Plany pracy na listopad 2016

advertisement
Plany pracy na listopad 2016
Data
Rodzaj spotkania, zajęcia, uroczystości
13 listopada 2016
Niedziela godz. 16.00
1 listopada 2016
Msza św. dla dzieci z Pijarskiego Przedszkola i parafii
2 listopada 2016
Zaduszki
28 listopada złożenie kwiatów i zapalenie znicza na grobowcu Państwa Wąsowskich – delegacja
z grupy 6-latków
W cyklu „Z kart historii” -11 listopada Narodowe Święto Niepodległości.- ten fragment historii
Polski opowiemy Dzieciom czytając wiersze i śpiewając pieśni patriotyczne.
Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu Dzieci z grupy Pancerniki i Pingwiny: „Święto
Niepodległości w wierszu i pieśni patriotycznej”
Spotkanie autorskie z Zofią Stanecką
Autorka kultowej i bardzo lubianej serii książek o Basi prowadzi świetne spotkania. Nie tylko
przybliża bohaterkę wspomnianej serii. Prezentuje również popularne książki tj. „Świat wg
dziadka”, "Naszą paczkę i niepodległość. O sześciu polskich świętach" czy „Księgę Ludensona”,
włącza uczestników do zabawy i wspólnego tworzenia ciekawych rysunków. To bardzo lubiane,
kreatywne i cieszące się ogromną popularnością spotkania.
Spotkania mogą dotyczyć serii o Basi, ale również tematów dotyczących zasad dobrego
wychowania, świąt, historii i patriotyzmu. Podczas spotkań dzieci nie tylko dowiadują się jak
powstaje książka, ale wraz z Autorką tworzą wspólną opowieść.
10 listopada 2016
21 listopada 2016
Godz. 15.00
24 listopada 2016
Wyjazd autokarem Godz.
10.30, powrót ok. 14.00
W każdy poniedziałek i
środę miesiąca
14-18 listopada 2016
25 listopada 2016
Godz.11.00
30 listopada 2016
Godz.11.00
Każdego dnia
W każdy wtorek miesiąca
Temat
Grupa
Wszystkie Dzieci z Rodzicami,
pracownicy
Dzień Wszystkich Świętych
Drodzy Rodzice,
W przedszkolu jest możliwość zakupu książek Pani Zofii Staneckiej. Po spotkaniu Dzieci będą
mogły otrzymać autograf od autorki w swoich książeczkach.. Zapraszamy na spotkanie i do
zakupu książek!
Spotkanie ze sztuką – Teatr Małego Widza – wyjście Dzieci do teatru na spektakl pt. „Ogrodowy
zawrót głowy”.
Wyjazd Dzieci z trzech grup sponsorują Państwo Elżbieta i Artur Kowalscy, Rodzice Oliwiera z
grupy Flamingi . Bardzo Państwu dziękujemy!
Zajęcia prowadzone w ramach podstawy programowej, oferty edukacyjnej i klubów
Wszystkie grupy
Wszystkie grupy
Grupy: Flamingi, Pancerniki,
Pingwiny
Lekcja religii oraz rozważania i opowieści biblijne
Wszystkie grupy
Klub Młodego Odkrywcy
Kosmiczna podróż po układzie słonecznym
Cele:
- poszerzenie wiedzy o kosmosie i zjawiskach kosmicznych;
- wzbogacenie słownictwa dzieci o terminy związane z kosmosem (rok świetlny, gwiazdozbiór,
gwiazda, planeta)
- rozwijanie myślenia matematycznego: położenie przedmiotu, klasyfikowanie i segregowanie,
posługiwanie się liczebnikami głównymi
- poznanie metod badawczych stosowanych w astronomii.
Dziecko:
- potrafi wymienić planety Układu Słonecznego
- potrafi rozróżnić planety Układu Słonecznego
- wie, czym różnią się planety od gwiazd
Zajęcia koleżeńskie we
wszystkich grupach
Klub Mały Europejczyk zwiedza świat”
Temat: Finlandia
- wskazanie Finlandii na mapie
- omówienie zjawiska zorzy polarnej
- omówienie flory i fauny Finlandii
- zapoznanie z Laponią – domem Mikołaja (wspólne pisanie listu do Mikołaja)
- zapoznanie z fińską bajką „Tato, kiedy przyjdzie Święty Mikołaj?”
„Andrzejki i Katarzynki” poznajemy święta polskie, tradycje i obyczaje
Wszystkie grupy
Dzień Świętego Andrzeja – święto Szkocji
Klub Małego Sportowca: gimnastyka
ogólnorozwojowa, 2 x w tygodniu gimnastyka
korekcyjna , 1 x w tygodniu gimnastyka sportowa, gry i
zabawy sprawnościowe w ogrodzie przedszkolnym
Klub Małego Kucharza. Dzieci poznają smaki, potrawy,
produkty pochodzące z różnych stron świata. W tym
Zabawy sportowe kształcące
orientację w przestrzeni,
koordynację ruchową, rozwijające
sprawność fizyczną.
Wszystkie grupy
Wszystkie grupy
Prowadzenie Karolina
Ślubowska i Diana Kozińska
Wszystkie grupy
miesiącu: kuchnia hiszpańska, grecka i węgierska. Raz
w miesiącu wspólnie z Szefem kuchni Dzieci gotują
posiłki charakterystyczne dla kuchni różnych
kontynentów które poznajemy i razem degustują- W
listopadzie potrawa fińska.
W każdy poniedziałek
miesiąca
Szachy – Królowa gier
Raz w tygodniu każda
grupa
Ogólne zajęcia sensoryczno-motoryczne prowadzone
w ramach profilaktyki z SI
Raz w miesiącu każda
grupa
Raz w tygodniu każda
grupa
To królewska gra rozwijająca umysł
dziecka, która uczy logicznego i
przestrzennego myślenia,
koncentracji, cierpliwości, skupienia
i wyciszenia.
Dzieci uczestniczą w zajęciach
sensoryczno-motorycznych
prowadzonych przez nauczycielkę w
sali gimnastycznej.
Wszystkie grupy
Warsztaty plastyczne – Mały Picasso
„Frottage” - odrysowanie na kartce papieru wypukłości przedmiotów podłożonych pod nią.
Farba naniesiona równomiernie na wypukłą fakturę liści i odciśnięta na papierze pozwala
uzyskać efekt żakardu. Prace przy użyciu kredek pastelowych, farb, grafitu oraz najróżniejszych
przedmiotów jak drewno, tkaniny, liście, kamienie oraz przedmiotów codziennego użytku:
monet, sitek, tarki do jarzyn, haftowanych tkanin, puzzli.
Wszystkie grupy
Bajkoterapia: „Bajka jest dobra na wszystko…”
Wszystkie grupy
Wszystkie grupy
Realizacja bajkoterapii jako czasu na słuchanie i analizę literatury pokazującej trudne sytuacje i
sposoby radzenia sobie z nimi.
W listopadzie: „Co teraz czuję?, „Dlaczego tak mnie to złości”, „Czy w grupie jest raźniej?”,
„Poznajemy i oswajamy gniew”, „Mam nowych przyjaciół”
Raz w miesiącu każda
grupa
Bon czy ton - Savoir vivre dla Dzieci – w ramach zajęć Dzieci poznają zagadnienia związane z
kulturą osobistą i dobrym wychowaniem. Listopadowe tematy to: „Kultura w miejscach
publicznych-jak i gdzie się ubrać, wizyta w teatrze oraz spotkanie z pisarzem i jego książką- co
to jest autograf i gdzie należy go złożyć.
Wszystkie grupy
Raz w tygodniu każda
grupa
„Wprowadzenie w świat literek” – zajęcia prowadzone metodą glottodydaktyczną B.
Rocławskiego przygotowujące do nauki pisania i czytania, już od najmłodszych lat.
Wszystkie grupy
W każdą środę i czwartek
miesiąca
Raz w tygodniu każda
grupa
Raz w tygodniu każda
grupa
16 listopada
20 listopada
21 listopada
25 listopada
Zajęcia muzyczno-rytmiczno-taneczne
Zabawy rytmiczne ilustrowane muzyką i tańcem
10 listopada: Montaż słowno-muzyczny „Święto
Niepodległości w wierszu i pieśni patriotycznej”
Zajęcia teatralne; kształcące i wzbogacające własną
pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą
Dziecka w różnych formach aktywności
Wierszyki łamiące języki
Wszystko wokół ma swój rytm:
Jesienne muzykowanie…………….
„Dziecko w teatrze życia
codziennego..”
Teatr „Kółeczko”
Zabawy logopedyczne stymulujące
rozwój mowy dzieci poprzez
harmonijne rozwijanie innych
funkcji psychicznych
spostrzegawczości, pamięci,
wyobraźni, uwagi
Dni o których pamiętamy w naszym przedszkolu
Dzień Tolerancji (dzień szczególnie obchodzony w placówkach specjalnych i integracyjnych)
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
Dzień Życzliwości
Dzień Pluszowego Misia
Wszystkie grupy
Wszystkie grupy
Wszystkie grupy
Dzieci zmierzą się z trudnym
polskim językiem w wierszach
M. Strzałkowskiej i A. Frączek
Wszystkie grupy
Plany miesięczne uzupełniają:
1. Miesięczne plany pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej poszczególnych grup wiekowych
2. Miesięczne materiały pracy lektorów języka angielskiego i hiszpańskiego
3. Utwory muzyczne (słowa piosenek) wykonywane podczas zajęć rytmiczno- tanecznych
Materiały te znajdują się na tablicach informacyjnych przy salach dydaktycznych
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards