku
Sektor
GJ
%
Sektor mieszkaniowy
876 619
57,5
Przemysł
428 206
28,1
Oświata
85 330
5,6
Handel i usługi
68 916
4,5
Instytucje publiczne
35 819
2,3
Służba zdrowia
28 754
1,9
Odbiorcy indywidualni
1 420
0,1
Download