zalącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia zmieniony

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ
część 1
Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - wymagania minimalne
WNB.2420.1.2013.AM
System do wizualizacji i dokumentacji materiałów znakowanych fluorescencyjnie i chemiluminescencyjnie z oprogramowaniem dla Instytutu Biologii
Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
kod CPV 38500000-0
TAB. 1.1
LP.
Parametry wymagane
a
b
1.
Kompletny system do wizualizacji i dokumentacji materiałów znakowanych
fluorescencyjnie i chemiluminescencyjnie zawierający ciemnię, transiluminator UV,
oświetlenie białe typu epi, kamerę, zasilacz, okablowanie, komputer PC oraz
oprogramowanie
Urządzenie musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych
chemiluminescencyjnie, fluorescencyjnie, kolorymetrycznie/densytometrycznie, oraz
w technologii bez wybarwiania żeli „Stain-Free”
Urządzenie musi posiadać zintegrowaną mini-ciemnię optyczną z wbudowanym
transiluminatorem UV i oświetleniem światłem białym typu LED
Transiluminator musi być wysuwany z urządzenia do załadowania żelu bez potrzeby
otwierania drzwi do mini-ciemni
dokonywana
za
pomocą
16-bitowej,
Urządzenie musi zapewniać regulowane chłodzenie kamery do
chłodzonej
kamery
-30˚C
Obiektyw kamery sterowany elektronicznie o zmiennej ogniskowej f/1,2, 12-75 mm
Rozmiary piksela w kamerze CCD powinny wynosić 6,45x6,45m (H x V)
Zakres dynamiczny sygnału kamery musi wynosić min. 65 535 odcieni szarości
Kalibracja ostrości wykonana w trakcie instalacji musi zapewniać ostry obraz przy
każdym ustawieniu powiększenia (zoomie) bez ingerencji użytkownika
Programowalne przez użytkownika tryby automatycznej
optymalizacją na intensywne lub na słabe prążki
akwizycji
obrazów
Parametry oferowane
(wypełnia Oferent)
c
d
1 szt.
System do wizualizacji i dokumentacji materiałów znakowanych
fluorescencyjnie i chemiluminescencyjnie z oprogramowaniem
Detekcja musi być
przetwornikiem CCD
ilość
z
Załącznik nr 2 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - wymagania minimalne
Tryb akwizycji z akumulacją obrazów pośrednich umożliwiający optymalny dobór
czasu akwizycji dla chemiluminescencji
Urządzenie musi posiadać sześciopozycyjny zmieniacz filtrów zdalnie sterowany z
poziomu oprogramowania
Urządzenie musi być wyposażone w filtr do pracy z próbkami znaczonymi bromkiem
etydyny
Urządzenie musi wyposażone w diody LED o kolorze niebieskim do pracy
multipleksowej ze wzbudzaniem barwników takich jak Cy2, Coomassie Fluor Orange,
Alexa Fluor 488, DyLight 488, Pro-Q Emerald 488, Qdot 523, Qdot 605, Qdot 625,
Qdot 705
Urządzenie musi wyposażone w diody LED o kolorze zielonym do pracy
multipleksowej ze wzbudzaniem barwników takich jak Cy3, Flamingo, Krypton, Pro-Q
Diamond, Alexa Fluor 546, DyLight 549, Rhodamine
Urządzenie musi wyposażone w diody LED o kolorze czerwonym do pracy
multipleksowej ze wzbudzaniem barwników takich jak Alexa Fluor 680, DyLight 649,
DyLight 680, IRDye 680
Możliwość zapisu obrazów żeli i blotów białkowych oraz detekcja białka
wybarwiania żeli oraz blotów w technologii Stain-Free
bez
Urządzenie musi być wyposażone w system korekcji niedoskonałości układu
optycznego dla każdej z aplikacji dokonywany w trakcie instalacji;
Urządzenie musi posiadać transiluminator o wymiarach obszaru podświetlania min.
26x25 cm i długości fali światła 302 nm
Maksymalny rozmiar próbek co najmniej 28x36 cm
Urządzenie musi posiadać ekran do konwersji światła UV do światła białego
umożliwiającą rejestracji żeli barwionych srebrem lub Coomassie Blue w trybie
transiluminacji;
Urządzenie musi mieć opcjonalną możliwość rozbudowy o płytę do konwersji światła
UV do światła niebieskiego umożliwiającą rejestracji żeli barwionych barwnikami
SYBR Safe, SYBR Green
Sterowanie urządzeniem z komputera PC poprzez port USB
Akwizycja obrazu do komputera PC poprzez port USB
Do sterowania urządzeniami, akwizycji i obróbki danych musi być jeden dla program
Oprogramowanie musi pracować w systemie Windows 7
WNB.2420.1.2013.AM
Załącznik nr 2 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - wymagania minimalne
Oprogramowanie musi umożliwiać zapis zaprogramowanych ustawień kamery oraz
ustawień obróbki obrazu w metody pomiarowe
Metody pomiarowe muszą umożliwiać automatyczne wykonywanie zdjęć,
obróbkę oraz raportowanie wyników
ich
Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę
ilościową
Dostępna nielimitowana ilość licencji programu do akwizycji i analizy obrazu, obliczeń
ilościowych i jakościowych
Oprogramowanie musi umożliwiać obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt,
negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego
żelu)
Oprogramowania musi umożliwiać automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków
Oprogramowania musi umożliwiać automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych
Samouczek on-line dostępny z menu programu
Załączona instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna
Dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, instalacja, uruchomienie
przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi wliczone w cenę urządzenia
oraz
2.
Nazwa, typ/model, producent urządzenia :
3.
...............................................................................................................................
Gwarancja (określona liczbą miesięcy) :
4.
...............................................................................................................................
Oferowana cena netto:
..............................................................................................................................
WNB.2420.1.2013.AM
Załącznik nr 2 do SIWZ
część 2
Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - wymagania minimalne
WNB.2420.1.2013.AM
Komora do pracy sterylnej z DNA/RNA z cyrkulacją powietrza dla Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
kod CPV 38500000-0
TAB. 2.1
LP.
Parametry wymagane
a
b
1.
Bezozonowa dekontaminacja promieniami UV
Długi czas pracy lampy UV co najmniej 8000 godz.
Automatyczne wyłączanie lampy UV przy otwarciu panelu dostępowego komory
Konstrukcja przepływowej lampy UV pozwala na pracę operatora podczas działania
lampy i umożliwia stałą dekontaminację w komorze i osiągnięcie aseptycznych
warunków pracy.
Wbudowana lampa UV – min. 1x25 W
Zegar cyfrowy 0–24 godz. / praca ciągła
Recyrkulator promieni UV – 1x25 W (skuteczność >99%/godz.)
Lampa światła białego – min 1x15 W, typu LTD
Panel frontowy ze szkła
Przezroczystość – 95%
Pokrywa, platforma robocza i ścianka tylnia wykonane ze stali nierdzewnej
Wbudowane gniazdo elektryczne min. 1 szt.
Filtr ochronny przed promieniami UV (skuteczność >96%)
Powierzchnia robocza min. 480 x 645 mm
ilość
Parametry oferowane
(wypełnia Oferent)
c
d
1 SZT.
Załącznik nr 2 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - wymagania minimalne
WNB.2420.1.2013.AM
Wymiary max 690 x 585 x 555 mm
2.
Nazwa, typ/model, producent urządzenia :
3.
...............................................................................................................................
Gwarancja (określona liczbą miesięcy) :
4.
...............................................................................................................................
Oferowana cena netto:
..............................................................................................................................
Aparat do elektroforezy horyzontalnej z zasilaczem dla Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
kod CPV 38500000-0
TAB. 2.2
LP.
Parametry wymagane
ilość
a
1.
b
c
1 szt.
Aparat do elektroforezy horyzontalnej
2 tacki o wymiarach 100x70mm i 100x100mm
2 grzebienie 16 dołkowe gr 1mm
Objętość buforu max 300ml
Maksymalna ilość próbek 50/100
Po usunięciu pokrywy automatyczne odłączenie zasilania od komory z buforem
Zapory do wylewania żeli
Komora wykonana z 1 kawałka (nie z części)
1.1
Zasilacz
1 szt.
Parametry oferowane
(wypełnia Oferent)
d
Załącznik nr 2 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - wymagania minimalne
Timer 1-999 minut z alarmem, praca ciągła
4 pary gniazd zasilających
Wyświetlacz LED
Napięcie 2~300V z regulacją co 1V
Natężenie 1~700mA z regulacja co 1mA
Max moc 150W
Programowanie stałego napięcia lub natężenia prądu
Sterowanie mikroprocesorowe
Funkcja pauzy
Zabezpieczenia: wykrywanie braku obciążenia, wycieków, ochrona przed
przegrzaniem, wykrywanie przeciążenia, osłonięte wtyki i gniazdka
Zasilanie 110V-240V
2.
Nazwa, typ/model, producent aparatu do elektroforezy:
...............................................................................................................................
Nazwa, typ/model, producent zasilacza:
...............................................................................................................................
3.
Gwarancja (określona liczbą miesięcy) :
4.
...............................................................................................................................
Oferowana cena netto zestawu:
..............................................................................................................................
WNB.2420.1.2013.AM
Download