Prezentacją

advertisement
ZESPÓŁ SZKOLNOPRZEDSZKOLNY
IM. JANA PAWŁA II W RUDNIKACH
Dzieci w klasach młodszych uczą się
przede wszystkim przez zabawę.
W kształceniu zintegrowanym nie ma
wyodrębnionych przedmiotów nauczania
(z wyjątkiem wf- u, zajęć komputerowych,
angielskiego i religii).
Uczniowie nie siedzą w ławkach przez pięć godzin dziennie.
Część lekcji odbywa się na wykładzinie. Najmłodszych dzieci nie
obowiązuje także dzwonek. To nauczyciel wyznacza przerwę,
kiedy widzi, że uczniowie jej potrzebują.
Sale lekcyjne dla naszych uczniów podzielone są na dwie strefy:
edukacyjną oraz rekreacyjną.
W klasach lekcyjnych organizujemy
kąciki tematyczne.
Dysponujemy specjalistyczną
bazą, różnorodnymi pomocami
dydaktycznymi, zabawkami,
grami planszowymi,
i sprzętem do wspomagania
indywidualnego rozwoju
każdego dziecka oraz
pomocami dydaktycznymi
dla dzieci sześcioletnich,
zgodnie z nową
podstawą programową.
W salach lekcyjnych wszyscy uczniowie mają dostęp
do laptopów z oprogramowaniem odpowiednim do
wieku, możliwości i potrzeb uczniów.
Zajęcia z tablicą interaktywną wzbogacają
i uatrakcyjniają zajęcia oraz stanowią
dodatkową motywację uczniów do
działania. Dzięki interesującym lekcjom
u najmłodszych uczniów wyrabia się
nawyk koncentracji uwagi podczas pracy.
Poznajemy świat wielozmysłowo.
Poznajemy świat wielozmysłowo- rozwijamy
zdolności manualne.
Poznajemy świat wielozmysłowo- czerpiemy z wiedzy
i doświadczenia starszych.
Jesteśmy ciągle w ruchu.
Bawimy się ucząc
i poznając świat.
Muzykujemy.
Spędzamy czas wspólnie,
poznając się, pomagając sobie
i okazując sobie szacunek.
Zajęcia z wychowania fizycznego
prowadzone są na boisku oraz w sali
gimnastycznej.
Od najmłodszych lat staramy się zaszczepić
w uczniach potrzebę czytania
i samodzielnego poszukiwania informacji.
Nasz jadłospis jest w pełni
zbilansowany i dostosowany do
wieku dzieci; zachęcamy dzieci do
jedzenia warzyw i owoców
w codziennej diecie.
Szkoła organizuje zajęcia zwiększające szanse
edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów
mających trudności w nauce.
Dla uczniów ze specyficznymi problemami,
prowadzone są zajęcia:
- zajęcia psychologiczno- pedagogiczne z pedagogiem,
- logopedyczne,
- dydaktyczno- wyrównawcze.
Download