Dlaczego ogólnie przyjętym stwierdzeniem jest że „podróże kształcą”

advertisement
Dlaczego ogólnie przyjętym stwierdzeniem jest że „podróże
kształcą”?
1. Ponieważ poznajemy ludzi odmiennych kultur.
a. Dlaczego podchodzimy do ludzi odmiennych kultur z dystansem?
 Podchodzimy z dystansem tylko wtedy gdy zachowania odmiennych kultur
są radykalnie różne od naszych. Jest to dla nas coś nowego dlatego
trzymamy dystans dopóki nie zrozumiemy tych zachowań.
b. Czy tolerancja jest istotna w relacjach między ludźmi o odmiennych
kulturach?
 Tolerancja pomaga zrozumieć pewne zachowania odmiennych kultur i
powoduje stopniową akceptację i asymilację tych zachowań.
c. Czy grozi nam unifikacja zachowań kulturalnych związanych z poznawaniem
innych kultur?
 Każda kultura powinna zachować odmienność i charakter. Mimo wszystko
zauważyć można powolną unifikację zachowań.
2. Możemy rozwijać swoje umiejętności językowe.
a. Czy istnieje uniwersalny język komunikacji?
 Istnieje uniwersalny język. Jest to język ciała i pismo obrazkowe.
b. Dlaczego istnieje potrzeba uczenia się języków obcych?
 Pozwala na łatwiejszą komunikację. Komunikację bez barier.
c. Czy istnieją spory związane z nieumiejętną komunikacją pomiędzy ludźmi?
 Tak. Zła interpretacja słów może powodować spory.
3. poznajemy kulturę osobistą, zachowanie i tradycję w odległych krajach.
a. Czy istnieje potrzeba przeszczepiania zachowań z innych krajów na nasz
„Polski grunt”?
 Zachowania pozytywne zawsze powinny być przyjmowane z aprobatą.
b. Dlaczego często nie szanujemy tradycji innych kultur?
 Wynika to z nie znajomości tych kultur. Jeśli jej nie znamy bronimy się
przed nią. To taki mechanizm obronny który objawia się brakiem szacunku
do odmiennej kultury.
c. Czy nasza tradycja jest w kręgu zainteresowania obcych kultur, co
obcokrajowcy znają z Polskiej kultury?
 Nasza kultura w Europie jest zauważalna. Produktami eksportowymi są
między innymi: oscypki, Polska gościnność.
4. poznajemy historię danego kraju.
a. Czy czerpiemy inspirację z historii w życiu codziennym?
 Do nie dawna przywiązanie do historii było rzadkością. Obecnie coraz
częściej okazujemy szacunek i przywiązanie do symboli narodowych i
historii.
b. Kto może być przykładem wzoru do naśladowania z historii danego kraju?
 Wzorem do naśladowania może być postawa Józefa Piłsudskiego.
c. Czy zabytki mogą być źródłem odkrywania historii?
 Tak. Rozwój cywilizacji można prześledzić na przykładach architektury.
5. poznajemy religię innych krajów.
a. Większość sporów między kulturowych wynikało z różnic religijnych.
Dlaczego?
 Powodem sporów kulturowych są ambicje ludzi a nie religia. Zła
interpretacja doktryny religijnej powoduje spory.
b. Czy obecne ataki terrorystyczne związane z fundamentalizmem są
zakorzenione w religii islamu?
 Nie. Każda religia mówi żeby krzewić dobro. Źle interpretowana zawsze
będzie powodować złe zachowania.
c. Czy religia jest źródłem wpływów politycznych i biznesowych?
 Osoby sprawujące władzę kościelną często ingerują w sprawy polityczne i
biznesowe.
Download