Pomaluj Życie na Novo - Powiatowa Stacja Sanitarno

advertisement
„Pomaluj Życie na Novo”
Cukrzyca jest przewlekłą chorobą, spowodowaną nieprawidłową produkcją insuliny w
komórkach trzustki lub nieprawidłowym działaniem insuliny. Insulina to hormon obniżający poziom
cukru we krwi. Nadmiar cukru gromadzi się we krwi i jest niekorzystny dla organizmu. Powoduje
uszkodzenie naczyń krwionośnych oraz nerwów, co z kolei przyczynia się do rozwoju powikłań
cukrzycy i wystąpienia problemów zdrowotnych.
Według światowych statystyk cukrzyca jest chorobą bardzo rozpowszechnioną i dotyczy osób
w każdym wieku: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz w podeszłym wieku. Na świecie żyje około 240
mln osób chorych na cukrzycę. Choroba ta jest rozpoznawana, jak i leczona u około 60-70%
wszystkich chorych, natomiast utajona i nieleczona pozostaje u 30-40% chorych.
Właściwa profilaktyka, edukacja zdrowotna oraz wczesne leczenie, mogą doprowadzić do
zahamowania fali nowych zachorowań oraz występowania późnych powikłań cukrzycy. Cukrzycę
możemy podzielić na kilka typów: typ 1 - insulinozależną, typ 2 - insulinoniezależną, cukrzyca
ciężarnych.
Dotychczas nie znaleziono sposobu na zapobieganie cukrzycy typu 1. Stąd też nie ma
możliwości prowadzenia działań profilaktycznych. U osób z cukrzycą typu 1 bardzo ważne jest
prowadzenie profilaktyki wtórnej mającej na celu zapobieganie powikłaniom cukrzycy. Wskazane jest
prowadzenie trybu życia zdrowego człowieka czyli odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, a także
wykonywanie regularnych pomiarów cukru we krwi i dostosowywanie dawek insuliny do aktualnych
potrzeb organizmu. Należy również pamiętać o regularnych kontaktach zespołem leczącym, który
pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów i zapobieganiu powikłaniom cukrzycy.
Osoby, które znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 powinny
dążyć do utrzymywania prawidłowej masy ciała i dbać o regularną aktywność fizyczną. Bardzo ważne
jest również prawidłowe odżywianie nieprzekraczające zalecanych norm spożycia składników
pokarmowych. Należy unikać spożywania cukrów prostych o wysokim indeksie glikemicznym oraz
tłuszczów. Ponadto w tej grupie osób należy kontrolować poziom cukru we krwi na czczo i po posiłku
lub wykonać specjalistyczne badanie tzw. doustny test tolerancji glukozy, który może posłużyć do
wcześniejszego rozpoznania cukrzycy zanim wystąpią właściwe objawy.
Niezwykle istotne w prewencji cukrzycy jest zaprzestanie palenia tytoniu, które jest czynnikiem
ryzyka występowania chorób sercowo – naczyniowych.
Ważne jest, aby w odpowiednim momencie rozpoznać pierwsze objawy cukrzycy i rozpocząć
właściwe leczenie. Pacjenci zanim usłyszą diagnozę – cukrzyca - najczęściej odczuwają objawy, które
mogą, ale nie muszą sugerować choroby. Jeśli zaobserwuje się poniższe objawy należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem, który je zweryfikuje i postawi właściwą diagnozę. Do objawów
mogących wskazywać na istnienie cukrzycy należą: nawracające infekcje, ciągłe zmęczenie,
osłabienie i senność. Mogą pojawiać się zaparcia, swędzenie skóry czy jej suchość, pojawianie się
zmian ropnych na skórze oraz zmiany zapalne narządów moczowo płciowych. Pacjenci skarżą się na
wzmożone pragnienie, przy jednoczesnym częstym oddawaniu moczu, duży apetyt, utratę masy ciała i
kłopoty z koncentracją.
Objawy te zazwyczaj rozwijają się bardzo dynamicznie u chorych z cukrzycą typu 1, i bardzo
powoli u osób z cukrzycą typu 2. Osoby chore na cukrzycę często bagatelizują powyższe objawy i np.
zmęczenie tłumaczą przepracowaniem, dlatego tak ważna jest profilaktyka, obserwacja własnego
organizmu oraz wizyty kontrolne u lekarza. Niestety wielu chorych z cukrzycą typu 2 dowiaduje się o
swojej chorobie przez przypadek. U około 50% z nich w momencie rozpoznania stwierdza się
powikłania cukrzycy. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań zapobiegających cukrzycy oraz
informowanie o tym społeczeństwa.
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „pomaluj życie na novo” jest inicjatywą o charakterze
edukacyjnym i ma wymiar ogólnospołeczny. Głównym celem jest upowszechnianie przesłania, że
cukrzyca nie przekreśla możliwości pełnego i twórczego życia. Zadaniem Uczestników Konkursu
jest przedstawienie w formie artystycznej, przeżyć, porażek i osiągnięć w walce z cukrzycą oraz
promowanie odpowiedniego stylu życia. Plonem kolejnych edycji Konkursu są prace
artystyczne, mające swoją niepowtarzalną wymowę, czytelną dla każdego, komu bliski jest
temat cukrzycy. Dzieci, młodzież oraz dorośli w swoich pracach pokazują radości i smutki
związane z chorobą, ale przede wszystkim udowadniają, że z cukrzycą mogą żyć podobnie jak
ich zdrowi rówieśnicy.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzegu oraz Urząd Miasta Brzeg, zachęca
do wzięcia udziału w w/w konkursie. Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie
internetowej: www.novonordisk.pl, gdzie dostępny jest regulamin wraz z załącznikami.
Marta Habrych
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Download