1 - PIW Zgierz

advertisement
1. EWIDENCJA PASZY WYPRODUKOWANEJ W GOSPODARSTWIE:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Data produkcji
paszy
Nazwa paszy (np. śruta, zboże, koncentrat)
Wyprodukowana ilość paszy /
materiału paszowego
Data podania paszy
zwierzętom
Przeznaczenie
(gatunek zwierząt)
2. EWIDENCJA DOTYCZĄCA ZAKUPU I SPRZEDAŻY PASZ W GOSPODARSTWIE:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Data
Zakup / Sprzedaż
Dostawca / Odbiorca
(nazwa firmy/nazwisko, adres)
Nazwa paszy / rodzaj
Ilość
(kg)
Przeznaczenie
(gatunek zwierząt)
3. EWIDENCJA STOSOWANIA ŚRODKÓW BIOBÓJCZYCH W GOSPODARSTWIE
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Data zastosowania
preparatu
biobójczego
Miejsce zastosowania środka biobójczego
(np. obora, pomieszczenie do schładzania
mleka, magazyn paszowy, silos paszowy)
Rodzaj środka
(nazwa)
Zastosowana
dawka
Działanie środka
(np. na muchy, na wołki
zbożowe, na gryzonie)
Nazwisko osoby stosującej
4. EWIDENCJA ZABIEGÓW ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN W UPRAWIE (OPRYSKI), PRODUKCIE ROŚLINNYM LUB PRZEDMIOCIE:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Nazwa rośliny lub
produktu roślinnego
Miejsce
zastosowania
środka (nr działki,
magazyn)
Powierzchnia
uprawy lub
obiektów
magazynowych,
przedmiotów
Powierzchnia,
na której
wykonano
zabieg
Nazwa
zastosowanego
środka
Dawka środka
Termin
zabiegu
i godzina
Przyczyna
zastosowania
środka ochrony
roślin (rodzaj
chwastu,
szkodnika)
Warunki
atmosferyczne
podczas zabiegu
Nazwisko
wykonującego
zabieg
Download