7 września 2004

advertisement
7 września 2004
Genetyka
człowieka
Genetyka roślin Genetyka
mikroorganizmów
Genetyka
zwierząt
9.00 - UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA KONGRESU występ Cappella Gedanesis
9.30
9.30 - Wykład inauguracyjny - historia PTG
10.00 Alicja Kulecka
Co wiemy, a czego nie wiemy, o historii Polskiego Towarzystwa Genetycznego?
10.00 Prof. Lupski
10.30 Genome architecture rearrangements evolution and genomic disorders.
Przerwa na kawę
10.30
11.00
11.00 Neurogenetyka
11.30 Koordynator
sesji Prof. J.
Zaremba
Prof. Kurył
Prof.
Jarmołowski
Geny cech
ilościowych
(QTL) u zwierząt
gospodarskich
Komórki bakterii jako
model w badaniach
Splicing
intronów typu przyczyn niestabilności
U12 (AT-AC) u ludzkich sekwencji
roślin.
mikrosatelitarnych.
11:30
12:15
Ekspresja genów,
mapy ...
Genetyka
molekularna
12.15 Genetyka
kliniczna
13.30
Koordynator
sesji Prof. T.
Mazurczak
13.30
14.00
Prof. Jaworski
Mutacje rekombinacja,
replikacja
Koordynator sesji Koordynator
Koordynator sesji Prof. J.
Prof. K. Jaszczak sesji Dr hab.
Kur
A. Jarmołowski
LUNCH
15.00 SESJA PLAKATOWA+ Przerwa na kawę
15.30 prezentacja firmy Olympus (sala 60 osobowa)
Ian Sloan (Applied Imaging) „Counting the spots is the easy part. The
15.30 automated set up of theCytovision spot system"
Dr Krzysztof Borkowski (Olympus Polska) „Nowoczesne techniki laserowe w
16.00
16.00 mikroskopii fluorescencyjnej"
16.30 prezentacja firmy InterMedic (sala 60 osobowa)
„Nowoczesne metody aplikacyjne ze szczególnym uwzględnieniem technik
fluorescencyjnych i biosensorowych”
16.30 Epidemiologia
genetyczna
17.00
Koordynator
17.00 sesji Doc. E.
Ziętkiewicz
17.30
Ekspresja genów,
mapy ...
Mapowanie
genetyczne
Koordynator sesji Koordynator
Prof. R. Wenne
sesji Dr hab. J.
Sadowski
Ekspresja genów
Koordynator sesji
Prof. B. Lipińska
8 września 2004
Genetyka człowieka Genetyka
zwierząt
Genetyka roślin
Genetyka
mikroorganizmów
Dr. Szarejko
Prof. Nowicki
W poszukiwaniu
genów
morfogenezy
włośników u
Hordeum vulgarepoprzez analizę
mutacyjną do
sekwencji DNA.
Molecular mechanisms
of bacterial virulence:
from global genom
analysis to structurefunction and prevention
of chronic infection.
9.00 - Prof. Pigniatti
9.30
Future trends in
medical genetics.
Prof. Modliński
9.30 - Prof. Wraith
10.00
Therapies for LSDs
- enzyme
augmentation and
substrate reduction.
Prof. Bednarczyk Genetyka rozwoju
10.00 Dr Mościcki
10.30 The Future of
Lysosomal Storage
Diseases
Therapeutics:
Enzymes for New
Diseases, Gene
Therapy, and The
Brain
Inżynieria
genetyczna
10.30
11.30
Manipulowanie
komórkami
zarodkowymi u
ptaków
Koordynator sesji
Doc. dr hab. T.
Rorat
Koordynator
sesji Prof. S.
Rosochacki
WALNE ZEBRANIE PTG
Genomika i ewolucja
molekularna
Koordynator sesji Dr B.
Wróbel
Przerwa na kawę
11.00
11.30
11.30 Sesja firmy ABBOTT (aula) od 11.30 - 13:00
dr Massimo Serra ,,Modern trends and applications in Molecular Cytogenetics”
12.00 Dr Frank Radenne, Abbott ,,Theory of Microarrays – Genosensor”
Abbott-Genosensor – prezentacja systemu
12.00
prezentacja firmy POLYGEN (sala 60 osobowa) 10.45-13.00
12.30 Rotor Gene 3000
12.30
w godzinach 9.30-13.30 odbędą się także połączone z wykładami warsztaty
13.00 organizowane przez firmę PerkinElmer Precisely (sala 60 osobowa)
1. „Kompleksowe wykorzystanie mikromacierzy DNA oraz technologii RNAi w
genomice funkcjonalnej” - dr hab. Marek Figlerowicz
2. "SNPologia praktyczna" - metody badania polimorfizmu pojedynczych
nukleotydów - dr hab. Andrzej Ciechanowicz
3. „Confocal microscopy in postgenomic era” - dr Fedja Bobanovic
13.00
13.30
LUNCH
14.30 SESJA PLAKATOWA
15.00 prezentacja firmy APPLIED BIOSYSTEM (sala 60 lub aula 200 osobowa) 14.3016.00
15.00 Technika Real Time PCR
15.30 prezentacja firmy MetaSystems GmbH (aula 200 osobowa) 14.30-16.00
15.30 „Multi color FISH techniques: principles and discussion of cases provided by
the auditorium”
16.00 + Przerwa na kawę
16.00 Dysmorfologia
16.30 Koordynator sesji
Prof. M. Krajewska16.30 Walasek
17.00
Mutacje,
diagnostyka ...
Koordynator
sesji Dr hab. E.
Dzięciołowska
17.00
17.30
17.30 Sesja ,,Genetyka i media''
18.00
Genetyka rozwoju
Genomika i ewolucja
molekularna
Koordynator sesji Dr.
B. Wróbel
9 września 2004
Genetyka człowieka
Genetyka
zwierząt
Genetyka roślin Genetyka
mikroorganizmów
9:00 - Prof. Cassiman
9:30
Genetics services in
Europe: the way
forward.
Prof. Peippo
Prof. Werr
9:30 - Prof. Pietrzyk
10:00
Complex Tratis - a
new chalenge for
clinical genetics.
Dziedziczenie
wielogenowe
Doc. Dziadek
Gene expression Patterning of the Genetyczne podstawy
in mammalian
maize embyo.
patogenezy prątka
embryos.
gruźlicy. Metabolizm
steroidów.
Dr Stella Nowicki
Evolution of Neiserra
species virulence: what
else can be deleted?
Koordynator
sesji Dr hab. D.
Lechniak
10:00
10:30
Przerwa na kawę
10:30
11:45
Choroby
wieloczynnikowe
Dziedziczenie
wielogenowe
Genetyka
populacji
Koordynator sesji
Prof. J. Pietrzyk
Koordynator
sesji Dr hab. D.
Styra
Koordynator
sesji Prof. Dr
hab. W.
Głowacki
11:45
13:00
Farmakogenetyka
13:00
14:30
Onkogenetyka
14:30
15:00
Lunch
15:30
16:00
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONGRESU
Koordynator sesji
Doc. M.Sanak
Koordynator sesji
Prof. J. Limon
Diagnostyka, terapia,
inżynieria genetyczna,
biotechnologia
Koordynator sesji Prof.
E. Jagusztyn-Krynicka
Download